Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

EUIPO

Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană.

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Contestații

Cine poate depune o contestație?

Poate depune contestație oricine este afectat în mod nefavorabil de o decizie.

Depunerea unei contestații costă 720 EUR împotriva unei decizii cu privire la o marcă și 800 EUR împotriva unei decizii cu privire la un desen sau model industrial.

Termenul și forma contestației

Trebuie făcută distincția între notificarea de contestație și expunerea motivelor. Pentru mai multe informații faceți clic pe casetele de text de mai jos.

Notificarea de contestație

  • Notificare de contestare a deciziei

  • 2 luni

  • 4 luni

Expunerea motivelor

Revizuirea în primă instanță

După primirea expunerii motivelor, grefa camerelor de recurs depune contestația (notificarea de contestație și expunerea motivelor) în primă instanță. În cauzele ex parte, și anume cauzele care implică o singură parte, departamentul a cărui decizie este contestată își corectează decizia în cazul în care consideră contestația acceptabilă și întemeiată; dacă nu consideră contestația acceptabilă sau întemeiată, cauza este trimisă înapoi la camerele de recurs.

După intrarea în vigoare a Regulamentului privind marca UE, revizuirea prejudicială nu se mai aplică în cauzele inter partes.

Cauzele ex parte

După ce se efectuează o revizuire prejudicială într-o cauză ex parte, dosarul este transmis imediat președintelui camerei de recurs competente, care desemnează un raportor.

Cauzele inter partes

Procedura este puțin diferită în cauzele inter partes. În conformitate cu regulamentul de procedură al camerelor de recurs, după primirea expunerii motivelor, pârâtul poate depune observații. După depunerea unui răspuns, camera de recurs poate permite alte depuneri din partea părților (replică/duplică).

După încheierea părții scrise a procedurii, dosarul este transmis președintelui camerei de recurs competente, care desemnează un raportor.

În ambele tipuri de procedură, dacă raportorul consideră că este necesar, contactează partea/părțile pentru a clarifica orice chestiuni importante referitoare la contestație. În caz contrar, camera de recurs întocmește și pronunță o decizie. După luarea unei decizii de către camerele de recurs, decizia este comunicată părților.

Tribunalul

Deciziile camerelor de recurs pot fi atacate în termen de două luni de la notificarea deciziei, înaintea Tribunalului. Motivele care stau la baza acestor contestații sunt prevăzute la articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene și la articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare.

Toate hotărârile Tribunalului pot fi atacate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 

 

Cazuri în curs și soluționate ale Marii Camere

Cazuri în curs ale Marii Camere

Cazuri soluționate ale Marii Camere

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.