Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Responsabili de caz pentru
soluționarea eficace a litigiilor

Serviciu special COVID-19 de soluționare eficace a litigiilor (SEL) pentru IMM-uri. EUIPO oferă IMM-urilor un serviciu online special pentru a soluționa litigiile în domeniul PI. SEL înseamnă soluționarea litigiilor prin utilizarea celui mai eficace mecanism alternativ de soluționare a litigiilor și cuprinde mediere, conciliere, negociere asistată și decizii ale experților.

Serviciul special va fi oferit în următoarele proceduri EUIPO:

  • procedurile de opoziție: după încheierea perioadei stării de incompatibilitate și numai pentru IMM-urile nereprezentate;
  • procedurile de anulare, de declarare a nulității desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat și procedurile de contestație: atât pentru IMM-urile reprezentate, cât și pentru cele nereprezentate, în orice etapă a acestor proceduri.

EUIPO își propune să sprijine IMM-urile în oricare dintre procedurile de mai sus, prin desemnarea unui responsabil de caz pentru SEL, care să ghideze IMM-ul prin numeroasele posibilități de soluționare pe cale amiabilă disponibile la EUIPO și în alte părți. Obiectivul este de a găsi procesul cel mai rapid și cel mai rentabil pentru a evita procedurile contencioase complexe, epuizarea resurselor și îngreunarea activității de afaceri. Un avantaj suplimentar este posibilitatea combinării litigiilor paralele la nivel național și internațional într-un singur proces de soluționare.

În ce va consta acest serviciu special?

Serviciul este împărțit în două faze diferite și va fi gestionat de responsabilii de caz pentru SEL din cadrul EUIPO, care sunt mediatori și negociatori cu experiență solidă în domeniul proprietății intelectuale.

Acest întreg serviciu este gestionat de la distanță, prin telefon, e-mail, Microsoft Teams și Zoom - în funcție de capacitățile tehnice ale IMM-ului solicitant.

Prima fază: odată ce responsabilul de caz din cadrul EUIPO primește o solicitare de utilizare a serviciului special, se organizează un prim contact online cu solicitantul pentru a examina, într-un mediu confidențial, contextul litigiului pendinte la EUIPO și orice alte proceduri paralele. Obiectivul este de a obține o imagine generală a activității economice a IMM-ului și a conflictelor în care este implicat. Această primă fază se dorește a fi interactivă și dinamică, cu un interval de timp limitat la șase ore, care poate fi continuu sau împărțit în mai multe sesiuni.

La sfârșitul primei faze, responsabilul de caz pentru SEL oferă recomandări fără caracter obligatoriu cu privire la modul în care litigiul ar putea fi soluționat eficient. Aceste recomandări pot cuprinde utilizarea online a medierii, concilierii, negocierii asistate, a unei decizii a experților sau orice combinație a acestor servicii oferite de EUIPO și în alte părți.

În cazul în care IMM-ul este de acord cu recomandările, responsabilul de caz pentru SEL va contacta apoi cealaltă parte din procedurile pendinte la EUIPO, pentru a verifica dacă aceasta ar fi de acord să încerce soluționarea litigiului printr-unul din mijloacele recomandate.

A doua fază: odată ales unul dintre mijloacele recomandate de soluționare a litigiilor, acesta va fi lansat imediat online. Acesta poate fi fie mediere, conciliere, negociere asistată, decizii ale experților, fie orice combinație a acestor servicii. Scopul este de a încheia a doua fază în decurs de 48 de ore de la inițiere.


Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Cetățenie: italianăitaliană
Limbi: IT, EN, ES, FR

CV complet
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Cetățenie: austriacă
Limbi: EN, DE, ES

CV complet
Sophia BONNE

Sophia
BONNE

Cetățenie: belgiană
Limbi: NL, EN, FR, DE, ES

CV complet
Marita BRA

Marita
BRA

Cetățenie: greacă
Limbi: EN, FR, ES, EL

CV complet
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra
CRAWCOUR

Cetățenie: britanică
Limbi: EN, DE, ES, IT

CV complet
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA
MURILLO

Cetățenie: spaniolă
Limbi: EN, ES, FR

CV complet
Gordon HUMPHREYS

Plamena
GEORGIEVA

Cetățenie:bulgară
Limbi: BG, EN

CV complet
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Cetățenie: britanică
Limbi: EN, FR, ES

CV complet
Philipp von KAPFF

Philipp von
KAPFF

Cetățenie: germană
Limbi: DE, EN, ES, FR

CV complet
Arkadiusz Makar

Arkadiusz
MAKAR

Cetățenie: poloneză
Limbi: EN, PL

CV complet
Théophile MARGELLOS

Théophile
MARGELLOS

Cetățenie: greacă
Limbi: EN, FR, ES, EL

CV complet
Virginia Melgar

Virginia
MELGAR

Cetățenie: franceză
Limbi: EN, ES, FR

CV complet
Klaudia Misztal

Klaudia
MISZTAL

Cetățenie: poloneză
Limbi: EN, ES, PL

CV complet
Stefano Di Natale

Stefano
di NATALE

Cetățenie: italiană
Limbi: EN, ES, FR, IT

CV complet
Cinzia NEGRO

Cinzia
NEGRO

Cetățenie: italiană
Limbi: IT, EN, ES, FR

CV complet
Sophie PÉTREQUIN

Sophie
PÉTREQUIN

Cetățenie:franceză
Limbi: FR, EN, ES

CV complet
André POHLMANN

André
POHLMANN

Cetățenie:germană
Limbi: DE, EN, ES

CV complet
Susy SCARDOCCHIA

Susy
SCARDOCCHIA

Cetățenie: italiană
Limbi: DE, EN, ES, IT

CV complet
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT
HUMPHREYS

Cetățenie: britanică
Limbi: EN, ES, FR

CV complet
Antje SÖDER

Antje
SÖDER

Cetățenie: germană
Limbi: DE, EN, ES

CV complet
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Cetățenie: germană
Limbi: DE, EN, ES

CV complet
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERT

Cetățenie: poloneză
Limbi: EN, ES, PL

CV complet
 
Pagină actualizată ultima dată 06-07-2020
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații