Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

EasyFiling

Podať prihlášku ochrannej známky Európskej únie prostredníctvom formulára EasyFiling

Tento formulár pomáha MSP a jednotlivcom usadeným v Európskom hospodárskom priestore podať prihlášku slovnej alebo obrazovej ochrannej známky Európskej únie.

Počas tohto procesu predložíte ochrannú známku, určíte tovary a služby, ktoré chcete chrániť, a budete môcť posúdiť, či by vašu prihlášku mohli napadnúť držitelia podobných ochranných známok.

Skôr než začnete, skontrolujte štyri veci

Pripomíname, že prihlášky ochranných známok môžu byť zamietnuté a v takom prípade sa vynaložené náklady nevracajú. Väčšinou sú prihlášky je zamietnuté buď z toho dôvodu, že niekto iný skôr prihlásil rovnakú alebo podobnú ochrannú známku, alebo z toho dôvodu, že ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Na zvýšenie pravdepodobnosti plynulého spracovania prihlášky vám odporúčame pozrieť si toto video:

Začať prihlášku

Čo môže/nemôže byť ochrannou známkou Európskej únie

Čo budete predávať/vyrábať/distribuovať?

Používa už niekto iný rovnakú alebo podobnú ochrannú známku?

Znamená vaša ochranná známka niečo v Európskej únii?

Tu uvedené usmernenia nepredstavujú právne poradenstvo. Ak by ste chceli získať radšej právnu pomoc, môžete navštíviť našu databázu právnych zástupcov.

Potrebujete ďalšiu pomoc pri postupe podávania prihlášky? Môžete chatovať s informačným centrom úradu EUIPO od pondelka do piatku (8.30 –⁠ 18.30 hod. SEČ).

Posledná aktualizácia stránky 02-02-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie