Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Späť na hlavné centrum pomocníka

Kontaktný formulár

Kliknutím na odkaz Kontaktujte nás v päte domovskej stránky sa otvorí kontaktný formulár. Otvorí sa nová stránka. Samotný formulár sa otvorí kliknutím na tlačidlo Kontaktný formulár.

Prvá časť kontaktného formulára – Osobné informácie – obsahuje prehľad údajov o majiteľovi/prihlasovateľovi alebo zástupcovi podľa typu prihláseného používateľa. Ak chcete zobraziť všetky údaje, kliknite na ikonku šípky v tabuľke.

V druhej časti – Dôvody – môžete vybrať dôvod, prečo sa na nás obraciate. Upozorňujeme, že úrad EUIPO neakceptuje listy ani dokumenty týkajúce sa konkrétneho spisu zaslané cez e-mail. Takáto korešpondencia sa musí vždy poslať cez User Area, faxom, poštou alebo prostredníctvom kuriéra. Pri použití posledných troch vymenovaných spôsobov vždy uveďte aj číslo spisu.

 
 • Na čo sa môže použiť kontaktný formulár?

  Rozbaľovacia ponuka v časti Dôvod obsahuje tieto možnosti:

  Všeobecné otázky
  Otázky týkajúce sa všeobecných informácií o úrade EUIPO, otázky týkajúce sa podávania prihlášok ochranných známok Európskej únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva a otázky týkajúce sa postupov (poplatky, prednosť, seniorita atď.).

  Technické problémy
  Naliehavé technické problémy (elektronické prihlášky, námietky, obnovy, User Area atď.).

  Priložte čo najviac informácií vrátane snímok obrazovky s chybovými hláseniami.

  Návrhy a spätná väzba
  Spätná väzba a návrhy v súvislosti s postupmi alebo webovou stránkou úradu EUIPO.

  Žiadosť o úradné dokumenty úradu EUIPO
  Žiadosť o úradné dokumenty, ktoré neviete nájsť na webovej stránke.

  Žiadosť o informácie
  Žiadosť o ďalšie informácie týkajúce sa konkrétneho spisu.

  Formálna sťažnosť
  Podanie sťažnosti na konania týkajúce sa ochranných známok EÚ a zapísaných dizajnov Spoločenstva.

  Mám problémy s  prístupom k svojmu účtu
  Otázky týkajúce sa problémov s prihlasovacím menom alebo heslom na webovej stránke úradu EUIPO.

 • Vyplniť kontaktný formulár

  Dôvod
  Vyberte jednu z možností v rozbaľovacej ponuke, označte svoju otázku príslušným identifikačným číslom, aby bolo jasné, o ktorú spoločnosť, resp. spis ide, a vyplňte políčko Pripomienky.

  Prílohy je možné pripojiť kliknutím na tlačidlo Prehľadávať (Browse) pod políčkom Pripomienky.

  Ak potrebujete kópiu svojej otázky, začiarknutím políčka Poslať kópiu (Send copy) vám bude zaslaná kópia na vašu administratívnu e-mailovú adresu v User Area (táto služba je k dispozícii iba pre používateľov, ktorí sa rozhodli dostávať úradné oznámenia elektronickou cestou).

  Ak žiadate o úradný dokument úradu EUIPO, môžete si vybrať spôsob doručenia. Odporúčame vám možnosť e-mailom, keďže je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob doručenia.

  Pri žiadosti o informácie sa na formulári nachádza informačný rámček (s odkazom na podrobnejšie informácie) a poznámka, že pred odoslaním kontaktného formulára treba overiť, či sa hľadaná informácia nenachádza v databázach úradu EUIPO.

  Pozn.: Formálne sťažnosti sa nepovažujú za oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu úradu EUIPO. Otázky k rozhodnutiam prieskumových pracovníkov úradu EUIPO sa majú predkladať ako odvolania.

Posledná aktualizácia stránky 24-02-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie