Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Technické požiadavky pre prílohy k elektronickým podaniam a oznamovanie

Pozn.: oficiálny zdroj týchto informácií sa nachádza v Podmienkach používania User Area, ktoré sú prílohou k Rozhodnutiu výkonného riaditeľa úradu č. EX-20-9 z 3. novembra 2020 týkajúceho sa prostriedkov elektronickej komunikácie

 

 • Elektronické podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie

  Ak je vyjadrenie prihlášky ochrannej známky EÚ predložené elektronicky, veľkosť elektronického súboru je takáto:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre formáty MP4, OBJ, STL a X3D),
  • Maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB,
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 25 znakov.

  Ak je vyjadrenie prihlášky ochrannej známky predložené elektronicky, formáty elektronického súboru sú tieto:

  a) JPEG
  Toto je štandardný formát súboru, ktorý sa má použiť na vyjadrenie prihlasovanej známky (dostupný pre všetky druhy ochranných známok okrem slovných a multimediálnych ochranných známok) a ktorý má spĺňať tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 2835 x 2010 pixlov
  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI.
  • farebný režim: RGB, odtiene sivej, čiernobiely alebo CMYK

  Rozlíšenie obrázkov sa automaticky upravuje na veľkosť 250 x 250 pixlov. Nahraný obrázok sa zobrazí v takej podobe, v akej sa neskôr uvedie v osvedčení o zápise.

  Pomocou špeciálneho softvéru na konvertovanie sa obrázky v režime CMYK pred zobrazením prevedú do režimu RGB. Na niektorých obrázkoch, ktoré boli prevedené z režimu CMYK na RBG, sa určité farby môžu od pôvodných líšiť. Odporúča sa preto, aby ste v záujme zachovania pôvodných farieb pred nahratím obrázku zmenili režim farieb.

  b) MP3:
  tento formát súboru možno použiť pri prihlasovaní zvukovej ochrannej známky (spolu s JPEG) a má spĺňať tieto požiadavky:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov,
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

  c) OBJ, STL a X3D:
  Tieto formáty súboru možno použiť pri žiadosti o zápis priestorovej ochrannej známky.

  X3D nemožno nahrať pomocou prehliadača Internet Explorer v nižšej verzii ako 11.

  d) MP4:
  tento formát súboru možno použiť pri prihlasovaní pohybovej, multimediálnej alebo holografickej ochrannej známky a má spĺňať tieto požiadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 časť 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje rôzne video kodeky (MPEG‑1, MPEG‑2, MPEG‑4, VP6, VP5, H.263 atď.), odporúčaným kodekom je však H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje rôzne zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), odporúčaným kodekom je však AAC‑LC,
  • frekvencia snímok 24 až 30 fps,
  • bitová rýchlosť medzi 1 200 a 8 000 Kbps,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, prihláška/MP4.
 • Elektronické podanie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva

  Ak je vyjadrenie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva predložené elektronicky, veľkosť elektronického súboru je takáto:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre formáty OBJ, STL a X3D),
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB,
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 25 znakov.

  Ak je vyjadrenie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva predložené elektronicky, formáty elektronického súboru sú tieto:

  a) JPEG
  Toto je štandardný formát súboru, ktorý sa má použiť na vyjadrenie prihlasovaného dizajnu a ktorý má spĺňať tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 5000 x 5000 pixlov,
  • rozlíšenie pri tlači: min. 72, max. 300 DPI,
  • farebný režim: CMYK (ktorý sa zmení na RGB), odtiene sivej, čiernobiely alebo RGB,
  • obrázky vo formáte progresívnej JPEG budú konvertované na základné obrázky,
  • Nahratie 3-rozmerných pohľadov A iných statických pohľadov je obmedzené.

  b) OBJ, STL a X3D
  Tieto formáty možno použiť na nahranie jedného 3-rozmerného náhľadu pre dodatočné informácie a ako zdroj statických obrázkov pri zápise dizajnov.

  X3D sa nedá nahrať pomocou prehliadača Internet Explorer v nižšej verzii ako 11.

 • Námietka a zrušenie elektronického podania prihlášky

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 5 MB,
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB,
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 150 znakov.

  Akceptované typy súborov:

  JPEG
  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy:

  • maximálna veľkosť obrázku: 2008 x 2835 pixlov,
  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI.
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený),
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF
  Only standard, static PDF files are accepted. Fillable PDF forms and PDF files that include added objects (such as signatures, redacted (blacked-out) text, highlighted text, arrows) are not accepted. Be advised that during the upload process added objects will be lost and the original document without these objects may be disclosed to other parties to the proceedings or become publicly accessible via an application for inspection of files.”


  MP3
  Môže sa použiť len na vyjadrenie skorších zvukových známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

   

 • Iné elektronické podania (pre podanie žiadosti o záznam, obnovu, premenu, nahliadnutie do spisu, medzinárodnú prihlášku na základe ochrannej známky EÚ alebo prihlášku ochrannej známky EÚ, alebo odvolanie)

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 2 MB (20 MB pre elektronické odvolanie),
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 20 MB.

  Akceptované typy súborov:

  JPEG
  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy

  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI.
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený)
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF
  Only standard, static PDF files are accepted. Fillable PDF forms and PDF files that include added objects (such as signatures, redacted (blacked-out) text, highlighted text, arrows) are not accepted. Be advised that during the upload process added objects will be lost and the original document without these objects may be disclosed to other parties to the proceedings or become publicly accessible via an application for inspection of files.”

  MP3
  Môže sa použiť len na vyjadrenie zvukových známok a má spĺňať tieto kritériá:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

   

 • Iná elektronická komunikácia a činnosti

  Obmedzenia týkajúce sa veľkosti súboru:

  • maximálna veľkosť jednej prílohy: 20 MB,
  • maximálna veľkosť všetkých príloh spolu: 1 GB (100 MB pre oznámenia o námietke, zrušení a odvolaní),
  • obmedzenie dĺžky názvu priložených súborov: 20 znakov.

  Ak veľkosť oznámenia a príloh presahuje 20 MB, úrad prílohy akceptuje, ale vo funkcii ukážky sa zobrazí iba oznámenie a konečné potvrdenie o prijatí.

  Akceptované typy súborov:

  JPEG
  Musí sa použiť štandardný typ súborov, ktorý spĺňa tieto normy:

  • rozlíšenie pri tlači: min. 96, max. 300 DPI,
  • len RGB 8b (CMYK nie je povolený),
  • progresívny formát JPEG nie je podporovaný

  PDF
  Only standard, static PDF files are accepted. Fillable PDF forms and PDF files that include added objects (such as signatures, redacted (blacked-out) text, highlighted text, arrows) are not accepted. Be advised that during the upload process added objects will be lost and the original document without these objects may be disclosed to other parties to the proceedings or become publicly accessible via an application for inspection of files.”

  MP3
  Majú sa použiť štandardné súbory MP3, ktoré majú spĺňať tieto normy:

  • rýchlosť vzorkovania: 8 kHz pre hlasové nahrávky, 11,025 kHz pre zvukové efekty, 22,05 kHz alebo 44,1 kHz pre hudbu,
  • bitová hĺbka: 8 alebo 16 bitov;
  • kanály: 1=mono, 2=stereo.

  Súbory MP3 sa budú ako prílohy akceptovať len pri týchto elektronických úkonoch v rámci námietkového konania:

  • predloženie dodatočných skutočností
  • predloženie dôkazu o používaní
  • predloženie iných dokumentov

  MP4
  Majú sa použiť štandardné súbory MP4, ktoré majú spĺňať tieto požiadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 časť 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje rôzne video kodeky (MPEG‑1, MPEG‑2, MPEG‑4, VP6, VP5, H.263 atď.), odporúčaným kodekom je však H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje rôzne zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), odporúčaným kodekom je však AAC‑LC,
  • frekvencia snímok 24 až 30 fps,
  • bitová rýchlosť medzi 1 200 a 8 000 Kbps,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, prihláška/MP4.

   

  Súbory MP4 sa budú ako prílohy akceptovať len pri týchto úkonoch v rámci námietkového konania:

  • predloženie dodatočných skutočností
  • predloženie dôkazu o používaní
  • predloženie iných dokumentov

   

Posledná aktualizácia stránky 24-02-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie