Databázy

Ochranné známky a dizajny

Prejsť na eSearch plus, databázu úradu EUIPO

eSearch plus

Komplexné informácie o ochranných známkach, dizajnoch, majiteľoch, zástupcoch a vestníkoch.

aplikácia eSearch (iOSAndroid)

Otvorené dáta: Hromadné prevzatie

Prejsť na eSearch case law, databázu úradu EUIPO

eSearch case law

Rozhodnutia úradu EUIPO, rozsudky Všeobecného súdu, Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov.

Prejsť na kontrolu overených kópií, databázu úradu EUIPO.

Certified copies

Uveďte identifikačný kód na zobrazenie originálneho dokumentu osvedčenia OZEÚ.

 

Európske databázy ochranných známok a dizajnov

Prejsť na TMview, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMview

Ochranné známky zo všetkých oficiálnych úradov pre ochranné známky, ktoré sa zúčastňujú na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Prejsť na Designview, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

DesignView

Centralizovaný prístup k informáciám o zapísaných dizajnoch uložených v ktoromkoľvek zo zúčastnených národných úradov.

Prejsť na TMclass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMclass

Jednotné prístupové miesto do harmonizovanej databázy pre klasifikáciu používanú v EÚ a do databáz na celom svete.

Prejsť na Similarity, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

Similarity

Posúdenie podobnosti tovarov a služieb úradmi duševného vlastníctva v EÚ.

 
Prejsť na DesignClass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

DesignClass

V databáze sa porovnajú údaje z databáz na triedenie dizajnov jednotlivých zúčastnených úradov.

 

Duševné vlastníctvo a presadzovanie

IP enforcement portal

IP Enforcement Portal

Začlenenie databázy EDB, nástroja ACIST a systému ACRIS do jednej platformy.

Posledná aktualizácia stránky 14-11-2019