Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Rapoartele Curții de Conturi Europene

Raport al Curții de Conturi Europene 2018

Document bugetar

Actualizat 11.12.2019

Curtea de Conturi Europeană este o instituție a UE care răspunde de controlul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al UE, Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale Uniunii. Rolul său este de a verifica dacă fondurile UE sunt contabilizate corect, dacă sunt colectate și cheltuite cu respectarea normelor și reglementărilor relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor. Curtea întocmește anual un raport de audit privind EUIPO, care este publicat pe site-ul Oficiului de îndată ce este disponibil.

Începând din 2017, raportul privind EUIPO este inclus în capitolul 3 din raportul unic consolidat al Curții de Conturi Europene referitor la toate agențiile UE.

Cititorul poate afla informații despre sfera auditului și despre responsabilitățile auditorilor și ale entității auditate accesând raportul integral.


PDF

Pagină actualizată ultima dată 16-12-2019
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații
x