Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Ako požiadať o
bezplatnú personalizovanú podporu v oblasti duševného vlastníctva

Ďakujeme za váš záujem. Nižšie uvádzame postup na vyžiadanie bezplatnej personalizovanej podpory v oblasti duševného vlastníctva. Tešíme sa na vašu odpoveď!

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 1

Vyplňte a odošlite formulár

Formulár prihlášky
hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 2

Formulár bol prijatý... a na základe poskytnutých informácií boli k žiadosti priradení možní vhodní poskytovatelia.

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 3A

Riešením vašej požiadavky je služba efektívneho riešenia sporov Ak je po vyhodnotení žiadosti riešením vašej požiadavky služba efektívneho riešenia sporov, bude vás kontaktovať pracovník úradu EUIPO zodpovedný za efektívne riešenie sporov.

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 4A

Pracovník úradu EUIPO zodpovedný za efektívne riešenie sporov vám pomôže V niektorých prípadoch efektívneho riešenia sporov môže MSP potrebovať/požadovať právne poradenstvo. V takom prípade pracovník zodpovedný za efektívne riešenie sporov navrhne využitie dobrovoľnej služby.

5A hlavička poskytovateľa služieb pre MSP

Spätná väzba Budeme požadovať spätnú väzbu ku konzultácii (nie však k celkovému výsledku)

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 3B

Riešením vašej požiadavky je poskytnutie dobrovoľnej služby Ak je po vyhodnotení žiadosti riešením vašej požiadavky poskytnutie dobrovoľnej služby, zašleme vám e-mailom zoznam poskytovateľov dobrovoľných služieb, ktorí spĺňajú kritériá, ktoré ste uviedli vo formulári.

hlavička poskytovateľa služieb pre MSP 4B

Kontaktujte vami zvoleného poskytovateľa dobrovoľných služieb

5B hlavička poskytovateľa služieb pre MSP

Spätná väzba Budeme požadovať spätnú väzbu ku konzultácii (nie však k celkovému výsledku)

Úrad EUIPO vykonáva pravidelné kontroly kvality zamerané na presnosť informácií poskytnutých žiadateľmi.

Poskytovanie bezplatnej personalizovanej konzultácie v oblasti duševného vlastníctva úradu EUIPO je obmedzená, každý MSP má nárok na jednu službu.

Dostupnosť požadovanej konzultácie nie je možné zaručiť.

Formulár žiadosti a podmienky

Posledná aktualizácia stránky 17-03-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie