Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

SME Fund 2023

Fondul pentru IMM-uri oferă sprijin financiar întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) cu sediul în Uniunea Europeană (UE) pentru protejarea drepturilor lor de proprietate intelectuală (PI). IMM-urile pot solicita vouchere care vor permite accesul la o rambursare parțială a taxelor plătite. Fondul oferă următoarele.

Pentru IP Scan:

 • Rambursare în proporție de 90 % pentru un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan) furnizat de un oficiu național pentru proprietate intelectuală din UE. Serviciul trebuie solicitat la oficiul național pentru proprietate intelectuală din țara în care își are sediul întreprinderea, cu condiția ca acest oficiu să ofere serviciul în cadrul inițiativei Fondul pentru IMM-uri. Puteți găsi mai multe informații pe pagina web IP Scan.

Pentru mărci și desene sau modele:

 • Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivelul UE.
 • Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivel național sau regional.
 • Rambursare în proporție de 50 % pentru taxele de bază privind depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor, taxele de desemnare și taxele de desemnare ulterioară în afara UE. Taxele de desemnare provenind din țările UE sunt excluse, la fel ca taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine.

Suma maximă rambursabilă pentru fiecare IMM este:

 • 1 350 EUR pentru activități legate de IP Scan;
 • 1 000 EUR pentru activități legate de mărci și desene sau modele;


Puteți depune cererea în perioada 23 ianuarie 2023-08 decembrie 2023.

Fondul pentru IMM-uri 2023 dispune de fonduri limitate. Dacă se epuizează fondurile, intervalul de depunere a cererilor va fi închis înainte de data indicată. În cazul în care fondurile se epuizează pentru un anumit voucher, pe site-ul Fondului pentru IMM-uri se va publica o notă informativă, iar cererile pentru voucherul respectiv vor fi blocate.Toate IMM-urile cu sediul în UE sunt eligibile pentru a depune o cerere de subvenție. Pot depune cerere proprietarii, angajații împuterniciți sau reprezentanții externi. Un reprezentant este definit ca orice parte terță, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, care este împuternicită în mod corespunzător de respectivul IMM să-l reprezinte legal. Dacă întreprinderea care depune cerere la Fondul pentru IMM-uri utilizează serviciile unui reprezentant extern, trebuie depusă o „declarație pe propria răspundere” (model), semnată în mod corespunzător de ambele părți, atunci când se completează formularul electronic de cerere. Toate rambursările aferente subvenției sunt acordate direct în contul bancar al IMM-ului indicat în cerere.Întreprinderea dumneavoastră trebuie să fie un IMM eligibil, cu sediul în UE. Vă rugăm să consultați definiția oficială a IMM-urilor dată de UE pentru a vă asigura că întreprinderea dumneavoastră este eligibilă să solicite o subvenție din partea Fondului pentru IMM-uri. În general, IMM-urile din UE sunt clasificate după cum se arată mai jos.

Tipul de întreprindere

Numărul de angajați

Cifra de afaceri anuală

Totalul bilanțului anual

Întreprindere mijlocie

<250

≤ 50 de milioane EUR

≤ 43 de milioane EUR

Întreprindere mică

<50

≤ 10 milioane EUR

≤ 10 milioane EUR

Microîntreprindere

<10

≤ 2 milioane EUR

≤ 2 milioane EURNu, acestea nu pot depune cerere de subvenție la Fondul pentru IMM-uri decât dacă sunt angajate într-o activitate economică. Pentru a avea dreptul de a solicita o subvenție din partea Fondului pentru IMM-uri, un IMM trebuie să fie angajat într-o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Prin urmare, acesta trebuie să fie implicat într-o formă oarecare de comerț sau de activitate prestată în schimbul unei remunerații sau în interes pecuniar pe o piață. În plus, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau mai multe organisme publice. Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați definiția oficială a unui IMM, stabilită de Comisia Europeană.Da, dar numai IMM-ul poate beneficia de subvenție dacă aceasta este acordată.

Dacă o întreprindere utilizează serviciile unui reprezentant extern (avocat, consultant, consilier PI etc.), atunci când se completează formularul de cerere pentru Fondul pentru IMM-uri trebuie depusă o „declarație pe propria răspundere” (model), semnată în mod corespunzător de ambele părți. Acest document trebuie semnat de un membru autorizat al IMM-ului (proprietarul, directorul general, directorul etc.), care conferă reprezentantului extern dreptul de a acționa în numele întreprinderii care depune cererea la Fond. De asemenea, documentul trebuie semnat de reprezentantul autorizat.

Un IMM poate desemna o entitate juridică ca reprezentant extern în Fondul pentru IMM-uri, cu condiția ca numele și semnătura unei persoane fizice care aparține entității respective să fie incluse în „declarația pe propria răspundere”.Da, un reprezentant poate să înregistreze și să efectueze plata taxelor aferente înregistrării mărcilor și desenelor sau modelelor în numele unui IMM. Acest reprezentant poate să completeze și formularul de „cerere de rambursare” ulterior în numele IMM-ului. Rambursarea se va efectua însă direct în contul bancar al IMM-ului respectiv, în calitate de beneficiar al deciziei de subvenție.Da. Dacă ați primit deja o subvenție pentru un anumit tip de activitate din partea Fondului pentru IMM-uri în anii anteriori (în 2022 sau chiar în 2021), aveți în continuare dreptul de a solicita o subvenție din partea Fondului pentru IMM-uri în 2023, indiferent dacă ați inițiat un serviciu sau dacă ați beneficiat deja de rambursare în anii anteriori. Aceste inițiative sunt independente una de cealaltă. IMM-urile din UE pot depune în fiecare an cereri la Fondul pentru IMM-uri, atâta timp cât respectă condițiile stabilite în cererea de propuneri, chiar dacă la cererile de propuneri anterioare au primit decizii de atribuire sau propunerile au fost respinse. În etapa de depunere a cererilor, beneficiarii trebuie să declare dacă au depus o cerere sau dacă au primit altă finanțare din partea UE în același exercițiu financiar, pentru același tip de activități legate de protecția proprietății intelectuale.Citiți cu atenție următoarea listă de verificare înainte de a depune cererea la Fondul pentru IMM-uri. Aceasta vă va ajuta să vă asigurați că aveți toate documentele care trebuie incluse atunci când depuneți formularul electronic de cerere.

LISTA DE VERIFICARE

 • Întreprinderea care depune cererea trebuie să fie o microîntreprindere sau o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) cu sediul într-un stat membru al UE.
 • Înainte de a completa formularul de cerere, trebuie să citiți cererea de propuneri.
 • Dacă este depusă de un reprezentant extern care acționează în numele întreprinderii solicitante, cererea către Fondul pentru IMM-uri trebuie însoțită de o „declarație pe propria răspundere” (model), semnată în mod corespunzător de ambele părți, atunci când se completează formularul de cerere către Fondul pentru IMM-uri. Acest document trebuie semnat de un membru autorizat al IMM-ului (proprietarul, directorul general, directorul etc.), care conferă reprezentantului extern dreptul de a acționa în numele întreprinderii.
 • Trebuie să pregătiți datele bancare ale întreprinderii dumneavoastră, împreună cu un extras de cont emis de bancă, în care să fie menționate următoarele detalii: denumirea și logoul băncii, pentru a identifica sursa documentului, denumirea întreprinderii, ca titular al contului, codul IBAN complet, cu codul de țară și codul BIC/SWIFT.
 • Trebuie să aveți certificatul de TVA/CIF al întreprinderii, eliberat de autoritatea națională competentă. Codul de identificare fiscală și denumirea întreprinderii înscrise în formularul de cerere pentru Fondul pentru IMM-uri trebuie să fie aceleași cu cele din certificat.
 • Nu puteți solicita o subvenție din partea Fondului pentru IMM-uri dacă ați primit deja finanțare UE pentru aceeași activitate sau pentru o parte a acesteia.

Notă: Înainte de a începe procesul de depunere a cererilor pentru Fondul pentru IMM-uri, ar trebui să aveți deja o strategie clară de protecție a proprietății intelectuale. Ar trebui să dispuneți de toate informațiile legate de activele de proprietate intelectuală, iar desenele sau modelele dumneavoastră (de exemplu, mărci, logouri, invenții, tehnologii noi, programe informatice originale, noi desene sau modele, procese unice etc.) să fie pregătite pentru înregistrare. Dacă depuneți o cerere la Fondul pentru IMM-uri, iar activele de PI pe care doriți să le înregistrați nu sunt încă pe deplin pregătite pentru a fi înregistrate, puteți pierde timp prețios, iar voucherele dumneavoastră pot expira între timp.Subvențiile sunt distribuite sub formă de vouchere care pot fi utilizate pentru o varietate de activități de PI.

 1. Un voucher pentru IP Scan (până la maximum 1 350 EUR) poate fi utilizat pentru servicii de prediagnoză de PI efectuate la un oficiu național pentru proprietate intelectuală dintr-un stat membru al UE care oferă serviciul în cadrul inițiativei privind Fondul pentru IMM-uri. Costul serviciului de prediagnoză de PI variază în funcție de țară. Pentru mai multe informații privind lista țărilor care oferă acest serviciu și costul aferent, vă rugăm să consultați: Țările care oferă servicii IP Scan și costul aferent.
 2. Pentru înregistrarea mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor, în vederea protejării lor la nivel național, regional, comunitar și/sau internațional, se poate utiliza un voucher pentru mărci și desene sau modele (maximum 1 000 EUR).

Vă rugăm să verificați lista taxelor acoperite în cererea de propuneri.Puteți solicita rambursarea în calitate de beneficiar al subvenției sau un reprezentant extern poate face acest lucru în numele IMM-ului, atât timp cât acesta este autorizat să acționeze în numele IMM-ului. Rambursările vor fi întotdeauna plătite direct în contul bancar al IMM-ului.Nu, trebuie mai întâi să solicitați voucherul corespunzător din Fondul pentru IMM-uri și să așteptați ca EUIPO să dea un răspuns privind rezultatul evaluării și o decizie de subvenție. Sunt eligibile pentru rambursare doar taxele eligibile aferente activităților inițiate după ce decizia de subvenție a fost notificată beneficiarului.Nu, trebuie să așteptați să primiți o decizie pozitivă de subvenție și voucherul sau voucherele corespunzătoare. Rezultatul evaluării și decizia de subvenție vor fi notificate în mod corespunzător, pe cale electronică, la adresele de e-mail introduse în cererea pentru Fondul pentru IMM-uri.Da, Fondul pentru IMM-uri dispune de 25 de milioane EUR pentru voucherul 1 și voucherul 2 (IP Scan, mărci, desene sau modele). Subvențiile sunt disponibile în cursul anului 2023 pe baza principiului „primul venit, primul servit”, până la utilizarea tuturor fondurilor disponibile.Da, Fondul pentru IMM-uri dispune de 25 de milioane EUR pentru voucherul 1 și voucherul 2 (IP Scan, mărci, desene sau modele). Subvențiile sunt disponibile în cursul anului 2023 pe baza principiului „primul venit, primul servit”, până la utilizarea tuturor fondurilor disponibile.Depinde de nevoile specifice ale întreprinderii. Puteți lua în considerare posibilitatea de a depune o cerere pentru un serviciu de prediagnoză de PI pentru a defini cea mai bună strategie de PI pentru întreprinderea dumneavoastră.

În primul rând, trebuie să identificați locul în care doriți să vindeți, să distribuiți, să exploatați sau să licențiați produsele sau serviciile dumneavoastră. Întreprinderea dumneavoastră este transfrontalieră sau se limitează la o singură regiune sau țară? Vă desfășurați activitatea online? Nu uitați că drepturile de proprietate intelectuală înregistrate sunt limitate teritorial. Aceasta înseamnă că trebuie să vă înregistrați drepturile într-un anumit teritoriu.

Vă puteți înregistra drepturile la nivel național, regional sau la nivelul UE. Vă rugăm să rețineți că puteți alege, de asemenea, să vă înregistrați marca sau desenul/modelul în mai multe state membre. De exemplu, dacă este nevoie să desfășurați activități în două țări, vă puteți înregistra drepturile separat în aceste două țări, prin două proceduri diferite.

Dacă produsul sau serviciul dumneavoastră urmează să fie vândut, distribuit, exploatat sau licențiat în multe state membre, atunci puteți lua în considerare solicitarea protecției la nivelul UE, utilizând sistemul EUIPO privind marca Uniunii Europene sau desenul sau modelul UE înregistrat.

În plus, dacă trebuie să desemnați o țară din afara UE, puteți utiliza sistemele de la Madrid sau de la Haga disponibile prin intermediul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).

În toate cazurile, vă rugăm să nu ezitați să utilizați serviciul „Free IP support (asistență personalizată gratuită pentru PI) și/sau serviciul IP Scan. Pe lângă aceste două servicii, puteți contacta, de asemenea, oficiul național pentru proprietate intelectuală din țara dumneavoastră, pentru sprijin suplimentar.Puteți găsi informații detaliate privind Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” în cererea de propuneri.

Dacă aveți întrebări, puteți consulta secțiunea Întrebări frecvente sau puteți discuta cu EUIPO online în engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, puteți contacta Centrul de informare al EUIPO la numărul +34 965139100, disponibil de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, de la 8:30 la 18:30 (GMT+1).

Există o adresă de e-mail dedicată, information@euipo.europa.eu, care poate fi utilizată pentru a trimite o întrebare prin e-mail către EUIPO în oricare dintre limbile oficiale ale UE.
Pentru a prelungi data de expirare a unui voucher, trebuie să accesați contul dumneavoastră din cadrul Fondului pentru IMM-uri. În voucherul propriu-zis va apărea un buton „Prelungirea datei de expirare”. Această acțiune se poate face numai în ultima lună a perioadei inițiale de valabilitate de 2 luni. 

ACTIVITĂȚI INCLUSE

 

Serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan)


 

Prediagnoza de PI este un instrument-cheie pentru dezvoltarea strategiei privind proprietatea intelectuală a IMM-ului dumneavoastră. Experți desemnați în domeniul PI din cadrul oficiilor naționale pentru proprietate intelectuală analizează modelul de afaceri, produsele și/sau serviciile IMM-ului dumneavoastră pentru a crea o strategie de PI adaptată nevoilor dumneavoastră.

Acest serviciu vă poate ajuta să decideți pentru ce drepturi de PI să depuneți cererea, cum să dezvoltați portofoliul de PI al întreprinderii dumneavoastră și cum să planificați viitorul dacă ați înregistrat deja drepturi de PI.

IMM-urile care doresc să solicite un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan) trebuie să aibă sediul într-o țară în care este disponibil un furnizor eligibil de servicii de prediagnoză de PI, astfel cum s-a publicat în cererea de propuneri.

Serviciul IP Scan nu este un serviciu juridic și nici nu reprezintă depunerea prealabilă a cererii, examinarea caracterului inovator sau cercetarea de anterioritate. Pentru informații mai detaliate despre serviciul IP Scan și beneficiile pe care le oferă acesta, vizitați pagina IP Scan.În cadrul Fondului pentru IMM-uri, serviciul IP Scan nu este oferit în toate statele membre ale UE. Pentru a verifica dacă acest serviciu este oferit în țara dumneavoastră, fie de oficiul național pentru proprietate intelectuală, fie de un partener extern autorizat, vă rugăm să consultați următorul tabel.

Vă atragem atenția că unele oficii naționale pentru proprietate intelectuală pot oferi servicii similare de prediagnoză de PI în afara domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri. Dacă doriți să beneficiați de un serviciu IP Scan, puteți contacta oficiul național pentru proprietate intelectuală din țara dumneavoastră, pentru informații suplimentare.

Pentru a verifica dacă această activitate este oferită în țara dumneavoastră și dacă este acoperită sau nu de Fondul pentru IMM-uri, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.

Oficiile naționale pentru proprietate intelectuală care oferă serviciul IP Scan, acoperit de Fondul pentru IMM-uri

Oficiile naționale pentru proprietate intelectuală care oferă o activitate similară cu serviciul IP Scan, dar care nu este acoperită de Fondul pentru IMM-uri

Belgia

Danemarca

Bulgaria

Spania

Croația

Franța

Cehia

Luxemburg 1

Germania

Luxemburg 2

Irlanda

Ungaria

Cipru

Austria

Letonia

Polonia

Lituania

Slovenia

Portugalia

Slovacia

Finlanda

SuediaDupă ce primiți decizia de subvenție pentru un serviciu IP Scan, puteți contacta oficiul național pentru proprietate intelectuală din țara dumneavoastră pentru a solicita serviciul. Oficiul național pentru proprietate intelectuală va desemna un expert în domeniul proprietății intelectuale care să lucreze cu dumneavoastră la serviciul IP Scan.

Serviciul IP Scan nu este oferit în toate statele membre ale UE în cadrul Fondului pentru IMM-uri. Unele oficii naționale pentru proprietate intelectuală oferă servicii similare de prediagnoză de PI în afara domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri. Pentru a verifica dacă acest serviciu este disponibil în țara dumneavoastră, vă rugăm să consultați întrebarea „Cine efectuează serviciul IP Scan?”.După ce contactați oficiul național pentru proprietate intelectuală din țara dumneavoastră în vederea inițierii serviciului IP Scan, va fi desemnat un expert în domeniul proprietății intelectuale care va începe să lucreze îndeaproape cu dumneavoastră.

Vi se solicită întâi să completați un sondaj de autoevaluare. Apoi expertul în domeniul proprietății intelectuale discută cu dumneavoastră pentru a stabili cea mai adecvată strategie de afaceri în domeniul PI pentru întreprindere. Raportul elaborat de expertul în domeniul proprietății intelectuale este apoi supus unui „control de calitate” efectuat de oficiul național pentru proprietate intelectuală.

Un document ca „dovadă a prestării serviciilor și a plății” vă va fi transmis de către oficiul național pentru proprietate intelectuală, pentru a vă permite să solicitați rambursarea taxelor plătite din contul Fondului pentru IMM-uri.

Vă atragem atenția asupra faptului că timpul necesar pentru efectuarea unui serviciu IP Scan variază în funcție de cazul fiecărei întreprinderi. Finalizarea acestuia poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni.Serviciul IP Scan acoperă toate drepturile de PI: brevete, mărci, desene sau modele, modele de utilitate, soiuri de plante, indicații geografice, precum și active neînregistrate sau care nu pot fi înregistrate, precum secrete comerciale, drepturi de autor, desene sau modele neînregistrate, denumiri de întreprinderi și nume de domenii. 

Înregistrarea mărcilor și desenelor sau modelelor


 

Puteți solicita rambursarea taxelor pentru următoarele articole.

Cu voucherul pentru mărci, desene sau modele:

 • Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivelul UE.
 • Rambursare în proporție de 75 % pentru taxele de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor, taxele suplimentare de clasă, precum și taxele de examinare, înregistrare, publicare și amânare a publicării la nivel național sau regional.
 • Rambursare în proporție de 50 % pentru taxele de bază privind depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor și/sau a desenelor sau modelelor, taxele de desemnare și taxele de desemnare ulterioară în afara UE. Taxele de desemnare provenind din țările UE sunt excluse, la fel ca taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine.

Vă rugăm să verificați limitele și lista taxelor acoperite în cererea de propuneri.

Nivelul teritorial de protecție selectat va depinde de strategia de afaceri și de planurile de creștere ale IMM-ului. Dacă nu sunteți sigur cu privire la tipul de voucher pe care să îl solicitați sau unde să cereți protecție, un serviciu de prediagnoză de PI (IP Scan) vă poate ajuta să luați decizia corectă.

Un serviciu „Free IP Support” (asistență personalizată gratuită pentru proprietatea intelectuală) este, de asemenea, disponibil pentru IMM-uri care au nevoie de orientări în acest sens.Nu, reînnoirile nu sunt rambursabile.Da, dar înainte de a solicita o subvenție în cadrul Fondului pentru IMM-uri, trebuie să vă asigurați că dețineți un număr de identificare pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) sau un cod de identificare fiscală (CIF) al asociațiilor de producători, producătorilor, prestatorilor de servicii sau comercianților, precum și al persoanelor juridice de drept public. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina web privind înregistrarea mărcilor de certificare și a mărcilor colective.Nu există nicio limită în ceea ce privește numărul de drepturi de PI (mărci sau desene sau modele) pe care le poate înregistra întreprinderea dumneavoastră. Cu toate acestea, valoarea totală pentru fiecare tip de voucher este limitată la:

 • 1 350 EUR pentru acoperirea parțială a costului unui serviciu IP Scan;
 • 1 000 EUR pentru acoperirea parțială a cheltuielilor eligibile cu taxele pentru mărci și desene sau modele;

Vă rugăm să verificați limitele și lista taxelor acoperite în cererea de propuneri.Cererile de înregistrare a mărcilor și desenelor sau modelelor:Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) a implementat două soluții pentru înregistrarea online a mărcilor și a desenelor sau modelelor.

Pentru mărci, puteți consulta secțiunea de întrebări frecvente a Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor. Pentru desene sau modele, consultați secțiunea de întrebări și răspunsuri a Sistemului de la Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor sau modelelor.Taxele care fac obiectul rambursării sunt cele percepute pentru depunerea cererilor [inclusiv taxe de bază, taxe de desemnare și taxe de desemnare ulterioară prevăzute de sistemul de mărci internaționale (Sistemul de la Madrid) sau de sistemul de desene sau modele internaționale (Sistemul de la Haga)]. Taxele de desemnare ale țărilor UE și taxele de prelucrare percepute de oficiul de origine nu sunt rambursate.Nu, reînnoirile nu sunt rambursabile.Taxele de desemnare sunt suportate atunci când este desemnată o parte contractantă și sunt percepute de țara în care se solicită protecția internațională.

Taxele de desemnare ulterioară sunt utilizate pentru a adăuga țări/regiuni suplimentare la înregistrarea internațională existentă a mărcii dumneavoastră (și anume, pentru a extinde zona geografică de protecție).

Da, taxele de desemnare și taxele de desemnare ulterioară sunt taxe eligibile care pot fi rambursate atât timp cât țările desemnate nu sunt state membre ale UE.Nu, taxele pentru înregistrările care desemnează state membre ale UE nu sunt incluse. Dacă doriți ca marca sau desenul ori modelul dumneavoastră să beneficieze de protecție la nivelul întregii Uniuni Europene, puteți depune cerere la un oficiu al Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală național sau la EUIPO.

De exemplu, imaginați-vă o companie de vinuri interesată de extinderea protecției mărcii sale pe plan internațional la Franța, Italia, Argentina și Chile. În acest caz, numai taxele de desemnare pentru Argentina și Chile ar putea fi rambursate.Nu, taxele pentru înregistrările care desemnează Uniunea Europeană nu sunt incluse. Dacă doriți ca marca ori desenul sau modelul dumneavoastră să beneficieze de protecție în toate statele Uniunii Europene, trebuie să depuneți cerere la EUIPO 

PROCEDURA DE DEPUNERE A CERERII ȘI INFORMAȚIILE SOLICITATE


 

Contul din Fondul pentru IMM-uri este singura zonă în care utilizatorii pot:

 • depune o cerere pentru un anumit tip de voucher(e) care vă interesează, prin completarea formularului pentru cererea de subvenție din Fondul pentru IMM-uri;
 • completa formularul de rambursare pentru a solicita rambursarea parțială a taxelor plătite;
 • verifica data de expirare a voucherului (voucherelor);
 • prelungi data de expirare a voucherului (voucherelor), dacă este necesar;
 • verifica soldul voucherului (voucherelor);
 • renunța la soldul restant al voucherului (voucherelor).


Este foarte important ca denumirea înscrisă în câmpul „Denumirea întreprinderii” din formularul de cerere să fie identică cu denumirea întreprinderii care apare în certificatul TVA/CIF și în extrasul de cont bancar. Vă rugăm să vă asigurați că toate informațiile coincid. Certificatul TVA/CIF al întreprinderii trebuie să fie un document oficial eliberat de autoritatea națională competentă.

Trebuie să indicați numărul IBAN complet aferent contului bancar al întreprinderii dumneavoastră, exact așa cum apare în extrasul de cont al întreprinderii (inclusiv codul de țară). Certificatul bancar trebuie să conțină denumirea băncii și logoul acesteia, pentru a identifica sursa documentului.

În ceea ce privește „declarația pe propria răspundere” pentru reprezentanții externi, aceasta trebuie semnată în mod corespunzător de ambele părți. Acest document trebuie semnat de un membru autorizat al IMM-ului (de exemplu, de către proprietar, directorul general, director), precum și de reprezentantul extern căruia i s-a acordat dreptul de a acționa în numele întreprinderii.

Toate documentele trebuie să fie clar lizibile și să nu fie protejate de parolă. Dacă trebuie să scanați un document fizic, vă rugăm să utilizați un scaner și să îl salvați ca fișier PDF.Puteți și ar trebui să furnizați mai multe adrese de e-mail pentru a vă asigura că primiți toate comunicările. Dacă nu primiți niciun e-mail din partea echipei Fondului pentru IMM-uri la scurt timp după depunerea cererii, vă rugăm să verificați folderul spam sau să contactați Centrul de informare al EUIPO la numărul + 34 965139100, disponibil de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, de la 8:30 la 18:30 (GMT+1). De asemenea, puteți trimite o întrebare prin e-mail, în oricare dintre limbile oficiale ale UE, la adresa: information@euipo.europa.eu.Trebuie să indicați denumirea întreprinderii exact așa cum apare în certificatul de TVA/CIF al IMM-ului dumneavoastră și în extrasul dumneavoastră de cont bancar.Vă rugăm să consultați acest document pentru a vedea formatele corecte de înregistrare a numărului de TVA pentru țările UE, inclusiv codul de țară.

Solicitanții considerați scutiți de taxe de către autoritatea lor națională competentă și care dețin un cod de identificare fiscală echivalent (CIF) trebuie să furnizeze certificatul relevant eliberat de autoritatea respectivă, care să demonstreze existența juridică a întreprinderii. Dacă structura codului de identificare fiscală este diferită de structura codului de înregistrare în scopuri de TVA, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos la codificarea informațiilor.

 • Dacă codul de identificare fiscală are același număr de cifre, dar lipsește codul de țară, trebuie precedat de codul țării. Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 12345678. Solicitanții trebuie să introducă UE12345678.
 • Dacă codul de identificare fiscală conține codul țării, dar nu are același număr de cifre, trebuie urmat de litera „X” până când se ajunge la numărul necesar de cifre. Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este UE123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.
 • Dacă codul de identificare fiscală nu conține codul țării și nu are același număr de cifre, trebuie precedat de codul țării și urmat de litera „X” până când se ajunge la numărul necesar de cifre. Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.


Certificatul bancar sau extrasul bancar al întreprinderii trebuie să indice titularul contului (acesta trebuie să fie identic cu denumirea întreprinderii), denumirea băncii, numărul de cont IBAN complet (inclusiv codul de țară) și codul BIC/SWIFT care acceptă moneda în euro și viramentele bancare SEPA. Certificatul bancar trebuie să conțină denumirea băncii și logoul acesteia, pentru a identifica sursa documentului. Nu este necesară ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii (vezi exemplul aici). 

PROCEDURA DE ACORDARE A SUBVENȚIILOR


 
 1. Atunci când depuneți o cerere de subvenție din Fondul pentru IMM-uri, veți primi un e-mail de confirmare a primirii cererii la adresa (adresele) de e-mail pe care le-ați introdus. Primirea acestui e-mail poate dura până la 60 de minute.

Acest e-mail nu trebuie considerat o indicație că cererea a fost aprobată, ci doar că a fost depusă. Solicitanții vor fi înștiințați, printr-un e-mail separat, cu privire la rezultatele procesului de evaluare, după cum se menționează în cererea de propuneri.

 1. Dacă nu ați primit un e-mail în decurs de 60 de minute, vă rugăm să verificați dacă ați indicat adresa de e-mail corectă în profilul dumneavoastră. EUIPO recomandă să furnizați mai multe adrese de e-mail atunci când completați formularul de cerere.
 2. Verificați folderul pentru mesaje nesolicitate (spam) sau nedorite (junk). EUIPO recomandă adăugarea comunicărilor din partea EUIPO pe lista de expeditori siguri, pentru a evita acest aspect în viitor.
 3. Dacă, după verificarea tuturor celor de mai sus, nu ați primit încă e-mailul de confirmare a primirii cererii, vă rugăm să contactați information@euipo.europa.eu pentru asistență.


EUIPO examinează toate cererile transmise. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare pentru documentele sau informațiile furnizate în cererea de subvenție din Fondul pentru IMM-uri, veți primi o notificare prin e-mail și prin SMS (dacă ați acceptat opțiunea de notificare prin SMS).Dacă, după depunerea cererii, decideți să NU continuați procesul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa grants.smefund@euipo.europa.eu, la care să atașați e-mailul care conține mesajul de confirmare a primirii cererii dumneavoastră și în care să menționați: „Aș dori să îmi retrag cererea privind subvenția acordată din Fondul pentru IMM-uri”. Retragerea cererilor poate fi făcută numai înainte ca EUIPO să notifice solicitanților decizia de subvenție. Dacă ați primit o decizie pozitivă de subvenție și decideți să nu o utilizați, trebuie să mergeți la contul Fondului pentru IMM-uri și să depuneți cererea de renunțare la voucher.Urmați pur și simplu instrucțiunile indicate în e-mailul de furnizare a informațiilor suplimentare. Asigurați-vă că furnizați informațiile corecte menționate în e-mail și anexați documentele necesare, dacă sunt solicitate. EUIPO va actualiza cererea dumneavoastră în consecință și o va reevalua.Urmați pur și simplu instrucțiunile indicate în e-mailul de furnizare a informațiilor suplimentare. Asigurați-vă că furnizați informațiile corecte menționate în e-mail și anexați documentele necesare, dacă sunt solicitate. EUIPO va actualiza cererea dumneavoastră în consecință și o va reevalua. 

UTILIZAREA VOUCHERULUI


 

După ce ați primit decizia pozitivă de subvenție din partea EUIPO și voucherele aferente acordate, trebuie să depuneți cererea și să plătiți pentru cel puțin o activitate înainte de expirarea voucherului.

Voucherele sunt valabile timp de 2 luni de la notificarea deciziei de subvenție, deși data expirării poate fi prelungită cu încă 2 luni. Prelungirea datei de expirare a voucherului trebuie efectuată direct prin intermediul contului din cadrul Fondului pentru IMM-uri și poate fi efectuată în ultima lună a perioadei inițiale de valabilitate de 2 luni.

Înainte de expirarea voucherului, trebuie să solicitați rambursarea taxelor corespunzătoare plătite. Pentru aceasta, trebuie să completați „formularul de cerere de rambursare” direct prin intermediul contului din cadrul Fondului pentru IMM-uri (atașând dovada de plată solicitată). Voucherul va fi astfel activat și va începe „perioada de punere în aplicare”. După activare, veți avea la dispoziție:

 • Pentru vouchere pentru înregistrarea mărcilor și a desenelor sau modelelor: o perioadă de punere în aplicare de 6 luni pentru a efectua plata și a solicita rambursarea taxelor suplimentare plătite (acestea pot fi taxe ulterioare sau taxe din cererile aferente drepturilor de proprietate intelectuală noi).

Voucherele pentru serviciul IP Scan sunt activate direct de EUIPO atunci când oficiul național pentru proprietate intelectuală corespunzător ne înștiințează că serviciul a fost solicitat de întreprinderea care a primit subvenția.

Solicitanții au, de asemenea, la dispoziție un termen suplimentar de 7 zile pentru a solicita rambursări suplimentare pentru taxele plătite înainte de expirarea voucherului, dar pentru care nu s-a solicitat încă rambursarea.Da, voucherele sunt valabile timp de 2 luni, deși data expirării lor poate fi prelungită cu încă 2 luni , dacă acest lucru este solicitat în ultima lună a perioadei inițiale de 2 luni.

Trebuie să depuneți cererea pentru cel puțin o activitate și să solicitați rambursarea plății respective în decursul acestei perioade de valabilitate; în caz contrar, voucherul va expira și nu veți avea dreptul să solicitați nicio rambursare pentru taxele plătite.Dacă beneficiarul subvenției nu utilizează un voucher și acesta expiră, bugetul alocat este deblocat, iar fondurile respective sunt puse la dispoziție pentru finanțarea noilor beneficiari ai Fondului pentru IMM-uri.Nu, fiecare tip de voucher poate fi acordat aceleiași întreprinderi o singură dată în timpul cererii de propuneri. Acest lucru nu depinde de utilizarea (sau expirarea) ulterioară a voucherului.Unui solicitant din Fondul pentru IMM-uri i se poate acorda o singură decizie de subvenție pentru fiecare tip de voucher pe an. Dacă voucherul dumneavoastră a expirat, deoarece nu a fost activat, nu aveți dreptul să solicitați din nou același voucher în cadrul Fondului pentru IMM-uri 2023.Nu, în intervalul de timp menționat mai sus, puteți depune oricând cererea pentru activități și rambursarea respectivă a taxelor eligibile plătite. Vă rugăm să consultați întrebările frecvente relevante de mai sus.Voucherele sunt independente și pot fi solicitate în același timp sau în momente diferite în cadrul domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri 2023 (între 23 ianuarie 2023 și 08 decembrie 2023). Fiecare voucher poate fi solicitat o singură dată.Vi se va acorda rambursarea taxelor solicitate și în acest caz. Nu se face deosebire între cererile acceptate și cererile respinse în ceea ce privește procedura de acordare a subvențiilor. Asigurați-vă că solicitați rambursarea tuturor taxelor eligibile plătite înainte de expirarea voucherului (voucherelor) dumneavoastră.Oficiul național pentru proprietate intelectuală din fiecare țară participantă va informa EUIPO cu privire la serviciile IP Scan solicitate de întreprinderile care au primit subvenție. Acest fapt activează voucherul pentru o perioadă de 6 luni. EUIPO va trimite o notificare prin care confirmă activarea voucherului la adresele de e-mail introduse în cerere. 

PROCEDURA DE RAMBURSARE


 

După ce s-a trimis o cerere de plată, EUIPO efectuează o evaluare care cuprinde următoarele elemente:

 • evaluarea activităților desfășurate (pentru a verifica dacă acestea corespund activităților definite în cererea de propuneri și stabilite în decizia de subvenție);
 • evaluarea eligibilității taxelor declarate, inclusiv verificarea documentelor justificative.

Prin urmare, este important să se furnizeze informații corecte și documente justificative atunci când se trimit cereri de plată.

Dacă cererea este incompletă sau necesită clarificări, EUIPO va contacta  beneficiarul și îl va informa ce trebuie să trimită pentru a finaliza cererea.

După aprobarea cererii de plată și a documentelor de însoțire, suma datorată va fi plătită în contul bancar al beneficiarului (indicat în cererea trimisă la Fondul pentru IMM-uri sau modificat în cererea de plată). EUIPO va notifica beneficiarului pe cale electronică (la adresele de e-mail de contact furnizate în contul Fondului pentru IMM-uri) că plata a fost efectuată. Dacă cererea de plată conține costuri care sunt total sau parțial neeligibile pentru rambursare, motivele pentru aceasta vor fi explicate în mod corespunzător în notificarea respectivă.În primul rând, conectați-vă la contul din cadrul Fondului pentru IMM-uri la adresa https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund.

În al doilea rând, faceți clic pe voucherul sau voucherele specifice care v-au fost acordate și faceți clic pe „Formularul de rambursare”.

În final, completați formularul cu toate activitățile de PI efectuate pentru care doriți să fiți rambursat. Asigurați-vă că ați completat toate câmpurile obligatorii și, dacă este necesar, încărcați documente justificative.

După ce ați trimis formularul, sunteți informat printr-un e-mail automat că cererea de rambursare a fost depusă la EUIPO. Cererea face obiectul evaluării și aprobării.

Dacă nu primiți acest e-mail de confirmare în termen de o oră, vă rugăm să contactați următoarea adresă de e-mail pentru informații suplimentare: information@euipo.europa.eu.The required information and documents are as follows.

 

 

 • For a reimbursement related to an IP Scan:

  • You must fill in the date of completion of the requested IP pre-diagnosis service (IP Scan) from the national intellectual property office, and the amount paid.

  • You must also submit the ‘IP Scan report proof of payment’ provided and signed by the national intellectual property office.

 • For a reimbursement related to EU trade mark and/or design registration applications:

  • You must fill in the application number, the filing date (application date), and the fees breakdown (basic, class and other fees) related to the registration. Please use the ‘Add another’ button for each registration claimed.

  • It is not necessary to upload any documents as the information is available in the EUIPO’s IP Tool.

 • For a reimbursement related to national trade mark and/or design registration applications:

  • You must fill in the application number, the application date, the country where you are applying for registration, and the fees breakdown (basic, class and other fees) related to the registration.

  • You must also submit the document provided by the national intellectual property office confirming the implementation, the amount paid, and the fees breakdown (basic, class and other fees) related to the application for registration. Please use the ‘Add another’ button for each registration claimed.

 • For a reimbursement related to international trade mark and/or design registration applications at the World Intellectual Property Office (WIPO):

  • You must fill in the application date, the application number, the designated non-EU country or countries, and the fees (in CHF) related to the application for registration.

  • You must also submit both the receipt of international registration and the receipt of payment provided by WIPO that confirms the implementation, the amount paid, and the date of payment.

  • The fees subject to reimbursement are those registered using the systems administered by WIPO:

- the international trade mark system (Madrid System);

- the international design system (The Hague System).Nu, trebuie să așteptați până primiți o decizie de subvenție favorabilă aferentă voucherului sau voucherelor dumneavoastră specifice. Dacă se inițiază o activitate de PI înainte de notificarea deciziei de subvenție (data la care voucherul sau voucherele intră în vigoare), taxele aferente vor fi considerate neeligibile și, prin urmare, nu vor putea fi rambursate.Toate plățile se vor efectua în contul bancar al beneficiarului, astfel cum a fost menționat în cerere sau modificat în cererea de plată.

Contul bancar trebuie să aparțină beneficiarului, și anume IMM-ului, și nu unui reprezentant.

Dacă la momentul solicitării voucherului (voucherelor), contul bancar nu este corect, beneficiarul va fi informat în mod corespunzător în notificarea privind decizia de subvenție. Prin urmare, când depune cererea de rambursare, beneficiarul trebuie să prezinte un cont bancar corect, care acceptă moneda euro și viramente bancare SEPA. În caz contrar, EUIPO nu va putea efectua plata.Termenul pentru efectuarea plăților de către EUIPO este de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare.

Termenul de plată începe să curgă de la primire numai dacă taxele (serviciile în cazul IP Scan) sunt plătite integral către oficiile emitente (oficii naționale pentru proprietate intelectuală, EUIPO, OMPI) care validează procesul de înregistrare sau serviciul furnizat. Dacă plata este în continuare necesară pentru a finaliza depunerea, cererea de plată nu este considerată valabilă, iar perioada de plată este suspendată până la emiterea și confirmarea plății de către oficiile menționate mai sus.

De asemenea, în cazul trimiterii unei cereri de informații suplimentare, EUIPO va suspenda perioada de plată. Suspendarea intră în vigoare la data la care EUIPO trimite notificarea. Perioada rămasă pentru efectuarea plății se reia de la data la care sunt primite informațiile solicitate sau documentele revizuite.

EUIPO va notifica beneficiarul prin e-mail cu privire la faptul că plata a fost efectuată.

Termenul de plată se încheie atunci când plata a fost transferată de EUIPO în contul bancar al beneficiarului. Dacă plata este respinsă/returnată de banca de destinație, iar EUIPO trebuie să solicite clarificări și/sau să proceseze din nou plata, această etapă suplimentară nu este inclusă în perioada de plată.Da, dar numai dacă voucherul dumneavoastră nu a expirat încă. Pe parcursul perioadei de punere în aplicare, este posibil să se solicite rambursarea (rambursările) oricăror activități de PI puse în aplicare, până la limita valorii voucherului (voucherelor).Următoarele sunt cele mai frecvente costuri solicitate care nu sunt eligibile pentru rambursare în cadrul Fondului pentru IMM-uri.

 • Costurile suportate înainte ca IMM-ul să primească o notificare de subvenție.
 • Costurile legate de TVA, așa cum sunt prevăzute la articolul 4.5 din decizia de subvenție (în special cele legate de serviciile IP Scan).
 • Onorariile avocatului (sau ale reprezentantului).
 • Taxe pentru modelele de utilitate.
 • Taxe de reînnoire.
 • Voucher greșit: costurile pentru activitățile legate de un voucher nu pot fi rambursate în cadrul altui voucher și viceversa (de exemplu, taxa pentru o marcă UE nu poate fi rambursată dacă s-a acordat doar un voucher pentru IP Scan).
 • Taxele de înregistrare pentru mărci și pentru desene sau modele în UE sunt eligibile numai atunci când sunt depuse prin intermediul unui oficiu național pentru proprietate intelectuală, dar nu și atunci când se utilizează OMPI (adică o marcă/un desen sau model italian nu poate fi rambursat dacă este înregistrat prin intermediul OMPI).
 • Taxele de înregistrare internațională pentru mărci sau desene sau modele în afara UE sunt eligibile numai atunci când cererile se transmit prin intermediul sistemelor administrate de OMPI, nu prin intermediul oficiilor de PI din afara UE (și anume, taxa pentru o marcă internațională/un desen sau model internațional din Columbia nu poate fi rambursată dacă cererea este înregistrată prin intermediul oficiului național de PI din Columbia).


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.