Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Technické požiadavky pre prílohy k elektronickým podaniam a oznámeniam

Poznámka: oficiálny zdroj týchto informácií sa nachádza v Podmienkach používania User Area v nadväznosti na rozhodnutie EX 17 4 výkonného riaditeľa úradu zo 16. augusta 2017 o komunikácií prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 
 • Elektronické podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre formáty MP4, OBJ, STL a X3D);
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB;
  • obmedzenia týkajúce sa dĺžky názvu súborov s prílohou: 25 znakov.

  Priložiť je možné len dva doklady o práve prednosti, len jeden doklad o práve seniority a jeden doklad o výstavnej priorite (okrem iných príloh).

  Priložiť je možné len jeden doklad o pravidlách používania kolektívnej/certifikačnej ochrannej známky (okrem iných príloh).

  Povolené typy súborov:

  JPEG

  V prípade vyjadrenia prihlasovanej ochrannej známky (známok) (všetkých typov okrem slovnej a multimediálnej ochrannej známky) sa musí použiť štandardný typ súboru, ktorý spĺňa tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 2835 x 2010 pixlov;
  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI;
  • farebný režim: RGB, odtiene sivej, čiernobiely alebo CMYK

  Rozlíšenie obrázkov sa automaticky upravuje na veľkosť 250 x 250 pixlov. Nahraný obrázok sa zobrazí v takej podobe, v akej sa neskôr uvedie v osvedčení o zápise.

  Pomocou špeciálneho softvéru na konvertovanie sa obrázky v režime CMYK pred zobrazením prevedú do režimu RGB. Na niektorých obrázkoch, ktoré boli prevedené z režimu CMYK na RBG, sa určité farby môžu od pôvodných líšiť. Odporúča sa preto, aby ste v záujme zachovania pôvodných farieb pred nahratím obrázku zmenili režim farieb.

  PDF

  Má sa použiť len pre dodatočné informácie, nie na vyobrazenie prihlasovanej ochrannej známky (známok).

  Podporované sú len štandardné statické súbory PDF. Vyplniteľné formuláre PDF sa neakceptujú. Nepridávajte ani žiadne objekty (napr. obdĺžniky, šípky, zvýraznený text atď.), ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom súbore PDF.

  MP3

  Je k dispozícii len v prípade zápisu zvukových ochranných známok (spolu s JPEG) a musí spĺňať tieto požiadavky:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu;
  • kanály: 1=mono; 2=stereo.

  OBJ, STL a X3D

  Tieto formáty možno použiť pri žiadosti o zápis priestorovej ochrannej známky.

  X3D sa nedá nahrať pomocou prehliadača Internet Explorer v nižšej verzii ako 11.

  MP4

  Môže sa použiť len pre vyjadrenie pohybových, multimediálnych a holografických ochranných známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • frekvencia snímok 24 (23,98) až 30 (29,97) fps;
  • bitová rýchlosť medzi 1 200 a 8 000 Kbps;
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, prihláška/MP4.
 • Elektronické podanie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre formáty OBJ, STL a X3D),
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu na jeden dizajn: 20 MB,
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 25 znakov.

  Povolené typy súborov:

  JPEG

  V prípade vyjadrenia prihlasovaného dizajnu (dizajnov) sa musí použiť štandardný typ súboru, ktorý spĺňa tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 5 000 x 5 000 pixlov;
  • rozlíšenie pri tlači: min. 72, max. 300 DPI;
  • farebný režim: CMYK (ktorý sa zmení na RGB), odtiene sivej, čiernobiely alebo RGB,
  • obrázky vo formáte progresívnej JPGE budú konvertované na základné obrázky;
  • nahratie 3D pohľadov A iných statických pohľadov je obmedzené.

  PDF

  Môže sa použiť len pre dodatočné informácie, nepoužíva sa na vyobrazenie prihlasovaného dizajnu (dizajnov).

  Podporované sú len štandardné statické súbory PDF. Vyplniteľné formuláre PDF sa neakceptujú. Nepridávajte ani žiadne objekty (napr. obdĺžniky, šípky, zvýraznený text atď.), ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom súbore PDF.

  OBJ, STL a X3D

  Tieto formáty možno použiť na nahranie jedného 3D náhľadu pre dodatočné informácie a ako zdroj statických obrázkov pri zápise dizajnov.

  X3D sa nedá nahrať pomocou prehliadača Internet Explorer v nižšej verzii ako 11.

 • Námietka a zrušenie elektronického podania prihlášky

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 5 MB;
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB;
  • obmedzenia týkajúce sa dĺžky názvu súborov s prílohou: 150 znakov.

  Povolené typy súborov:

  JPEG

  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 2 008 x 2 835 pixlov;
  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI;
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený);
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF

  Podporované sú len štandardné statické súbory PDF. Vyplniteľné formuláre PDF sa neakceptujú. Nepridávajte ani žiadne objekty (napr. obdĺžniky, šípky, zvýraznený text atď.), ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom súbore PDF.

  MP3

  Môže sa použiť len na vyjadrenie skorších zvukových známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu;
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Iné elektronické podania (pre podanie žiadosti o záznam, obnovu, premenu, nahliadnutie do spisu, medzinárodnú prihlášku na základe prihlášky OZEÚ alebo odvolanie)

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre elektronické odvolanie);
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB

  Povolené typy súborov:

  JPEG

  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy:

  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI,
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený)
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF

  Podporované sú len štandardné statické súbory PDF. Vyplniteľné formuláre PDF sa neakceptujú. Nepridávajte ani žiadne objekty (napr. obdĺžniky, šípky, zvýraznený text atď.), ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom súbore PDF.

  MP3

  Môže sa použiť len na vyjadrenie zvukových známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu;
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Iná elektronická komunikácia a činnosti

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 20 MB;
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 1 GB (100 MB pre oznámenia o námietke, zrušení a odvolaní);
  • obmedzenia týkajúce sa dĺžky názvu súborov s prílohou: 20 znakov.

  Ak veľkosť oznámenia a príloh presahuje 20 MB, úrad akceptuje prílohy, ale vo funkcii ukážky sa zobrazí iba oznámenie a konečné potvrdenie o prijatí.

  Povolené typy súborov:

  JPEG

  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy:

  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI;
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený);
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF

  Podporované sú len štandardné statické súbory PDF. Vyplniteľné formuláre PDF sa neakceptujú. Nepridávajte ani žiadne objekty (napr. obdĺžniky, šípky, zvýraznený text atď.), ktoré sa nenachádzajú v pôvodnom súbore PDF.

  MP3

  Môže sa použiť len na vyjadrenie zvukových známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu;
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono; 2=stereo.

   

Posledná aktualizácia stránky 24-02-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie