Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Declarație de confidențialitate/privind protecția datelor specifică referitoare la procedura pentru Feedback imediat, Asistență și Întrebări frecvente


Prelucrarea datelor se desfășoară sub responsabilitatea directorului departamentului serviciilor pentru clienți (CSD), care acționează în calitate de operator.
 
Această operațiune de prelucrare se supune Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Informațiile din această comunicare se furnizează în temeiul articolelor 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

1. Care este scopul operațiunii de prelucrare?
Scopul acestei funcții de feedback imediat este de a măsura satisfacția utilizatorilor în raport cu conținutul oferit în secțiunea „Asistență și întrebări frecvente” a site-ului EUIPO. În această secțiune, veți putea exprima prin calificative dacă apreciați sau nu răspunsurile furnizate în secțiunea „Asistență și întrebări frecvente”. În cazul în care nu le apreciați, veți fi rugat să furnizați datele dumneavoastră de contact (adică numele, numărul de telefon și adresa de e-mail).  Rețineți că, dacă furnizați în mod expres datele dumneavoastră de contact pentru a fi contactat pentru o acțiune ulterioară, EUIPO vă va contacta apoi prin telefon sau prin e-mail pentru a înțelege mai bine feedbackul dumneavoastră.
 
2. Ce date cu caracter personal prelucrăm?
Datele prelucrate sunt următoarele:
  • Nivelurile de satisfacție și observațiile la chestionare
  • Datele privind utilizatorii colectate automat de către portalul site-ului EUIPO în timp ce răspundeți la chestionar (de exemplu, limba, data și ora)
  • Dacă sunteți conectat, datele despre utilizatori existente deja în sistemul nostru, inclusiv datele cu caracter personal – PER ID, țară, tip de utilizator și subtip de utilizator
  • Datele de contact furnizate în mod expres și la solicitarea explicită a utilizatorilor în scopul unor acțiuni ulterioare: numele, adresa de e-mail-ul și numărul de telefon 

3. Cine are acces la date și cui sunt acestea divulgate?
Numai personalul intern autorizat în mod specific (care lucrează pentru CSD) din cadrul EUIPO, implicat direct în analiza acestor date, are acces la datele dumneavoastră. Datele cu caracter personal nu sunt partajate terților în niciun scop.
 
4. Cum vă protejăm și salvgardăm informațiile?
Toate datele cu caracter personal referitoare la procedurile privind feedbackul imediat sunt stocate în instrumente IT securizate (ShareDox/sistemul de sondaje), potrivit standardelor de securitate ale Oficiului, precum și în fișiere electronice specifice, accesibile numai beneficiarilor autorizați.
 
Nivelurile corespunzătoare de acces sunt acordate individual numai beneficiarilor de mai sus. Baza de date este protejată cu parolă, printr-un sistem de identificare unică.
 
5. Cum puteți accesa, verifica, modifica sau șterge datele dumneavoastră?
Beneficiați de dreptul de a accesa, rectifica, bloca și șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în cazurile prevăzute la articolele 13, 14, 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, prin transmiterea unei cereri scrise către operator, directorul departamentului serviciilor pentru clienți, și specificând explicit care este solicitarea dumneavoastră, la următoarea căsuță poștală: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Care este temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date?
Datele cu caracter personal sunt culese și prelucrate în conformitate cu Regulamentul 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția datelor cu caracter personal, în special articolul 5 literele (a) și (d)
 
Puteți găsi informații generale suplimentare referitoare la politica EUIPO privind datele cu caracter personal. Pentru alte întrebări sau cereri referitoare la informațiile pe care le-ați transmis, contactați operatorul.
 
7. Cât timp vă păstrăm datele?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate numai pentru timpul necesar atingerii scopului pentru care vor fi prelucrate: trei ani pentru informațiile demografice (fiind considerate date din registru), cinci ani pentru datele legate de satisfacția utilizatorilor care au răspuns la sondaj și un termen nedefinit pentru datele anonime privind gradul de satisfacție.
 
8. Informații de contact
Dacă aveți întrebări despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, adresați-le operatorului, directorul departamentului serviciilor pentru clienți, la următoarea adresă de email: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Puteți consulta responsabilul EUIPO cu protecția datelor pentru orice întrebare referitoare la protecția datelor cu caracter personal:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Căi de atac:
Plângerile, în cazurile în care conflictul nu este soluționat de operator și/sau de responsabilul cu protecția datelor, pot fi adresate oricând Autorității Europene pentru Protecția Datelor: edps@edps.europa.eu
Pagină actualizată ultima dată 18-04-2018
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații