Požiadať o administratívne dokumenty

Verejný register administratívnych dokumentov úradu EUIPO

Prístup k dokumentom týkajúcim sa ochranných známok Európskej únie alebo zapísaných dizajnov Spoločenstva je stanovený na základe ďalej uvedených nariadení (predpisov):

Ak potrebujete získať dokumenty, ktoré nie sú priamo dostupné v registri, musíte vyplniť a podať formulár žiadosti. Žiadosti je možné poslať aj prostredníctvom listu, faxu alebo e-mailom v ktoromkoľvek jazyku Európskej únie.

Upozorňujeme, že žiadne odkazy uvedené v registri, nie sú právne záväzné. Záväzné sú iba právne akty uverejnené v úradnom vestníku (na portáli Eur-Lex).

Posledná aktualizácia stránky 26-01-2021