Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Mandatari

Un solicitant care nu îşi are domiciliul, sediul principal al activităţii sau o unitate comercială reală şi funcţională în Uniunea Europeană trebuie să fie reprezentat de un mandatar autorizat. O listă cu mandatarii autorizaţi este disponibilă pe site-ul EUIPO.

Un solicitant care îşi are domiciliul, sediul principal al activităţii sau o unitate comercială reală şi funcţională în Uniunea Europeană poate fie să acţioneze în nume propriu, fie să numească un mandatar.

Dacă a depus deja o cerere la EUIPO, mandatarului i se va atribui un număr de identificare EUIPO în această calitate. În cazul în care îl cunoaşteţi, puteţi utiliza acest număr atunci când vă este solicitat. În caz contrar, va trebui să furnizaţi toate informaţiile necesare referitoare la mandatari. Un nou mandatar poate fi un practician în domeniul dreptului sau un reprezentant al angajaţilor.

 
  • Practician în domeniul dreptului

    Un practician în domeniul dreptului trebuie să fie calificat pe teritoriul unuia dintre statele membre ale UE, să aibă dreptul să profeseze în statul membru respectiv în calitate de mandatar în materie de mărci, desene sau modele şi să aibă sediul activităţii în Uniunea Europeană. Un practician în domeniul dreptului poate să aparţină unei asociaţii de mandatari deja existente, caz în care trebuie utilizat numărul de identificare al asociaţiei.

    N.B.: În temeiul legislaţiei poloneze, practicienii polonezi din domeniul dreptului nu pot fi selectaţi în calitate de mandatari pentru depunerea electronică de EUTM.

  • Reprezentantul angajaţilor

    Dacă reprezentantul angajaţilor este un angajat direct al solicitantului, este suficientă furnizarea numelui şi prenumelui acestuia. În cazul în care este angajatul unei societăţi (cu un sediu real şi funcţional în UE) care are relaţii economice cu solicitantul, trebuie furnizate informaţii referitoare la natura acestor relaţii şi numele societăţii.

Pagină actualizată ultima dată 14-01-2019
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații