Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Bankové prevody

Väčšina bánk využíva na zahraničné platby tretiu banku, a nie vždy odovzdáva tejto tretej banke všetky príslušné informácie. Dajte preto svojej banke jasný pokyn, aby pri prevode tieto údaje uviedla.

Zistite si, či si vaša banka alebo nejaká tretia banka, ktorú vaša banka využíva, účtuje poplatky za prevod. Pokiaľ áno, zabezpečte, aby bola na náš účet prevedená suma v plnej výške. Našim bankám sme dali pokyn, aby si neúčtovali žiadne poplatky.

Dbajte na to, aby ste platbu uhradili včas. Poplatok za zápis a poplatok za zverejnenie sa musí uhradiť spoločne pri podaní prihlášky. Ak je súčasťou prihlášky žiadosť o odklad zverejnenia, poplatok za zverejnenie sa nahrádza poplatkom za odklad. Poplatky uhraďte v dostatočnom predstihu, aby boli včas pripísané. Úrad EUIPO nevystavuje žiadosť o platbu.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach úradu EUIPO s odporúčaniami týkajúcimi sa platieb bankovým prevodom.

(+34) 2 283 344
Posledná aktualizácia stránky 06-03-2019
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie