Databázy

Ochranné známky a dizajny

Prejsť na eSearch plus, databázu úradu EUIPO

eSearch plus

Komplexné informácie o ochranných známkach, dizajnoch, majiteľoch, zástupcoch a bulletinoch.

* aplikácia eSearch (iOSAndroid)

Prejsť na judikatúru v eSearch, databázu úradu EUIPO

Vyhľadávanie judikatúry pomocou eSearch

Rozhodnutia úradu EUIPO, rozsudky Všeobecného súdu, Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov.

Prejsť na EuroLocarno, databázu úradu EUIPO

EuroLocarno

Triedenie a výrazy na označenie výrobkov v jednotlivých úradných jazykoch EÚ.

Prejsť na Kontrola overených kópií, databázu úradu EUIPO.

Kontrola overených kópií

Uveďte identifikačný kód na zobrazenie originálneho dokumentu osvedčenia OZEÚ

 

Európske databázy ochranných známok a dizajnov

Prejsť na databázu TMview, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMview

Ochranné známky zo všetkých oficiálnych úradov pre ochranné známky, ktoré sa zúčastňujú na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Prejsť do databázy Designview, európskej databázy ochranných známok a dizajnov

DesignView

Centralizovaný prístup k informáciám o zapísaných dizajnoch uložených v ktoromkoľvek zo zúčastnených národných úradov.

Prejsť na databázu TMclass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

TMclass

Jednotné prístupové miesto do harmonizovanej databázy pre klasifikáciu používanú v EÚ a do databáz na celom svete.

Prejsť na nástroj Similarity, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

Similarity

Posúdenie podobnosti výrobkov a služieb úradmi duševného vlastníctva v EÚ.


Prejsť na DesignClass, európsku databázu ochranných známok a dizajnov

DesignClass

Porovnať údaje z databáz na triedenie dizajnov jednotlivých zúčastnených úradov.


Duševné vlastníctvo a presadzovanie

Prejsť na Databáza na účely presadzovania (Enforcement Database), európsku databázu ochranných známok a dizajnov

Databáza na účely presadzovania (Enforcement Database)

Databáza prepája držiteľov práv s colnými úradmi a políciou s cieľom chrániť výrobky pred falšovaním.

ACIST

Spravodajský podporný nástroj na boj proti falšovaniu poskytuje spoľahlivé informácie o zadržaniach na hraniciach všetkých členských štátov.

ACRIS

Systém rýchlej spravodajskej služby proti falšovaniu poskytuje informácie na bezpečné obchodovanie mimo EÚ.

Prejsť na Orphan Works, databázu osirotených diel úradu EUIPO

Orphan Works Database

Sústreďujú sa v nej informácie o osirotených dielach prvýkrát uverejnených alebo odvysielaných v EÚ.

Posledná aktualizácia stránky 23-01-2017