Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Ako pracovať s on-line konceptmi

Svoje on-line prihlášky môžete kedykoľvek uložiť a vrátiť sa k nim neskôr. Uložené prihlášky sa nachádzajú v sekcii Koncepty používateľskej zóny (User Area).

Upozorňujeme, že uložením prihlášky túto prihlášku nepodávate, len ju ukladáte v podobe konceptu. Koncepty sú uložené vo vašej User Area počas 30 dní.

Drafts section

Keď chcete uložiť koncept prihlášky, vyhľadajte v prihlasovacom formulári tlačidlo „Save" (Uložiť).

V prípade prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva (ZDS) nájdete tlačidlo „Uložiť" medzi možnosťami v záhlaví stránky.

'Save' button in the registered Community design application

Vo všetkých ostatných typoch prihlášok sa nachádza na pravej strane ponuky navigácie v hornej časti obrazovky.

'Save' button in trade mark application 'Save' button in the application for a notice of opposition

Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť" sa koncept prihlášky presunie do sekcie „Drafts" (Koncepty) vašej User Area. Upozorňujeme, že ku ktorejkoľvek zo svojich on-line prihlášok môžete pridať alfanumerické osobné referenčné číslo, aby ste mohli ľahko vyhľadať konkrétny koncept v tabuľke s konceptmi.

Personal reference number in your online application Personal reference number in your online application

Takto potom dokážete ľahko vyhľadať svoju prihlášku v User Area:

Reference column in the drafts table

Zo sekcie „Koncepty" môžete:

  • Opätovne otvoriť prihlášku a pokračovať v jej vypĺňaní kliknutím na ikonku stránky Re-open icon
  • Kópiu konceptu odošlete na e-mailovú adresu príjemcu tak, že vyberiete príslušný koncept a kliknete na tlačidlo „Send to e-mail account" (Poslať na e-mail).
  • Poznámku k svojmu konceptu pridáte tak, že kliknete na ikonku poznámok na pravej strane každého riadku Notes icon alebo na tlačidlo „Notes" (Poznámky) v menu Actions (Akcie).
  • Zamknúť Open lock icon koncept, aby nebol automaticky vymazaný po 30 dňoch. Upozorňujeme, že koncepty dizajnov nemožno zamknúť a po siedmich dňoch budú vymazané.
  • Koncept vymažete kliknutím na ikonku koša Bin icon alebo na tlačidlo „Delete" (Vymazať)

Viac častých otázok o iných aspektoch webových stránok nájdete v našom Asistenčnom stredisku.

Posledná aktualizácia stránky 24-02-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie