Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Portalul pentru transparență - Finanțe

EUIPO este complet autofinanțat. Toate operațiunile sunt finanțate prin taxele de înregistrare; ca atare, Oficiul și locurile sale de muncă nu reprezintă o sarcină financiară suplimentară pentru UE sau contribuabilii săi. Rapoartele financiare oficiale ale EUIPO cuprind bugetul, conturile anuale, raportul cu privire la gestiunea bugetară și financiară și raportul Curții de Conturi Europene, precum și documentația cu privire la activitatea Comitetului bugetar al EUIPO.

Bugetul EUIPO 2021

 

Bugetul EUIPO pentru anul următor este elaborat și prezentat spre aprobare Comitetului bugetar al Oficiului. Bugetul nu poate fi executat înainte să fie aprobat de Comitetul bugetar, care este format din reprezentanți ai statelor membre ale UE, ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European.
 


PDF Mai multe informații >>

Conturile anuale 2020

 

Conturile anuale ale EUIPO cuprind situațiile financiare ale Oficiului (bilanțul, contul rezultatului economic, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor de capital) și rapoartele de execuție bugetară ale EUIPO. Conturile anuale trebuie să respecte normele aplicabile, să fie exacte și complete și să prezinte o imagine reală și fidelă. Sunt întocmite în conformitate cu principiile contabile general acceptate.


PDFMai multe informații >>

Rapoartele Curții de Conturi
Europene

 

Curtea de Conturi Europeană este o instituție a UE care răspunde de auditul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii. Rolul său este de a verifica dacă fondurile UE sunt contabilizate corect, dacă sunt colectate și cheltuite cu respectarea normelor și reglementărilor relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor. Curtea întocmește anual un raport de audit despre EUIPO, publicat pe site-ul Oficiului de îndată ce este disponibil.
 


PDF Mai multe informații >>

Regulamentul nr. BC-1-19
al Comitetului bugetar

Regulamentul Comitetului bugetar al EUIPO de stabilire a dispozițiilor financiare aplicabile Oficiului

Documentul stabilește dispozițiile financiare aplicabile Oficiului. Printre altele, stabilește și calendarul pentru raportarea financiară și gestiunea bugetară a Oficiului, precum și principiile bugetare, achizițiile și auditul extern.


PDF

Mai multe informații despre Conturi și finanțe   Mai multe informații >>
Comitetul bugetar al Oficiului   Mai multe informații >>

 

Titlu DIN Creat Vizualizare
Can’t find what you are looking for? Request here
Pagină actualizată ultima dată 22-06-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații