Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Správa

Zapísané dizajny Spoločenstva je možné predať, udeliť na ne licenciu a predĺžiť trvanie platnosti ich ochrany. Zmeny zapísaných dizajnov Spoločenstva sa zverejňujú vo Vestníku dizajnov Spoločenstva.

 

Ako si zachovať ochranu

Platnosť zápisu dizajnu Spoločenstva trvá päť rokov, ale štyrikrát ju možno predĺžiť (teda spolu na maximálne 25 rokov ochrany). Každých päť rokov budete stáť pred otázkou: chcem predĺžiť platnosť svojho dizajnu? Odpoveď závisí od vašej stratégie v oblasti duševného vlastníctva.

Chcete si zachovať ochranu?

Predĺženie platnosti 

Máte dve možnosti:

 

Pri hromadnej prihláške sa môžete rozhodnúť, či požiadate o predĺženie platnosti len v prípade vybraných dizajnov.

 1. Predĺženie platnosti. Ak si chcete zachovať ochranu, môžete požiadať o predĺženie platnosti elektronicky.

  Poplatky za predĺženie platnosti jedného dizajnu bez ohľadu na to, či je zahrnutý do hromadného zápisu alebo nie, sú tieto:

  • po 5 rokoch – 90 EUR
  • po 10 rokoch – 120 EUR
  • po 15 rokoch – 150 EUR
  • po 20 rokoch – 180 EUR

 2. Nepredĺženie platnosti. Ak sa rozhodnete nepožiadať o predĺženie platnosti vášho dizajnu v EÚ, práva spojené s ním zaniknú.

Kedy treba predĺžiť platnosť

Za dodržanie lehoty na predĺženie platnosti nesiete zodpovednosť vy. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) však upozorní vás alebo vášho zástupcu šesť mesiacov pred uplynutím lehoty, že treba predĺžiť platnosť dizajnu. Úrad o tom informuje aj každú inú osobu, ktorá vlastní práva na váš zapísaný dizajn Spoločenstva, napr. majiteľa licencie.

Formulár so žiadosťou o predĺženie platnosti sa má podať a poplatok za predĺženie platnosti sa musí zaplatiť v priebehu šiestich mesiacov pred dátumom skončenia platnosti dizajnu. Formulár je možné odoslať najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom končí ochrana.

Ak ste nedodržali stanovenú lehotu, a napriek tomu chcete predĺžiť platnosť vášho dizajnu, môžete tak ešte urobiť do šiestich mesiacov od skončenia platnosti ochrany dizajnu, avšak musíte uhradiť 25 % príplatok.

Každá lehota z prvého zoznamu sa začína a končí krokom uvedeným v nasledujúcom zozname.

 • Lehota na predĺženie platnosti
 • Elektronické predĺženie platnosti
  Základný poplatok
 • Oneskorené elektronické predĺženie platnosti
  Dodatočný poplatok
  (25 % príplatok)
 • 1. 1. 2009

  Dátum podania
 • 1. 8. 2013

  Začiatok lehoty na predĺženie platnosti
 • 31. 1. 2014

  Posledný deň na predĺženie platnosti za základný poplatok
 • 31. 7. 2014

  Posledná možnosť na predĺženie platnosti
 

Ako treba predĺžiť platnosť

Váš zapísaný dizajn Spoločenstva by mal byť predĺžený elektronicky. Nezabudnite, že pri predĺžení platnosti nie sú dovolené žiadne zmeny dizajnu.

Informujte nás o zmenách údajov

napr. ak sa zmení vaše meno alebo názov spoločnosti, adresa alebo kontaktné údaje.

Zmeňte svoje osobné údaje

User Area 

Prečo?

Ak ste nevymenovali zástupcu, budeme sa kontaktovať priamo s vami. Preto je dôležité, aby ste nás informovali o každej zmene osobných údajov. Aj keď ste vymenovali zástupcu, je vo vašom záujme udržiavať vaše firemné údaje stále aktuálne. Môže sa stať, že my alebo tretia strana sa s vami bude chcieť spojiť.

 

Kedy?

Neexistuje úradne stanovený termín. Čím skôr nám zmeny oznámite, tým lepšie.

 

Ako?

Ak máte zástupcu, informujte ho a on to vybaví za vás. Môžete tak urobiť aj sami jednoducho elektronicky prostredníctvom User Area. Stačí vstúpiť do User Area (používateľskej zóny) a vybrať si z ponuky na vykonanie príslušných zmien osobných údajov.

Zmeny osobných údajov nesmú ovplyvniť totožnosť prihlasovateľa/majiteľa. Zmena totožnosti prihlasovateľa sa nazýva prevod.

Právnické osoby môžu mať len jednu adresu sídla. V prípade pochybnosti môže úrad požiadať o doklad preukazujúci právnu formu alebo adresu.

Ak uvediete svoje identifikačné číslo v úrade EUIPO, nemusíte uvádzať všetky svoje práva. Zmena sa automaticky uplatní na všetky práva.

Môžem svoj zapísaný dizajn Spoločenstva predať alebo prenajať?

Zapísaný dizajn Spoločenstva je majetok. Na vlastnícke práva možno udeliť licenciu alebo je ich možné predať. Hlavný rozdiel medzi týmito možnosťami je v tom, že keď predáte svoj dizajn, trvalo prevediete vlastnícke práva na inú osobu, kým pri udelení licencie si vlastníctvo ponecháte. Je to ako predaj alebo prenájom domu. Hneď ako uzavriete dohodu, mali by ste nám oznámiť potrebné údaje.

Požiadajte o vykonanie záznamu rýchlo a jednoducho elektronicky.

Požiadať elektronicky 

Udelenie licencie a prevod vlastníctva – podrobné informácie

Rozhodnutie, či na svoj zapísaný dizajn Spoločenstva udelíte licenciu alebo ho prevediete na inú osobu, je iba na vás. Pre nás jedine dôležité vedieť, že máme správne zaznamenaný výsledok. Treba zvážiť niekoľko otázok:

Licencia alebo prevod?

S jednotlivými dizajnmi prihlásenými hromadnou prihláškou sa zaobchádza tak, akoby boli navzájom nezávislé. Inými slovami, každý dizajn uvedený v hromadnej prihláške je možné previesť alebo udeliť naň licenciu oddelene od ostatných.

Udeliť licenciu alebo previesť vlastníctvo?

 
  Prevod Licencia
Poplatok Administratívny poplatok – 200 EUR za každý dizajn
Maximálny poplatok 1 000 EUR (za predpokladu, že sa nezmenili účastníci konania)
Administratívny poplatok – 200 EUR za každý dizajn
Maximálny poplatok 1 000 EUR (za predpokladu, že sa nezmenili účastníci konania)
Geografický rozsah Vaše právo bude prevedené s platnosťou v celej EÚ. Vaše práva možno poskytovať formou licencie pre konkrétne krajiny EÚ.
Čas Vaše právo bude prevedené bez akéhokoľvek časového obmedzenia. Svoje právo môžete poskytnúť formou licencie na konkrétne obdobie.
 

Kedy?

Hneď ako uzavriete dohodu s iným účastníkom, oznámte nám to.

 

Ako?

Jediné, čo musíte urobiť, je požiadať o záznam prevodu alebo udelenia licencie do registra: táto žiadosť je uvádzaná ako záznam. Požiadajte o vykonanie záznamu rýchlo a jednoducho elektronicky.

Ak ste vymenovali jedného odborného zástupcu pre obidve strany (a tento zastupuje súčasného majiteľa), môže podpísať žiadosť vo vašom mene. V takom prípade nemusíte predložiť kópiu zmluvy o prevode alebo udelení licencie.

Čo ešte môžete urobiť so svojím právom?

Existujú aj iné, menej bežné úkony, ktoré môžete urobiť v súvislosti so svojím právom. Všetky možnosti nájdete v elektronickom formulári. Tu vám ponúkame stručný prehľad základných informácií:

 • Vecné práva: umožňujú vám použiť váš dizajn ako zábezpeku.

 • Vzdanie sa: umožňuje vám vzdať sa práva nadobudnutého zápisom.

 • Oprava vášho zapísaného dizajnu Spoločenstva: opravovať sa môžu chyby v texte, ktoré vznikli pri prepisovaní alebo zjavné chyby. Oznámte nám, ak takúto chybu zistíte. Ak túto chybu spôsobil úrad EUIPO, vydá nové osvedčenie. Opravy vyobrazenia dizajnu sa zásadne zamietnu, pokiaľ chybu nespôsobil úrad EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.