Podať žiadosť o medzinárodnú prihlášku ochrannej známky online

Formulár medzinárodnej prihlášky (IA) umožňuje registrovaným používateľom podať žiadosť o prihlášku medzinárodnej ochrannej známky cez systém Madridského protokolu, ktorý spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Medzinárodná prihláška môže vychádzať z existujúcich ochranných známok Európskej únie (OZEÚ), prihlášok ochranných známok Európskej únie (prihlášok OZEÚ) alebo z ich kombinácie.

Pripomíname, že na využitie týchto služieb sa treba prihlásiť a že tieto úkony sú spoplatnené.

Poznámka: korešpondencia súvisiaca s konkrétnym spisom sa musí podávať vždy cez User Area, prostredníctvom faxu, poštovou cestou, osobne alebo špeciálnou kuriérskou službou.

V tejto časti je opísaný postup, ako podať medzinárodnú prihlášku založenú na jednej alebo viacerých (prihláškach) OZEÚ.

Formulár je k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ.

 

1. Ako získať prístup k formuláru medzinárodnej prihlášky

2. Kto môže podať medzinárodnú prihlášku?

3. Kroky pri podávaní formuláru medzinárodnej prihlášky

4. Čo sa stane po podaní formulára prihlášky?

Posledná aktualizácia stránky 10-01-2019