Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Úrad EUIPO pôsobí v mnohých sieťach a zohľadňuje všetky aspekty životného cyklu duševného vlastníctva. Spoločné využívanie znalostí, európska a medzinárodná spolupráca, činnosť Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, aktívna pomoc združeniam používateľov a podnikom – to všetko je súčasťou sociálneho a vzťahového kapitálu úradu. Nájdete tu dokumenty týkajúce sa vzťahov a spolupráce úradu EUIPO s inými úradmi pre ochranu duševného vlastníctva v Európe a na celom svete, zúčastnenými stranami a širokou komunitou používateľov, ako aj medzinárodnými organizáciami a inými orgánmi a agentúrami EÚ.

Viacročný plán
strediska

Uverejnené 23. januára 2014

Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného (stredisko) sa v roku 2012 stalo súčasťou úradu EUIPO. V jeho viacročnom pláne (2014 – 2018) sa stanovujú strategické ciele na obdobie štyroch rokov a zhruba opisujú jeho hlavné projekty a činnosti.


PDF

Vzdelávací portál akadémie EUIPO

 

Akadémia EUIPO ponúka kurzy, webové semináre a online videopríručky týkajúce sa záležitostí v oblasti duševného vlastníctva. Rozsah týchto kurzov siaha od základných informácií o duševnom vlastníctve až po pokročilé moduly týkajúce sa konkrétnych právnych otázok alebo tém presadzovania práv.
 


Ďalšie informácie >>

Štúdia o vplyve EUIPO/Alicante

 

Súbor správ týkajúcich sa hospodárskeho, ako aj spoločenského vplyvu úradu EUIPO na región Alicante a autonómne spoločenstvo Valencia.


PDF

Program odborných stáží Pan-European Seal

 

Program odborných stáží Pan-European Seal je celoročná postgraduálna platená stáž organizovaná úradom EUIPO, Európskym patentovým úradom a ich univerzitnými partnermi.


Ďalšie informácie >>

 

Názov DIN Vytvorené Zobrazenie
Can’t find what you are looking for? Request here
Posledná aktualizácia stránky 18-02-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie