Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

V záujme formovania zručnej, angažovanej a vyváženej pracovnej sily úrad EUIPO investuje do zamestnancov, ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto časti sa nachádzajú dokumenty, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov a právomoci zamestnancov úradu vrátane výročnej správy odboru ľudských zdrojov, ako aj administratívnych rozhodnutí o organizácii úradu.

Výročná správa
o ľudských zdrojoch

 

V správe sú opísané hlavné činnosti a úspechy úradu v oblasti ľudských zdrojov. Obsahuje údaje a štatistiky o záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov a ďalšie súvisiace informácie.


PDF

Stratégia úradu EUIPO v oblasti
boja proti podvodom

 

Stratégia úradu EUIPO pre boj proti podvodom, ktorej cieľom je začlenenie silnej kultúry boja proti podvodom do všetkých činností úradu.


PDF

Ročný plán personálnej
politiky

Uverejnené: 19. 12. 2017

Tento dokument bol predložený v kontexte pracovného programu a viaže sa na rozpočet. V pláne sa stanovujú prostriedky na realizáciu činností a projektov opísaných v pracovnom programe.


PDF

Služobný poriadok a pracovné podmienky

Uverejnené: 17. 12. 2013

Služobný poriadok je oficiálny dokument, v ktorom sa opisujú podrobné pravidlá, zásady a pracovné podmienky pre zamestnancov európskej verejnej služby.


PDF Ďalšie informácie >>

Dokument Dátum Prevziať
Prieskum spokojnosti zamestnancov 14. 4. 2018 PDF
Dohoda o hlavnom sídle 29. 8. 2013 PDF
Usmernenia k prevencii a riešeniu konfliktov záujmov   PDF

 

Názov DIN Vytvorené Zobrazenie
Can’t find what you are looking for? Request here
Posledná aktualizácia stránky 22-07-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie