logo Fast Track

Zrýchlite zverejnenie svojej ochrannej známky

Vďaka režimu Fast Track na úrade EUIPO môžete zverejniť ochrannú známku za polovičný čas alebo rýchlejšie.

Je istejšie aj pravdepodobnejšie, že preskúmanie bude úspešné. V režime Fast Track dokážete predísť nedostatkom v zatriedení, pretože si výrobky a služby vyberáte z harmonizovanej databázy. Táto databáza obsahuje výrazy, ktoré automaticky akceptujú všetky národné a regionálne úrady duševného vlastníctva.

logo Fast Track

iba
3 týždne*
priemerný čas do uverejnenia ochrannej známky podanej cez Fast Track
* Tento údaj aktualizujeme podľa najnovších informácií z našej charty služieb.
Viac informácií o tom, ako určujeme svoje normy
viac ako
30 %*
prihlášok a stále ich pribúda
* Podiel všetkých prihlášok podaných online
Posledná aktualizácia: júl 2016

logo Fast Track

Výhody režimu Fast Track: Zaručene správne označenie ikona Záruka

Odborníci v oblasti triedenia ochranných známok z jednotlivých úradov duševného vlastníctva EÚ preverili všetky výrazy v harmonizovanej databáze, ktorú používame v rámci režimu Fast Track na označenie výrobkov a služieb.

Znamená to, že ak v prihláške použijete označenie výrobkov a služieb z našej ponuky, vyhnete sa riziku námietky týkajúcej sa zatriedenia v prihláške ochrannej známky EÚ alebo národnej ochrannej známky. Postup spracovania prihlášky k zápisu ochrannej známky bude jednoduchší.


logo Fast Track
logo Fast Track

Kedy môžem podať prihlášku cez režim Fast Track?

Na spracovanie v režime Fast Track je nevyhnutné, aby prihláška spĺňala dve hlavné podmienky:

logo Fast Track

Musíte vybrať označenia výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, z hramonizovanej databázy.

logo Fast Track

Musíte vopred uhradiť platbu: Naši prieskumoví pracovníci môžu začať skúmať prihlášku až po uhradení platby.

* Ak je platba uhradená včas a ak sa v čase podania prihlášky a počas prieskumu spisu nevyskytnú žiadne nedostatky, ďalšie spracovanie prihlášky prebehne v režime Fast Track.Ako zistím, či moja prihláška bude spracovaná v režime Fast Track?

Rozšírený formulár je navrhnutý tak, aby bol používateľ upozornený, ak prihláška nevyhovuje podmienkam režimu Fast Track. Môžete rozhodnúť, či zistené nedostatky odstránite alebo prihlášku podáte ako bežnú prihlášku, čím sa čas do uverejnenia môže viac ako zdvojnásobiť.

Na konci postupu predkladania prihlášky a tesne pred úhradou platby sa zobrazí oznámenie s potvrdením, že váš spis vyhovuje podmienkam režimu Fast Track alebo s upozornením na kroky, ktoré treba vykonať. 
logo Fast Track

Fast Track ok

logo Fast Track

Fast Track nie je ok

 

Ste pripravený na Fast Track?

Čo získate, ak sa rozhodnete pre režim Fast Track na úrade EUIPO:

  • rýchlejšie uverejnenie

  • menej nedostatkov

  • označenia výrobkov a služieb akceptované vo všetkých členských krajinách EÚ

  • využitie ako základ pre medzinárodný zápis
Prihláste ochrannú známku v režime Fast Track

* Fast Track: Všetky podmienky
Späť na začiatok