Podmienky používania elektronickej operácie „Alternatíva ku korešpondencii“

Ako sa uvádza v bode 2 písm. c) prílohy 2 k rozhodnutiu výkonného riaditeľa o komunikácii elektronickými prostriedkami, EX-19-1 z 18. januára 2019.

c) Prihlášky, oznámenia alebo iné dokumenty posielané úradu

Používateľ môže v User Area elektronicky podávať prihlášky, zasielať oznámenia alebo dokumenty. Platí pravidlo, že ak sa prihláška, oznámenie alebo iný dokument podá elektronicky, následné prihlášky, oznámenia alebo iné dokumenty v tom istom prípade treba podať rovnakým spôsobom.

V User Area je možné použiť aj tlačidlo „Alternatíva ku korešpondencii“. Použiť ho možno iba v prípade, že je splnená jedna z nasledujúcich dvoch podmienok.

  1. V User Area nie je k dispozícii žiadna konkrétna elektronická operácia.
  2. V User Area je k dispozícii konkrétna elektronická operácia, no uvedená elektronická operácia je v dôsledku technickej poruchy dočasne nedostupná. Ak je takouto konkrétnou elektronickou operáciou elektronické podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie alebo obnovenie zápisu ochrannej známky Európskej únie, je potrebné splniť podmienky stanovené v článku 4 ods. 6 rozhodnutia EX-19-1 výkonného riaditeľa, a to konkrétne, že žiadateľ o zápis alebo obnovenie musí znova predložiť rovnakú žiadosť (s rovnakým obsahom) prostredníctvom konkrétnej elektronickej operácie v User Area do troch pracovných dní od pôvodného predloženia. Ďalšie informácie sú uvedené v článku 4 ods. 6 rozhodnutia EX-19-1 výkonného riaditeľa.

Elektronické prijatie prihlášky, oznámenia alebo dokumentu odoslaného prostredníctvom elektronickej operácie „alternatíva ku korešpondencii“ bude zabezpečené vo forme „odoslaného potvrdenia“ v „odoslaných“ položkách v User Area.

Posledná aktualizácia stránky 05-03-2021