Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” este o schemă de subvenții în valoare de 20 de milioane EUR creată pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să aibă acces la drepturile lor de proprietate intelectuală.

Susținut de Comisia Europeană și EUIPO, Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” vizează întreprinderile care doresc să-și dezvolte strategiile de proprietate intelectuală (PI) și să-și protejeze drepturile PI la nivel național, regional și european.

Ideas Powered for Business SME Fund poate contribui la impulsionarea afacerii dumneavoastră prin servicii de prediagnoză de PI (IP scan) și/sau cereri de înregistrare de mărci sau desene sau modele.

Fiecare IMM poate fi rambursat cel mult 1 500 EUR.

 

Înregistrați-vă pentru actualizări și mai multe informații

Nume
E-mail
Limba
 

Vă mulțumim!

75 % reducere la servicii de prediagnoză de PI (IP Scan) *

Serviciul 1

Experți profesioniști în domeniul PI vă vor ajuta să identificați valoarea activelor dumneavoastră de proprietate intelectuală. Acest lucru vă poate ajuta să învățați să vă stabiliți strategia de afaceri în domeniul PI, atât în prezent, cât și în viitor.

50 % reducere din taxele pentru cereri de înregistrare de mărci și desene sau modele

Serviciul 2

După ce ați decis care sunt drepturile de proprietate intelectuală pe care doriți să le protejați la nivel național, regional și european, puteți obține o reducere de 50 % din taxele pentru cereri de înregistrare de mărci și desene sau modele.

 

* Serviciile de prediagnoză de PI din această schemă sunt furnizate sau coordonate de oficiile PI naționale și regionale participante și nu sunt un serviciu juridic: înainte să depuneți cererea, trebuie să verificați lista pentru a vă asigura că serviciul este disponibil în cadrul fondului pentru IMM-uri din statul dumneavoastră membru.

Prediagnozele de PI sunt esențiale în construirea strategiei de PI ca afacere. Experții în proprietate intelectuală analizează modelul dumneavoastră de afaceri, produsele și/sau serviciile și planurile de dezvoltare și vă sprijină să vă construiți strategia de PI din perspectivă comercială. Acest serviciu vă poate ajuta să decideți ce drepturi de PI să solicitați, cum să vă dezvoltați portofoliul PI dacă aveți deja drepturi înregistrate și vă ajută să vă construiți strategia de PI pentru viitor.

Sunt eligibil?

Fondul pentru IMM-uri vizează direct întreprinderi mici și mijlocii din cele 27 de state membre, distribuite în cinci faze (intervale) pe parcursul anului 2021. Dacă întreprinderea dumneavoastră se încadrează în definiția oficială pentru IMM din Uniunea Europeană, puteți solicita asistență pentru serviciile descrise mai sus.

Intervalele de depunere a cererii vor fi disponibile după următorul program:

INTERVALUL 1
11 ianuarie 2021
- 31 ianuarie 2021

INTERVALUL 2
1 martie 2021
- 31 martie 2021

INTERVALUL 3
1 mai 2021
- 31 mai 2021

INTERVALUL 4
1 iulie 2021
- 31 iulie 2021

INTERVALUL 5
1 sept. 2021
- 30 sept. 2021

Cererile depuse în afara celor cinci perioade desemnate nu vor fi luate în considerare. Se poate depune o singură cerere pentru serviciul 1, serviciul 2 sau o combinație a lor, obținând întotdeauna o rambursare maximă de 1 500 EUR per solicitant. Dacă solicitați un serviciu într-un interval, puteți solicita celălalt serviciu într-un interval ulterior. Subvențiile vor fi acordate după principiul „primul venit, primul servit”.

Listă de verificare pentru solicitanți

Înainte de depunerea cererii, asigurați-vă că ați răspuns „da” la toate întrebările următoare:

Da Nu

Societatea dumneavoastră este o întreprindere mică și mijlocie, confirmată cu sediul în Uniunea Europeană?
 
Ați citit cererea de propuneri înainte de a completa formularul de cerere?
 
Știți contul bancar al întreprinderii și aveți un extras de cont (model) care conține următoarele detalii: numele întreprinderii ca titular de cont, numărul IBAN (exemple) și codul BIC/SWIFT?
 
Aveți certificatul de înregistrare în scopuri de TVA sau certificatul cu numărul național de înregistrare al firmei dumneavoastră?
 
Știți ce serviciu/servicii intenționați să solicitați (Serviciul 1/Serviciul 2 sau ambele), potrivit cererii de propuneri?
 
Știți ce drepturi PI intenționați să solicitați (mărci și/sau desene sau modele)( Serviciul 2)
 
Înțelegeți pe deplin că nu puteți solicita aceste servicii dacă ați primit deja finanțare națională sau din partea UE pentru aceleași servicii sau o parte din ele?
 

Dacă răspundeți „da” la toate aceste întrebări, treceți la formularul de cerere (din intervalele prevăzute pentru depunerea cererilor):

Ce pot obține?

În cadrul acestei scheme, sunt disponibile două tipuri de servicii care implică rambursări parțiale ale costurilor pentru serviciile de prediagnoză de PI (IP scan, serviciul 1) și ale cererilor de mărci și desene sau modele la nivel național, regional (Benelux) și european (serviciul 2).

Fiecare IMM poate fi rambursat cel mult 1 500 EUR.

75 % reducere la serviciul dumneavoastră de prediagnoză de PI (IP scan)

Serviciul 1

Prediagnozele de PI sunt esențiale în construirea strategiei de PI ca afacere. Experții în proprietate intelectuală analizează modelul dumneavoastră de afaceri, produsele și/sau serviciile și planurile de dezvoltare și vă sprijină să vă construiți strategia de PI din perspectivă comercială. Acest serviciu vă poate ajuta să decideți ce drepturi de PI să solicitați, cum să vă dezvoltați portofoliul PI dacă aveți deja drepturi înregistrate și vă ajută să vă construiți strategia de PI pentru viitor.

Serviciile de prediagnoză de PI din această schemă sunt furnizate sau coordonate de oficiile PI naționale și regionale participante și nu sunt un serviciu juridic: înainte să depuneți cererea, trebuie să verificați lista pentru a vă asigura că serviciul este disponibil în cadrul fondului pentru IMM-uri din statul dumneavoastră membru.

50 % reducere din taxele de bază pentru cereri de înregistrare de mărci și desene și/sau modele

Serviciul 2

Dacă aveți în vedere să înregistrați o marcă sau un desen sau model la nivel european, regional (Benelux) sau național, acest sistem vi s-ar potrivi.

Puteți solicita rambursarea a 50 % din taxele de bază pentru depunerea cererii de înregistrare a unei mărci și/sau desen sau model. Nivelul teritorial de protecție pe care îl alegeți depinde în mod evident de strategia dumneavoastră de afaceri și de planurile de dezvoltare. Dacă nu sunteți însă sigur pentru ce să depuneți cererea și unde, un serviciu de prediagnoză de PI (IP scan, serviciul 1) v-ar ajuta să vă orientați în direcția corectă. Altă posibilitate este să contactați oficiul de PI național sau regional pentru informații.

Cum se depune cererea?

Puteți depune cererea pentru Fondul pentru IMM-uri doar în cele cinci intervale desemnate pentru 2021. EUIPO nu va lua în considerare cererile care ne parvin în afara acestor intervale de timp. Procedura de depunere a cererii în sine are doartrei etape simple:

1

Mai întâi, citiți cu atenție cererea de propuneri publicată pe pagina noastră web dedicată subvențiilor. Trimiteți apoi formularul de candidatură completat online, împreună cu documentația necesară, pentru a vă verifica statutul de IMM și a stabili dacă puteți continua procedura de depunere. Consultați lista de verificare înainte de depunerea cererii. Veți primi un e-mail de confirmare de primire a cererii dumneavoastră. Dacă sunteți selectat, veți primi o decizie de subvenție semnată de Oficiu. Păstrați-o - veți avea nevoie de ea mai târziu! Solicitanții neselectați vor fi informați cu privire la motivele deciziei negative.

2

Apoi depuneți cererea și plătiți marca și/sau desenul/modelul și/sau serviciul de prediagnoză de PI (IP scan) în termen de 30 zile de la primirea deciziei de subvenție. Cererile de înregistrare pentru mărci și desene sau modele industriale pot fi depuse la unul dintre oficiile naționale pentru proprietate intelectuală din UE (la nivel național), la Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (care include Belgia, Țările de Jos și Luxemburg - la nivel regional) sau la EUIPO (care acoperă toate statele membre ale UE). Acest lucru poate fi realizat online, rapid și ușor. Serviciile de prediagnoză de PI sunt disponibile în oficiile naționale care oferă acest serviciu (vezi lista de mai jos).

3

În sfârșit, după achitarea serviciilor, trimiteți cererea de rambursare folosind linkul disponibil în decizia de subvenție (etapa 1). După trimitere, veți primi un e-mail de confirmare de primire a cererii de plată. Sub rezerva validării informațiilor și a documentației depuse, plata se efectuează în termen de o lună, iar beneficiarii vor fi notificați în consecință prin e-mail.

Pentru alte întrebări privind procesul de depunere, reguli, calendar sau orice alte aspecte legate de această schemă, ne puteți contacta prin centrul nostru de informare.

Rețineți, de asemenea, că vom publica la întrebări frecvente toate răspunsurile la întrebările primite în cererile potențiale. Facem publice aceste întrebări și răspunsuri pentru a ne asigura că toți solicitanții beneficiază de tratament corect, având acces la aceleași informații.

Pagină actualizată ultima dată 02-06-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații