Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Spôsoby zápisu

Môžete vytvoriť a podať prihlášku v troch jednoduchých krokoch prostredníctvom formulára, ktorý usmerní MSP a jednotlivcov usadených v Európskom hospodárskom priestore bez toho, aby potrebovali pomoc odborníka na ochranné známky.

Vo formulári prihlášky sú tri veľmi dôležité informácie:

  • Vlastníctvo – ochrannú známku Európskej únie môže vlastniť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Podrobné údaje sa zverejnia a musia sa priebežne aktualizovať, aby nemohli vzniknúť pochybnosti o tom, kto ochrannú známku vlastní.
  • Čo môže byť ochrannou známkou EÚ - ochranná známka musí byť jasne vyobrazená.
  • Výrobky a služby – musia byť vymedzené tak, aby ostatní obchodníci rozumeli tomu, na ktoré výrobky a služby sa vaša prihláška vzťahuje.

Prostredníctvom nasledujúcich odkazov vám ukážeme, ako treba podať prihlášku a zapísať ochrannú známku EÚ do registra. Nie je zaručené, že prihláška bude úspešná. Čím lepšie ste však pripravení, tým je to pravdepodobnejšie.

Posledná aktualizácia stránky 20-01-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie