Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

 

Prístupnosť

Od januára 2010 sú všetky nové webové stránky inštitúcií EÚ vytvorené podľa usmernení pre dostupnosť webového obsahu (WCAG) 2.0, úroveň AA.

Webová dostupnosť slúži nato, aby mali všetci používatelia rovnaký prístup k informáciám a funkciám na internete. Konkrétne webová dostupnosť znamená, že všetky osoby, či už s postihnutím alebo bez neho, môžu prijímať, vnímať, prezerať si a využívať informácie na webe.

Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ratifikovala Európska únia, osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

Pri používaní internetu sa jeho používatelia môžu stretnúť s problémami v dôsledku svojho zdravotného postihnutia, funkčných obmedzení, environmentálnych faktorov alebo technologických aspektov:

  • osoby so zrakovým, sluchovým, s fyzickým a kognitívnym postihnutím,
  • staršie osoby, osoby s nízkou vzdelanostnou úrovňou, iné osoby,
  • obmedzenia v súvislosti s technológiami a nekompatibilitou: prehliadače, platformy, zariadenia, mobilný web,
  • environmentálne faktory: miesto, osvetlenie, hluk, pomalé spojenie.

Zdroj: Európska komisia – Príručka pre poskytovateľov informácií

Z technických príčin nie sú tieto stránky v súlade s usmerneniami WCAG 2.0:

  • stránky obsahujúce videá
  • online formuláre
Posledná aktualizácia stránky 13-02-2019
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie