Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Spracovatelia prípadov
pre efektívne riešenie sporov

Špeciálna služba na efektívne riešenie sporov (EDR) pre malé a stredné podniky v súvislosti s ochorením COVID-19. Úrad EUIPO ponúka malým a stredným podnikom špeciálnu online službu na urovnávanie sporov v oblasti duševného vlastníctva. Efektívne riešenie sporov znamená riešenie sporov použitím čo možno najúčinnejšieho mechanizmu alternatívneho riešenia sporov a zahŕňa mediáciu, zmierenie, asistované rokovania a znalecký posudok.

Táto špeciálna služba sa bude ponúkať v rámci týchto konaní EUIPO:

  • námietky: po skončení lehoty na zváženie a iba pre nezastúpené MSP;
  • výmaz, návrh na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva a odvolania: pre zastúpené aj nezastúpené MSP v ktoromkoľvek štádiu konania.

Cieľom úradu EUIPO je podporovať MSP v uvedených konaniach tým, že určí spracovateľa prípadu pre efektívne riešenie sporu, ktorý pomôže MSP zorientovať sa v nespočetných možnostiach zmierlivého riešenia sporov, ktoré sú v rámci úradu EUIPO aj inde k dispozícii. Cieľom je nájsť čo najúčinnejší proces z hľadiska času a nákladov a vyhnúť sa tak zložitému súdnemu konaniu, ktoré odčerpáva zdroje a je prekážkou v podnikaní. Ďalšou výhodou je možnosť skombinovať paralelné spory na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni do jedného postupu riešenia.

Ako bude táto špeciálna služba vyzerať?

Služba je rozdelená na dve samostatné fázy a poskytujú ju spracovatelia prípadov pre efektívne riešenie sporov v rámci úradu EUIPO, ktorí majú skúsenosti v oblasti mediácie a rokovaní a dosiahli preukázateľné výsledky v oblasti duševného vlastníctva.

Celá služba prebieha na diaľku cez telefón, e-mail, Microsoft Teams a Zoom – podľa technických možností žiadajúceho MSP.

Prvá fáza: keď spracovateľ prípadu z úradu EUIPO dostane žiadosť o využitie špeciálnej služby, dohodne sa prvý online kontakt so žiadateľom, aby v dôvernom prostredí preskúmal súvislosti sporu riešeného v úrade EUIPO a prípadných ďalších paralelných konaní. Cieľom je získať globálny obraz o hospodárskej činnosti MSP a o konfliktoch, do ktorých je zapojený. Táto prvá fáza má byť interaktívna a dynamická a mala by trvať najviac šesť hodín. Môže prebehnúť naraz alebo môže byť rozdelená na viacero stretnutí.

Na konci prvej fázy spracovateľ prípadu pre efektívne riešenie sporov poskytne nezáväzné odporúčanie, ako by bolo možné spor účinne vyriešiť. Takéto odporúčania by mohli zahŕňať využitie online mediácie, zmierenia, asistovaného rokovania, znaleckého posudku alebo ľubovoľnej kombinácie týchto služieb poskytovaných úradom EUIPO a inými subjektami.

Keď MSP s odporúčaniami súhlasí, spracovateľ prípadu pre efektívne riešenie sporov sa obráti na druhú stranu prebiehajúceho konania pred úradom EUIPO a overí, či by táto strana súhlasila so snahou vyriešiť spor jedným z odporúčaných prostriedkov.

Druhá fáza: po výbere odporúčaného spôsobu riešenia sporu sa okamžite začne tento spôsob využívať online. Môže ísť o mediáciu, zmierenie, asistované rokovanie, znalecký posudok alebo ľubovoľnú kombináciu uvedených služieb. Cieľom je ukončiť druhú fázu do 48 hodín od jej začatia.

Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Štátna príslušnosť: Taliansko
Jazyky: IT, EN, ES, FR

Životopis
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Štátna príslušnosť: Rakúsko
Jazyky: EN, DE, ES

Životopis
Sophia BONNEOVÁ

Sophia
BONNEOVÁ

Štátna príslušnosť: Belgicko
Jazyky: NL, EN, FR, DE, ES

Životopis
Marita BRAOVÁ

Marita
BRAOVÁ

Štátna príslušnosť: Grécko
Jazyky: EN, FR, ES, EL

Životopis
Alexandra CRAWCOUROVÁ

Alexandra
CRAWCOUROVÁ

Štátna príslušnosť: Veľká Británia
Jazyky: EN, DE, ES, IT

Životopis
Julia GARCÍOVÁ MURILLOVÁ

Julia GARCÍOVÁ
MURILLOVÁ

Štátna príslušnosť: Španielsko
Jazyky: EN, ES, FR

Životopis
Gordon HUMPHREYS

Plamena
GEORGIEVOVÁ

Štátna príslušnosť:Bulharsko
Jazyky: BG, EN

Životopis
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo
Jazyky: EN, FR, ES

Životopis
Philipp von KAPFF

Philipp von
KAPFF

Štátna príslušnosť: Nemecko
Jazyky: DE, EN, ES, FR

Životopis
Arkadiusz Makar

Arkadiusz
MAKAR

Štátna príslušnosť: Poľsko
Jazyky: EN, PL

Životopis
Théophile MARGELLOS

Théophile
MARGELLOS

Štátna príslušnosť: Grécko
Jazyky: EN, FR, ES, EL

Životopis
Virginia Melgarová

Virginia
MELGAROVÁ

Štátna príslušnosť: Francúzsko
Jazyky: EN, ES, FR

Životopis
Klaudia Misztalová

Klaudia
MISZTALOVÁ

Štátna príslušnosť: Poľsko
Jazyky: EN, ES, PL

Životopis
Stefano Di Natale

Stefano
Di NATALE

Štátna príslušnosť: Taliansko
Jazyky: EN, ES, FR, IT

Životopis
Cinzia NEGROVÁ

Cinzia
NEGROVÁ

Štátna príslušnosť: Taliansko
Jazyky: IT, EN, ES, FR

Životopis
Sophie PÉTREQUINOVÁ

Sophie
PÉTREQUINOVÁ

Štátna príslušnosť:Francúzsko
Jazyky: FR, EN, ES

Životopis
André POHLMANN

André
POHLMANN

Štátna príslušnosť:Nemecko
Jazyky: DE, EN, ES

Životopis
Susy SCARDOCCHIOVÁ

Susy
SCARDOCCHIOVÁ

Štátna príslušnosť: Taliansko
Jazyky: DE, EN, ES, IT

Životopis
Kamar SIDATOVÁ HUMPHREYSOVÁ

Kamar SIDATOVÁ
HUMPHREYSOVÁ

Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo
Jazyky: EN, ES, FR

Životopis
Antje SÖDEROVÁ

Antje
SÖDEROVÁ

Štátna príslušnosť: Nemecko
Jazyky: DE, EN, ES

Životopis
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Štátna príslušnosť: Nemecko
Jazyky: DE, EN, ES

Životopis
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERTOVÁ

Štátna príslušnosť: Poľsko
Jazyky: EN, ES, PL

Životopis
 
Posledná aktualizácia stránky 06-07-2020
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie