Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu


 

Practica în domeniul mărcilor

Pentru edițiile anterioare ale ghidurilor, consultați Arhiva.

 

Secțiuni Modificări recente Data intrării în vigoare

Introducere

  01.10.2017

Nota redactorului și introducere generală

  01.10.2017
Partea A: Reguli generale    

Secțiunea 1: Mijloace de comunicare, termene

  01.10.2017

Secțiunea 2: Principii generale care trebuie respectate în proceduri

  01.10.2017

Secțiunea 3: Plata taxelor, a costurilor și a tarifelor

  01.10.2017

Secțiunea 4: Limba de procedură

  01.10.2017

Secțiunea 5: Reprezentarea profesională

  01.10.2017

Secțiunea 6: Revocarea deciziilor, anularea înscrierilor din Registru și rectificarea erorilor

  01.10.2017

Secțiunea 7: Revizuirea

  01.10.2017

Secțiunea 8: Restitutio in integrum

  01.10.2017

Secțiunea 9: Extinderea

  01.10.2017
Partea B: Examinarea    

Secțiunea 1: Procedura

  01.10.2017

Secțiunea 2: Formalități

  01.10.2017

Secțiunea 3: Clasificarea

01.01.2019 01.10.2017

Secțiunea 4: Motive absolute de refuz

   

Capitolul 1: Principii generale

  01.10.2017

Capitolul 2: Definiția mărcii UE (articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 3: Mărcile lipsite de caracter distinctiv (articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 4: Mărcile descriptive (articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 5: Semne sau indicații uzuale (articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 6: Forme sau alte caracteristici care îndeplinesc o funcție esențial tehnică, care conferă o valoare estetică substanțială sau care rezultă din natura produselor (articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 7: Mărci contrare ordinii publice sau bunelor moravuri (articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 8: Mărci care sunt de natură să înșele (articolul 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 9: Mărci care intră în conflict cu steaguri și alte simboluri (articolul 7 alineatul (1) literele (h) și (i) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 10: Mărci care intră în conflict cu denumiri de origine și indicații geografice (articolul 7 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 11: Mărci care intră în conflict cu mențiunile tradiționale pentru vinuri (articolul 7 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 12: Mărci care intră în conflict cu specialitățile tradiționale garantate (articolul 7 alineatul (1) litera (l) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 13: Mărci care intră în conflict cu o denumire anterioară a unui soi de plante (articolul 7 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 14: Caracterul distinctiv dobândit prin utilizare (articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Capitolul 15: Mărci colective ale Uniunii Europene

  01.10.2017

Capitolul 16: Mărci de certificare ale Uniunii Europene

  01.10.2017
Partea C: Opoziția    

Secțiunea 0: Introducere

  01.10.2017

Secțiunea 1: Aspecte procedurale

  01.10.2017

Secțiunea 2: Dubla identitate și riscul de confuzie

   

Capitolul 1: Principii generale

  01.10.2017

Capitolul 2: Compararea produselor și serviciilor

01.01.2019 01.10.2017

Capitolul 3: Publicul relevant și gradul de atenție

  01.10.2017

Capitolul 4: Compararea semnelor

  01.10.2017

Capitolul 5: Caracterul distinctiv al mărcii anterioare

  01.10.2017

Capitolul 6: Alți factori

  01.10.2017

Capitolul 7: Evaluarea globală

  01.10.2017

Secțiunea 3: Depunerea neautorizată de către agenți ai titularului mărcii (articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Secțiunea 4: Drepturi în temeiul articolul 8 alineatele (4) și (6) din Regulamentul privind marca UE

  01.10.2017

Secțiunea 5: Mărci cu reputație (articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE)

  01.10.2017

Secțiunea 6: Dovada utilizării

  01.10.2017
Partea D: Anularea    

Secțiunea 1: Proceduri de anulare

  01.10.2017

Secțiunea 2: Dispoziții de fond

  01.10.2017
Partea E: Operațiuni de Registru    

Secțiunea 1: Modificarea unei înregistrări

  01.10.2017

Secțiunea 2: Transformarea

  01.10.2017

Secțiunea 3: Mărcile UE și DMIC ca obiecte ale dreptului de proprietate

   

Capitolul 1: Transferul

  01.10.2017

Capitolul 2: Licențe, drepturi reale, executări silite, procedura de insolvență sau proceduri similare

  01.10.2017

Secțiunea 4: Reînnoirea

  01.10.2017

Secțiunea 5: Consultarea dosarelor

  01.10.2017

Secțiunea 6: Alte înscrieri în Registru

   

Capitolul 1: Cereri reconvenționale

  01.10.2017
Partea M: Mărci internaționale   01.10.2017
Pagină actualizată ultima dată 15-02-2019
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații