Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Strategie

Datorită protecției conferite de marca UE, puteți să vă dezvoltați și să vă apărați imaginea de marcă, dar și să profitați de numeroasele avantaje pe care le oferă dreptul de proprietate intelectuală. Dumneavoastră trebuie să valorificați însă acest potențial: beneficiile cresc proporțional cu eforturile depuse.

 

Strategia pe care o adoptați pentru marca dumneavoastră este unică și vă caracterizează. Ea reflectă interesele mai largi ale societății dumneavoastră și portofoliul de proprietate intelectuală al acesteia. În urmărirea acestor interese, ar trebui să țineți seama în special de trei aspecte:

 

Utilizarea mărcii dumneavoastră

După cum s-a menționat deja, nu există drepturi fără obligații. Dreptul care v-a fost acordat este un instrument puternic care poate fi folosit pentru o mai bună recunoaștere a imaginii de marcă pe piață. Totuși, monopolul pe care îl dețineți trebuie să servească unui scop, deoarece, în caz contrar, poate fi înlăturat. Scopul mărcii dumneavoastră este de a diferenția produsele și/sau serviciile oferite de dumneavoastră de cele oferite de ceilalți concurenți de pe piață. Prin urmare, marca dumneavoastră trebuie utilizată. Dacă nu o utilizați, terții o pot contesta pe motiv de neutilizare. Legea prevede că, în următorii cinci ani după înregistrare, o marcă UE trebuie utilizată efectiv în Uniunea Europeană.

De asemenea, vi se poate anula marca dacă, în urma utilizării dumneavoastră, devine denumirea comună a unui produs sau serviciu sau dacă induce în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor și serviciilor pentru care este înregistrată.

Apărarea mărcii dumneavoastră

Faptul că sunteți titularul unei mărci nu înseamnă că terții vor înceta să o mai conteste. De fapt, terții care nu au respectat termenele de depunere a observațiilor sau pentru formularea unei opoziții beneficiază de o a doua șansă, atunci când încearcă să obțină anularea dreptului dumneavoastră.

Poate că acest lucru vi se pare puțin nedrept, dar încercați să priviți din celălalt punct de vedere: închipuiți-vă că dumneavoastră ați ratat termenul de depunere a unei opoziții împotriva unei mărci a unui concurent.

Introducerea unei acțiuni în anulare declanșează inițierea unei proceduri în cadrul căreia se produce un schimb de argumente între părțile implicate. În cele din urmă, dacă nu se ajunge la o înțelegere, luăm noi o hotărâre.

O cerere de anulare costă 630 EUR. Există două formulare diferite pe care le puteți utiliza: cererea de declarare a nulității și cererea de revocare. Diferența dintre ele este că, prin declararea nulității, marca se anulează cu efect retroactiv (se radiază complet din Registrul mărcilor), iar revocarea se aplică de la data depunerii cererii la Oficiu.

Dezvoltarea imaginii dumneavoastră de marcă

Strategia dumneavoastră privind proprietatea intelectuală (PI) va evolua în timp și odată cu ea și nevoia dumneavoastră de a vă extinde. Dacă ambițiile dumneavoastră depășesc teritoriul Uniunii Europene (UE), ar trebui să încercați să extindeți aria de cuprindere a mărcii dumneavoastră și în afara UE.

Există mai multe opțiuni în acest sens. Puteți fie să depuneți cereri individuale direct la orice oficiu de proprietate intelectuală din afara UE, fie să depuneți o cerere internațională în temeiul Protocolului de la Madrid.

Protocolul de la Madrid este un instrument esențial de protejare a mărcilor la nivel mondial. Acesta este un sistem internațional de înregistrare care este administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) de la Geneva și care a fost ratificat de numeroase țări de pe tot globul, inclusiv de aproape toate țările europene, de SUA, Japonia, Australia, China, Rusia și, din octombrie 2004, de Uniunea Europeană.

Protocolul de la Madrid impune existența unei mărci de bază, care poate fi extinsă ulterior la alte state care sunt parte la Aranjamentul și/sau Protocolul de la Madrid. Este important să știți că, din punct de vedere juridic, nu trebuie să așteptați ca marca dumneavoastră UE să fie înregistrată pentru a solicita „extinderea” ei în afara UE. Va exista însă o perioadă de dependență de cinci ani între marca UE de bază și înregistrarea internațională. Prin urmare, dacă cererea dumneavoastră de înregistrare a unei mărci UE nu este până la urmă înregistrată, indiferent din ce motiv, înregistrarea dumneavoastră internațională nu se va mai efectua.

Cererea internațională trebuie depusă la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Pentru ca EUIPO să fie „oficiul de origine”, titularul/solicitantul mărcii UE trebuie să fie cetățean al unui stat membru al UE sau să dețină o unitate industrială sau comercială reală și funcțională în UE sau să aibă domiciliul în UE. Cu alte cuvinte, nu toți titularii/solicitanții unei mărci UE pot depune o cerere de înregistrare internațională pe baza unei mărci UE.

Pentru a depune o cerere internațională, este obligatoriu să utilizați formularele oficiale: Solicitanții nu pot să utilizeze alte formulare sau să schimbe formatul și conținutul formularelor.

  • EUIPO pune la dispoziție un instrument de depunere electronică, care este disponibil în toate limbile oficiale și are același format ca cel al formularului EUIPO EM 2. EUIPO recomandă insistent utilizarea instrumentului de depunere electronică în măsura în care acesta oferă îndrumări solicitantului, reducând astfel numărul eventualelor deficiențe și accelerând examinarea. Instrumentul de depunere electronică este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, dar trebuie indicată și o limbă a Protocolului de la Madrid (franceză, engleză sau spaniolă), întrucât cererea va fi transmisă la OMPI în limba respectivă.
     
  • Formularul tipărit EUIPO EM 2 (adaptarea formularului OMPI MM2 de către EUIPO) este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
     
  • Formularul OMPI MM2 în engleză, franceză sau spaniolă

Atunci când se solicită înregistrarea internațională, trebuie plătită o taxă de prelucrare a cererii de 300 EUR către EUIPO, iar taxele internaționale trebuie plătite direct către OMPI. Orice plată datorată OMPI care a fost trimisă la EUIPO va fi returnată solicitantului.

După ce a verificat conținutul și integralitatea cererii internaționale, EUIPO o transmite către OMPI. EUIPO are obligația de a notifica OMPI cu privire la orice schimbări relevante care afectează marca UE pe durata perioadei de dependență (cinci ani de la data depunerii cererii internaționale).

Puteți adăuga mai multe țări la înregistrarea dumneavoastră internațională după ce a fost înregistrată de OMPI. Deși acest lucru se poate realiza și prin EUIPO, ca oficiu de origine, este mult mai simplu să depuneți desemnările suplimentare direct la Biroul Internațional al OMPI.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.