Služby online

Naše online formuláre vám ušetria čas a v niektorých prípadoch dokonca aj peniaze. Integrovaný pomocník a vyhľadávacie možnosti vám uľahčia vyplniť prihlášku. Takisto sú bezpečnejšie v prípade prevodov, pretože platby prechádzajú cez zabezpečené servery.

 

Podať prihlášku ochrannej známky pomocou nášho EasyFiling
Poplatky od 850 EUR.

Logo Fast Track application

Podať prihlášku online 

Podať prihlášku ochrannej známky pomocou nášho formuláru v piatich krokoch
Poplatky od 850 EUR.

Logo prihlášky v režime Fast Track

Podať prihlášku online 

Podať prihlášku ochrannej známky pomocou rozšíreného formulára
Poplatky od 850 EUR.

Podať prihlášku online 

 

Podať prihlášku dizajnu pomocou formuláru v štyroch krokoch
Poplatky od 350 EUR.

Logo prihlášky v režime Fast Track

Podať prihlášku online 

Žiadosť o nahliadnutie do spisu, záznam, obnovu zápisu alebo zmenu zástupcu
Zistiť výšku poplatkov úradu EUIPO za ochranné známkydizajny.

Podať prihlášku online 

 

Podať námietku
Zistiť výšku poplatkov úradu EUIPO za ochranné známkydizajny

Podať prihlášku online 

Podať návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ/medzinárodného zápisu
Zistite výšku poplatkov pre ochranné známky a dizajny.

Podať prihlášku online 

Podať návrh na zrušenie ochrannej známky EÚ/medzinárodného zápisu
Zistite výšku poplatkov pre ochranné známky a dizajny.

Podať prihlášku online 

 

Podať návrh na výmaz zapísaného dizajnu Spoločenstva/medzinárodne zapísaného dizajnu
Zistite výšku poplatkov pre ochranné známky a dizajny.

Podať prihlášku online 

Nástroj na zostavenie zoznamu tovarov a služieb
Pripravte si svoj zoznam pred podaním prihlášky a ušetrite čas.

Vytvoriť zoznam 

Podať odvolanie online
Odvolanie stojí 720 EUR v prípade ochrannej známky a 800 EUR v prípade dizajnu.

Podať prihlášku online 

 

Podať prihlášku medzinárodnej ochrannej známky na základe (prihlášky) OZEÚ

Podať prihlášku online 

 
Posledná aktualizácia stránky 19-01-2021