Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Kroky potrebné na registráciu
poskytovateľa dobrovoľných služieb

Ďakujeme za váš záujem. Ďalej uvádzame postup, ako sa zapojiť do iniciatívy dobrovoľných služieb a poskytovať dobrovoľné služby. Tešíme sa na vašu odpoveď!

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 1

Prečítajte si výzvu na vyjadrenie záujmu

Výzva na vyjadrenie záujmu
hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 2

Vyplňte formulár Informácie, ktoré nám predložíte, nám pomôžu zosúladiť charakteristiky vašej služby s potrebami MSP. V rámci tohto procesu ide skôr o technické filtrovanie ako výberový proces.

Formulár prihlášky
hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 3

Ak ste s tým súhlasili vo formulári ...Budete zaradení do zoznamu poskytovateľov dobrovoľných služieb.

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 4

Ak vaše služby vyhovujú potrebám MSP ... Zaradíme vaše kontaktné údaje do zoznamu potenciálnych poskytovateľov, ktorý bude zaslaný MSP. Z tohto zoznamu si MSP budú môcť vybrať poskytovateľa.

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 5

Ak sa na vás so žiadosťou o dobrovoľné služby obráti MSP , ktorý využil porovnávaciu službu úradu EUIPO, informujte nás o tom zaslaním emailu s názvom MSP na adresu supportbusiness@euipo.europa.eu

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 6

Dobrovoľná podpora/služby poskytované MSP

7 hlavička poskytovateľa služieb pre MSP

Budeme požadovať spätnú väzbu ku konzultácii (nie však k celkovému výsledku)

EUIPO vykonáva pravidelné kontroly kvality v súvislosti s presnosťou informácií, ktoré poskytli poskytovatelia dobrovoľných služieb . Formulár žiadosti a podmienky
Posledná aktualizácia stránky 16-06-2020
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie