Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Správy Európskeho dvora audítorov

Správa Európskeho dvora audítorov za rok 2018

Rozpočtový dokument

Aktualizované 11. 12. 2019

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ poverená vykonávaním auditu financií EÚ. Ako externý audítor EÚ prispieva k zlepšovaniu finančného riadenie EÚ a pôsobí ako nestranný strážca jej finančných záujmov. Jeho úlohou je kontrolovať, či sú finančné prostriedky EÚ správne vyúčtované, či sa vyberajú a vynakladajú v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa nimi dosahuje optimálna protihodnota. Dvor audítorov každoročne vypracúva správu o úrade EUIPO, ktorá sa po jej vydaní uverejňuje na webovom sídle úradu.

Počnúc rokom 2017 je správa úradu EUIPO zahrnutá v kapitole 3 konsolidovanej správy Dvora audítorov o všetkých agentúrach EÚ.

Čitateľ si môže prečítať informácie o rozsahu auditu a o náplni zodpovednosti audítorov a kontrolovaného subjektu v úplnej správe


PDF

Posledná aktualizácia stránky 16-12-2019
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie
x