Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Protejați-vă drepturile

„Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să îl folosească fără acordul său în comerț."

Articolul 19 din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare

 
 

Exercitarea drepturilor aferente desenului sau modelului dumneavoastră industrial este la fel de importantă ca înregistrarea acestuia.

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă exercitați drepturile aferente desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat. Pentru a realiza acest lucru în mod eficient, trebuie să fiți vigilent. Un desen sau model industrial comunitar înregistrat îi avertizează pe concurenți că dețineți un drept, dar dacă cineva vă utilizează desenul sau modelul industrial (sau unul similar) fără permisiune, dumneavoastră sunteți cel care trebuie să ia măsuri pentru a-l opri.

 

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) răspunde de înregistrarea mărcilor, desenelor și modelelor industriale comunitare.

EUIPO nu este însă o autoritate de aplicare a legii și nu poate oferi așadar consiliere juridică în ceea ce privește exercitarea drepturilor aferente mărcilor, desenelor și modelelor industriale.

 

Registrele

Asigurați-vă că nimeni nu încearcă să protejeze un desen sau model industrial identic sau similar cu al dumneavoastră.

Verificați dacă în registrele de desene și modele industriale există vreunul identic sau similar cu al dumneavoastră.

Noi vă punem la dispoziție un instrument de căutare a desenelor și modelelor industriale înregistrate. Utilizatorii înregistrați pot configura alerte automate pentru a fi înștiințați ori de câte ori EUIPO primește cereri potențial litigioase de înregistrare a unor DMIC.

DesignView este un motor de căutare care poate căuta atât desene și modele industriale comunitare înregistrate, cât și înregistrări naționale și cereri de înregistrare din statele membre ale UE.

Dacă nu reușiți să efectuați singur căutările menționate, puteți recurge la servicii specializate de supraveghere a PI, oferite de practicieni în domeniul dreptului.

În cazul în care descoperiți că un concurent a înregistrat un desen sau model industrial identic sau similar cu al dumneavoastră, vă puteți exercita dreptul dobândit anterior cerând anularea înregistrării mai recente a desenului sau modelului industrial.

Dumneavoastră sunteți cel care trebuie să ia măsuri.

Piața

Asigurați-vă că nimeni nu utilizează desenul sau modelul dumneavoastră industrial pe piață.

Monitorizați piața verificând în presă, în publicațiile comerciale și pe internet eventualele societăți care vă utilizează desenul sau modelul industrial fără permisiune.

Rețineți că desenul sau modelul dumneavoastră industrial poate fi utilizat în mod ilegal atât în cadrul produselor materiale, cât și în mediile publicitare, inclusiv pe site-urile utilizate pentru promovarea vânzărilor.

Luați în calcul posibilitatea depunerii unei cereri de monitorizare vamală la autoritatea vamală din țara dumneavoastră. Atunci când descoperă produse suspectate de încălcarea legii, lucrătorii vamali pot consulta baze de date în care sunt centralizate toate cererile și care le permit să identifice eventualele încălcări ale dreptului dumneavoastră și să confiște produsele contrafăcute.

De asemenea, puteți introduce informații despre produsele și mărcile pe care le dețineți în IP Enforcement Portal. Aceasta este o bază de date menită să ajute autoritățile de aplicare a legii să recunoască produsele contrafăcute. Este o bază de date gratuită, în care puteți introduce informații despre ambalaje, etichete sau date de contact. Informațiile sunt folosite apoi de autoritățile de aplicare a legii pentru a deosebi produsele contrafăcute de cele originale.

La EUIPO

Depuneți o cerere de declarare a nulității desenelor sau modelelor industriale înregistrate care sunt identice sau similare cu ale dumneavoastră.

 

În instanță și în mediul de afaceri

Acționați împotriva contravenientului

Vă sfătuim să luați legătura cu un practician în domeniul dreptului înainte de a lua orice măsură în contextul unui litigiu.

 

Informați presupusul contravenient prin notificări de încetare a încălcării

Din momentul în care ați descoperit că vi se încalcă un drept, puteți trimite concurentului dumneavoastră o notificare prin care să îl informați cu privire la conflict și să îl somați să înceteze practica respectivă. În acest mod, concurentului dumneavoastră i se aduc în mod oficial la cunoștință drepturile pe care le aveți și faptul că prin ignorarea lor se poate confrunta cu acțiuni legale.

 

Negociați

În anumite situații, puteți ajunge la o înțelegere prin mediere și arbitraj. Aceste servicii sunt adecvate în cazul litigiilor apărute între întreprinderi legitime, în care ambele părți caută soluții practice și eficiente din punctul de vedere al costurilor.

 

Măsuri de drept civil

Dacă încercările dumneavoastră de a-l avertiza pe presupusul contravenient sau de a negocia cu acesta eșuează, există și alte măsuri de natură juridică pentru combaterea încălcărilor, cum ar fi hotărârile preliminare și sechestrul asigurător, care previn utilizarea ilegală a desenului sau modelului dumneavoastră industrial. În toate cazurile, măsurile de punere în executare în temeiul dreptului civil trebuie luate la nivel național, în jurisdicțiile UE relevante. Pe de altă parte, unul dintre avantajele DMIC este că o singură instanță are competența de a dispune luarea unei astfel de măsuri în toate statele membre.

 

Măsuri de drept penal

Măsurile de drept penal se aplică atunci când este vorba de activități de contrafacere și de piraterie. Va trebui să luați legătura cu autoritățile naționale de aplicare a legii și cu procuratura din jurisdicția UE respectivă.

Rețineți că normele de aplicare a dreptului penal în materie de proprietate intelectuală nu au fost armonizate la nivelul UE. Măsurile de punere în executare în temeiul dreptului penal se iau la nivel național, conform legislației naționale relevante. Prin urmare, opțiunile de aplicare a dreptului penal la nivel european variază considerabil și nu este întotdeauna posibilă aplicarea unor măsuri de natură penală în același mod în toate statele.

În cazul în care vi se solicită să dovediți în instanță existența desenului sau modelului dumneavoastră industrial comunitar înregistrat, puteți obține o copie certificată sau necertificată a înregistrării acestuia din secțiunea User Area.

Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații