Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Hodnota

Budujte hodnotu svojej značky

Zapísaná ochranná známka je spôsob vyjadrenia investícií, ktoré ste do svojej značky vložili. Táto hodnota môže rásť alebo klesať v závislosti od trhových síl a úspechu vašej spoločnosti a jej produktov. Vaša ochranná známka môže podliehať auditu; jej hodnota je súčasťou majetku spoločnosti. Na ochranné známky možno udeliť licenciu, predať ich alebo môžu byť predmetom záložného práva.

V súčasnosti je jednou z najcennejších svetových značiek Apple. Vzrástla vďaka ochrane a vývoju jej duševného vlastníctva: ochranných známok, dizajnu, autorských práv a patentov.

Úspešné spoločnosti rozvíjajú svoje duševné vlastníctvo od prvého dňa. Ak chcete úspešne inovovať, nemusíte byť veľkou spoločnosťou, potrebujete len vedieť, ako rásť.

 

Cyklus úspechu

Úspech rodí úspech. Inovatívne spoločnosti budujú portfóliá práv duševného vlastníctva na ochranu a rozvoj svojich konkurenčných výhod. Ich úspechy a tieto práva prinášajú spoločnosti všeobecný osoh.

 

Spravovanie kreativity je kľúčom k speňaženiu inovácií.

„Veľa ľudí sa vzdáva, keď sa zdá, že svet je proti nim, ale to je tá pravá chvíľa, kedy treba zabrať trochu viac. Používam analógiu s bežeckými pretekmi. Zdá sa vám, že už ďalej nevládzete, ale len čo túto hranicu bolesti prekonáte, uvidíte cieľ a budete sa cítiť dobre. Často na vás riešenie čaká na najbližšom rohu."

James Dyson, zakladateľ spoločnosti Dyson

Posledná aktualizácia stránky 22-09-2017
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie
x