Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Správy

marec 16, 2020 O EUIPO

Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19: zavedenie opatrení po vyhlásení núdzového stavu v Španielsku


 

Španielska vláda vyhlásila 14. marca v celej krajine stav núdze pre šírenie koronavírusu COVID-19. Medzi opatreniami zavedenými kráľovským dekrétom č. 463/2020 je aj zákaz vychádzania. Občania a obyvatelia Španielska teda smú opustiť domov len za veľmi konkrétnych okolností, napríklad keď idú nakúpiť potraviny a lieky.

Výkonný riaditeľ úradu EUIPO preto cez víkend nariadil spustiť protokol úradu na zabezpečenie kontinuity činností, čo znamená, že od pondelka 16. marca budú všetci zamestnanci úradu EUIPO pracovať z domu. Cieľom je chrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov, zainteresovaných strán a širšej komunity.

Boli zavedené opatrenia na zabezpečenie neprerušeného poskytovania služieb používateľom. Vzhľadom na dané okolnosti bude úrad EUIPO v čo najväčšej možnej miere pokračovať vo svojich bežných činnostiach. Naďalej sa budú prijímať, skúmať a zverejňovať žiadosti o zápis ochranných známok a dizajnov a úrad bude ďalej posielať oznámenia a určovať lehoty. Pokračuje sa v bežnom vydávaní vestníkov.

Bolo zverejnené rozhodnutie výkonného riaditeľa, ktorým sa všetky prebiehajúce lehoty predlžujú do 1. mája 2020. V praxi to znamená, že všetky lehoty sú predĺžené do pondelka 4. mája, keďže 1. máj je piatok a štátny sviatok.

Naše informačné stredisko a pracoviská druhej línie budú pokračovať v bežnej činnosti a odpovedať na telefonické a e-mailové otázky.

Sme odhodlaní poskytovať používateľom v tomto období najvyššiu možnú úroveň služieb a na našom webovom sídle, ako aj prostredníctvom kanálov sociálnych médií budeme pravidelne zverejňovať aktuálne informácie.

Zároveň si dovoľujeme používateľov informovať, že budova úradu bude až do odvolania zatvorená. Nebude teda možný vstup návštevníkov a všetky podujatia plánované v úrade v tomto období sa odkladajú.


 
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie