Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Podajte žiadosť o podporu z fondu pre MSP PRED TÝM, ako požiadate o zápis ochrannej známky alebo dizajnu a získajte 50 % náhradu základného poplatku za prihlášku.

Jednoduché vyplnenie

Podanie prihlášky ochrannej známky neznamená automaticky jej zápis. V prípade zamietnutia prihlášky sa peniaze nevracajú.

Väčšinou sú prihlášky zamietnuté buď z toho dôvodu, že niekto iný skôr prihlásil rovnakú alebo podobnú ochrannú známku, alebo z toho dôvodu, že ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Na zvýšenie pravdepodobnosti plynulého spracovania prihlášky vám odporúčame pozrieť si toto video:

Začať s prihláškou

Ak máte po pozretí videa naďalej pochybnosti o tom, či je možné vašu známku zapísať, môžete si vyžiadať bezplatnú personalizovanú podporu v oblasti duševného vlastníctva alebo sa prostredníctvom chatu skontaktovať s informačným centrom EUIPO, od pondelka do piatka (od 8.30 hod. do 18.00 hod. SEČ).

Tu uvedené usmernenia nepredstavujú právne poradenstvo. Ak by ste radšej získali právne poradenstvo, môžete navštíviť našu databázu právnych zástupcov.

Posledná aktualizácia stránky 30-04-2021
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie