Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Kontrolný zoznam

Tu sa nachádza prehľad všetkých kritérií, ktoré by ste mali vziať do úvahy pred podaním prihlášky.

 

Stratégia

Vypracovali ste si stratégiu ochrany dizajnov?

Áno

Nie

Overiť

overiť
Chcete, aby boli vaše dizajny zverejnené ihneď po zapísaní? overiť

V závislosti od vašej stratégie môžete pri vyplňovaní prihlášky dizajnu žiadať, aby jeho zverejnenie bolo odložené na obdobie 30 mesiacov od dňa podania prihlášky, alebo ak si nárokujete právo prednosti, od dňa vzniku práva prednosti.

Odklad zverejnenia vám umožní váš dizajn utajiť a súčasne využívať výhody zápisu. Táto možnosť má najvyššiu cenu v rýchlo sa meniacich hospodárskych odvetviach, napr. v odevnom dizajne. Obdobie utajenia vám umožňuje ďalej rozvíjať vašu marketingovú stratégiu alebo dokončiť prípravy na výrobu bez toho, aby sa o vašom dizajne dozvedeli konkurenti.

Poplatok za odklad musíte uhradiť pri podaní prihlášky. V prípade hromadnej prihlášky môžete namiesto celého súboru žiadať o odklad zverejnenia len niektorých dizajnov. Prečítajte si ako zverejniť váš dizajn.

 

Čo môže byť zapísaným dizajnom Spoločenstva

Preverili ste konkurenciu?

Áno

Nie

Overiť

overiť
Je váš dizajn nový? Má osobitý charakter? overiť
Máte pripravené grafické vyobrazenie vašich dizajnov? overiť
 

Dizajn a jeho výrobky

Viete, na ktorý produkt podľa locarnského triedenia sa vzťahuje váš dizajn?

Áno

Nie

Chcem to overiť

overiť
Ak chcete podať prihlášku viac ako jedného dizajnu, patria všetky dizajny do tej istej triedy? overiť
 

Vlastníctvo

Budete nám musieť poskytnúť presné údaje o majiteľovi dizajnu. Máte tieto informácie?

Áno

Nie

Overiť

overiť
Potrebujete zástupcu? overiť

Zdá sa, že máte všetko potrebné na odoslanie prihlášky vašich dizajnov.
Podať prihlášku elektronicky teraz.

 

Pamätajte:ak si nie ste istí obsahom ktorejkoľvek z týchto otázok, môžete vyhľadať odbornú radu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.