Otvorené dáta: prístup do registra úradu EUIPO

Nová aplikácia online, ktorá umožňuje hromadné preberanie údajov pre ochranné známky, dizajny, zástupcov, prihlasovateľov a medzinárodné zápisy. Viac informácií.

Databázy

Ochranné známky a dizajny

Prejsť na eSearch plus, databázu úradu EUIPO

eSearch plus

Komplexné informácie o ochranných známkach, dizajnoch, majiteľoch, zástupcoch a vestníkoch.

aplikácia eSearch (iOSAndroid)

Otvorené dáta: Hromadné prevzatie

Prejsť na eSearch case law, databázu úradu EUIPO

eSearch case law

Rozhodnutia úradu EUIPO, rozsudky Všeobecného súdu, Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov.

Prejsť na EuroLocarno, databázu úradu EUIPO

EuroLocarno

Triedenie a výrazy na označenie výrobkov v jednotlivých úradných jazykoch EÚ.

Prejsť na kontrolu overených kópií, databázu úradu EUIPO.

Certified copies

Uveďte identifikačný kód na zobrazenie originálneho dokumentu osvedčenia OZEÚ.

 

Európske databázy ochranných známok a dizajnov

Prejsť na TMview, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMview

Ochranné známky zo všetkých oficiálnych úradov pre ochranné známky, ktoré sa zúčastňujú na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Prejsť na Designview, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

DesignView

Centralizovaný prístup k informáciám o zapísaných dizajnoch uložených v ktoromkoľvek zo zúčastnených národných úradov.

Prejsť na TMclass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMclass

Jednotné prístupové miesto do harmonizovanej databázy pre klasifikáciu používanú v EÚ a do databáz na celom svete.

Prejsť na Similarity, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

Similarity

Posúdenie podobnosti tovarov a služieb úradmi duševného vlastníctva v EÚ.

 
Prejsť na DesignClass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

DesignClass

V databáze sa porovnajú údaje z databáz na triedenie dizajnov jednotlivých zúčastnených úradov.

 

Duševné vlastníctvo a presadzovanie

Prejsť na Enforcement Database, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

Enforcement Database

V databáze sa prepoja držitelia práv s colnými úradmi a políciou, aby sa výrobky ochránili pred falšovaním.

ACIST

Spravodajský podporný nástroj na boj proti falšovaniu poskytuje spoľahlivé informácie o zadržaniach na hraniciach všetkých členských štátov EÚ.

ACRIS

Systém rýchlej spravodajskej služby proti falšovaniu poskytuje informácie na bezpečné obchodovanie mimo EÚ.

Prejsť na Orphan Works Database, databázu úradu EUIPO

Orphan Works Database

Sústreďujú sa v nej informácie o osirelých dielach, ktoré boli prvýkrát uverejnené alebo odvysielané v EÚ.

Posledná aktualizácia stránky 01-06-2017