Ak ide o triedenie, mierne sa líšime,

ale všetci máme rovnaký cieľ: kvalitný zoznam tovarov a služieb.

 
 

Pomocou nového nástroja na zostavenie zoznamu tovarov a služieb môžete pripraviť svoj zoznam tovarov a služieb pomocou predbežne schválených výrazov na základe Niceského triedenia.

 • Jednoducho a rýchlo zmeňte svoj existujúci zoznam s použitím vopred schválených výrazov.

 • Vytvorte nový zoznam, ktorý budete môcť efektívnejšie opakovane využiť a aktualizovať.

 • Zoznámte sa s pomocníkom pre triedy 35 a 37.

 
 
Obrázok myši na podložke pod myš

Prispôsobte svoj zoznam

Náš nástroj dopĺňa vaše špecializované právne znalosti.

Keď sa pýtame zástupcov, prečo nepoužívajú naše nástroje na zostavenie zoznamu tovarov a služieb, hovoria, že pracujú so zavedenými zoznamami, že vytváranie nových zoznamov je ťažkopádne alebo že ich klienti vyžadujú prispôsobenejšie špecifikácie.

Prispôsobenie a úspora času sa však neznamenajú, že naše metódy triedenia nie sú výhodné. Vychádzajú z Niceského triedenia a obsahujú predbežne schválené výrazy, ktoré sa neustále aktualizujú.

Vďaka tomu:

 • zabránite nedostatkom v triedení,

 • vaša prihláška bude spracovaná zrýchleným postupom,

 • zautomatizujete vytváranie a aktualizáciu zoznamov,

 • predložíte z právneho hľadiska predvídateľnejšie špecifikácie.

 

 
Snímka obrazovky nástroja na zostavovanie tovarov a služieb

Ako to funguje?

Usmernenia v rámci nástroja vám umožnia skontrolovať si špecifikácie tovarov a služieb v našej databáze predbežne schválených výrazov, v HDB. Hneď bude jasné, či je váš výber kompatibilný s HDB, a nástroj zobrazí návrhy vychádzajúc zo zadaných výrazov.

Zoznámite sa aj s naším pomocníkom pre triedy 35 a 37. Použite ho a pri používaní tried 35 a 37 zabudnete na kopírovanie, prilepovanie a prepisovanie.

 

Čo chcete urobiť?Jednoduchu iba vyskúšať nástroj

 
Ikona Vytvoriť nový zoznam

Vytvorenie zoznamu

Pri zostavovaní nového zoznamu si môžete vybrať výrazy z databázy HDB alebo môžete importovať výrazy z iných zoznamov.

 • Výrazy môžete pridávať manuálne kopírovaním a prilepovaním jednotlivých tried.

 • Vyhľadajte predbežne schválené výrazy v našej databáze.

 • Importujte výrazy z predchádzajúceho zoznamu.

 • Na rýchlejšie pridávanie výrazov použite pomocníka pre triedy 35 a 37.

Ak vytvárate zoznam od začiatku, najlepšie je použiť vyhľadávanie a pomocníka pre triedy 35 a 37. V oboch prípadoch budete prehľadávať našu databázu výrazov, takže sú zaručene predbežne schválené. Signalizuje to ikona OK Ikona overenia vedľa výrazu.

 

Vyhľadať

Kliknite na tlačidlo Vyhľadať a vyberte výrazy, ktoré najviac vyhovujú vašej ochrannej známke.

Snímka obrazovky výberu tovarov a služieb
 

Prebehne kontrola, či vaše vybrané výrazy môžu byť schválené.

Snímka obrazovky vybraných výrazov po kontrole, či môžu byť schválené.

Poznámka: V našej databáze sa nachádza len niekoľko neprijateľných výrazov, ako napríklad názvy tried. V takých prípadoch vám nástroj navrhne prijateľné alternatívy. 

Pomocník pre triedy 35 a 37

Ak chcete pridať triedy s vlastnosťou „maloobchodné služby“, „veľkoobchodné služby“ alebo „služby údržby a inštalácie“, môžete použiť pomocníka.

Snímka obrazovky pomocníka pre triedy 35 a 37
 

Vyberte si vlastnosť a triedu, pre ktorú chcete použiť túto vlastnosť:

Snímka obrazovky pomocníka pre triedy 35 a 37
 

Nástroj pridá vlastnosť automaticky:

Snímka obrazovky pomocníka pre triedy 35 a 37

 
Ikona Skontrolovať existujúci zoznam

Skontrolovať existujúci zoznam

Ak už máte existujúci zoznam alebo chcete pridať časť zoznamu k novej špecifikácii, najlepšie bude pridať výrazy manuálne alebo ich importovať z iného súboru.

 

Manuálne pridávanie výrazov

Výrazy pridáte kliknutím na tlačidlo Manuálne:

Snímka obrazovky tlačidla Manuálne
 

Vyberte triedu, ktorej zodpovedajú, a prilepte ich do prázdneho poľa:

Snímka obrazovky tlačidla Importovať Snímka obrazovky výberu triedy
 

Po kliknutí na ikonu OK náš nástroj zanalyzuje váš zoznam a oznámi vám, či sú výrazy, ktoré ste použili, kompatibilné s databázou HDB. Ak nie sú kompatibilné, nástroj navrhne výrazy, ktoré budú 100 % kompatibilné.

Môžete aj importovať existujúci zoznam alebo triedu.

Snímka obrazovky importovania súboru
 

V tomto prípade sme pridali novú triedu, triedu 33.

Snímka obrazovky novej triedy

 

Kompatibilný alebo nekompatibilný?

Náš nástroj má jednoduché kódovanie farieb a ikon, aby ste rýchlo videli, aké máte možnosti:

Snímka obrazovky ikony nástroja znamená, že váš výraz je kompatibilný a bude automaticky prijatý.

Snímka obrazovky alternatívnych výrazov znamená, že váš výraz nie je plne kompatibilný s databázou HDB, ale existujú alternatívy. Nástroj zobrazí nové návrhy, z ktorých môžete vybrať kompatibilný výraz čo najviac pripomínajúci váš pôvodný výber.

Kliknutím na ikonu nástroja získate ďalšie alternatívne výrazy:

Snímka obrazovky navrhovaných výrazov
 

Otvorí sa nové pole s novými alternatívnymi výrazmi.

Snímka obrazovky alternatívnych výrazov
 

Ak vyberiete navrhované výrazy, nahradíte jeden výraz „Pale ale, sladové pivo, ochutené pivo“ samostatnými výrazmi, ktoré sú automaticky schválené a budú mať rovnaký rozsah.

Snímka obrazovky výberu tovarov a služieb
 

V tomto druhom prípade vám systém ponúkne alternatívu (1) pre výraz „sirup“ a zároveň vám umožní skontrolovať výsledky vyhľadávania v databáze HDB (2) pre výraz, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Snímka obrazovky alternatívnych výrazov a vyhľadania podobných výrazov
 

Na nahradenie neprijateľného výrazu „sirup“ sa navrhuje výraz „poleva“. Vyhovuje vám to tak? Nám áno!

Snímka obrazovky výberu tovarov a služieb
 

Ak vaše výrazy zodpovedajú názvu triedy z Niceského triedenia, ktorý sa považuje za príliš všeobecný na registráciu, nástroj vám ponúkne alternatívy.

Snímka obrazovky alternatívnych výrazov
 

Svoj pôvodný zoznam môžete porovnať s ekvivalentnými výrazmi z HDB.

Snímka obrazovky ekvivalentov názvov tried
 

Ikona Overenie nie je možné Overenie nie je možné, pretože tento výraz v našej databáze neexistuje. Kliknite na ikonu nástroja a zobrazia sa ďalšie možnosti v rámci rovnakej triedy.

Snímka obrazovky ďalších možností v rámci rovnakej triedy
 

Ikona Neschválené Niekoľko výrazov nie je na účely triedenia schválených. Celý zoznam môžete skontrolovať v nástroji.

Snímka obrazovky možnosti vyhľadania výrazu
 

Gratulujeme! Váš zoznam je už plne kompatibilný s databázou HDB a svoju ochrannú známku môžete zaregistrovať prostredníctvom zrýchleného postupu (režim Fast Track).

Snímka obrazovky zoznamu výrazov plne kompatibilných s databázou HDB

Prejsť na nástroj