Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Stiri

martie 19, 2020 Despre EUIPO

Prelungirea termenelor în contextul COVID 19: termenele afectate, natura prelungirii și comunicările către utilizatori


 

Pentru a oferi utilizatorilor îndrumări suplimentare privind Decizia nr. EX-20-3, care prevede prelungirea termenelor care expiră în perioada 9 martie - 30 aprilie 2020 în contextul pandemiei de coronavirus, s-au publicat următoarele clarificări cu privire la termenele afectate de această prelungire, la natura prelungirii și la măsurile luate pentru a adapta comunicările trimise utilizatorilor și impactul asupra conturilor curente.

Ι. TERMENELE AFECTATE DE PRELUNGIRE

Articolul 1 din Decizia nr. EX-20-3 a directorului executiv al Oficiului din 16 martie 2020 prevede ca „toate termenele care expiră în perioada 9 martie - 30 aprilie 2020 inclusiv și care afectează toate părțile la procedura în fața Oficiului” să fie prelungite până la 1 mai (în practică, 4 mai, deoarece 1 mai este sărbătoare legală urmată de week-end).

Articolul 101 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE, care împuternicește directorul executiv să prelungească termenele în împrejurări excepționale, folosește un limbaj similar referindu-se la „toate termenele” și la „toate părțile la procedură”.

Trimiterea la „toate termenele” trebuie înțeleasă ad literam și cuprinde toate termenele procedurale, indiferent dacă au fost stabilite de Oficiu sau dacă au caracter statutar (adică sunt stipulate direct în regulamente).

Din motive de claritate, această expresie cuprinde:

 • termenele stabilite de orice instanță a Oficiului, în orice procedură în fața EUIPO, inclusiv a camerelor de recurs
 • termenele impuse direct de Regulamentul privind marca UE, Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE sau Regulamentul delegat privind marca UE, precum și RDMC și RADMC
   
  • inclusiv cele prevăzute de Convenția de la Paris sau de alte tratate internaționale și
  • indiferent dacă sunt excluse de la restitutio in integrum în sensul articolului 104 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE sau al articolului 67 alineatul (5) din RDMC.
    
 • În special, următoarele termene legale fac obiectul acestei prelungiri:
   
  • plata taxei de depunere a cererii de înregistrare (articolul 32 din Regulamentul privind marca UE);
  • dreptul de prioritate [articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE și articolul 41 din RDMC];
  • prioritatea de expunere [articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE și articolul 44 din RDMC];
  • perioada de opoziție [articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE];
  • plata taxei de opoziție [articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE];
  • cererea de reînnoire [articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE și articolul 13 din RDMC];
  • introducerea unei căi de atac și expunerea de motive, plata taxei pentru introducerea căii de atac [articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE și articolul 57 din RDMC];
  • transformarea (articolul 139 din Regulamentul privind marca UE);
  • amânarea publicării unui desen sau model (articolul 50 din RDMC).

Cu toate acestea, trimiterea la „procedura în fața Oficiului” menționată în decizie înseamnă că termenele care se aplică la procedura în fața altor autorități nu fac obiectul acestei prelungiri, chiar dacă sunt menționate în regulamente. Acesta este în special cazul termenului stabilit pentru:

 • introducerea unei acțiuni în fața Tribunalului împotriva deciziilor camerelor de recurs [articolul 72 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE și articolul 61 din RDMC].

În sfârșit, trebuie subliniat că expresia „procedura în fața Oficiului” se referă numai la aspecte legate de mărci și de desene și modele industriale, ceea ce înseamnă că nici termenele care se referă la chestiuni care nu sunt abordate în Regulamentul privind marca UE sau în RDMC (cum ar fi ocuparea forței de muncă sau achizițiile) sau în legătură cu alte aspecte (de exemplu, guvernanța oficiului) nu fac obiectul deciziei directorului executiv.

II.  NATURA PRELUNGIRII

Prelungirea termenelor acordată de directorul executiv are efectul imediat de a împiedica expirarea termenelor respective la scadența inițială și de a stabili o nouă dată de expirare aplicabilă tuturor, și anume 1 mai 2020 (în practică, 4 mai).

Acest efect este automat și decurge direct din decizia directorului executiv. În consecință, părțile afectate nu trebuie să depună la Oficiu o cerere pentru ca prelungirea termenului să producă efecte.

Se recomandă, așadar, părților la o procedură în curs să nu depună cereri de prelungire inutile.

Vă rugăm însă să rețineți că, în cazul în care părțile sunt în măsură să respecte termenul inițial sau cel prelungit și aleg să-și îndeplinească obligațiile procedurale în perioada respectivă, procedura va urma cursul obișnuit, iar documentele depuse vor fi examinate ca de obicei.

III. COMUNICĂRILE TRIMISE UTILIZATORILOR

Efectul imediat al prelungirii implică, de asemenea, că utilizatorii ale căror termene sunt vizate nu vor fi informați cu privire la acordarea prelungirii termenului prin comunicări individuale.

Oficiul a făcut tot posibilul pentru a-și adapta sistemele IT astfel încât să garanteze prelucrarea uniformă a termenelor care urmau să expire înainte de data stabilită prin prelungirea termenelor. Cu toate acestea, în cazul puțin probabil în care o comunicare din partea Oficiului nu ține cont de prelungirea respectivă, Oficiul va trata imediat cazul publicând o rectificare, fie din oficiu, fie la cererea scrisă din partea utilizatorului, cu menționarea numărul dosarului.

IV. IMPACTUL ASUPRA CONTURILOR CURENTE

Pentru a clarifica impactul asupra tratării procedurii de fonduri insuficiente în contul curent, după cum se indică în procedura respectivă, dacă la o anumită dată o taxă nu poate fi debitată, Oficiul inițiază procedura de notificare de fonduri insuficiente. Clientul are la dispoziție o lună de la primirea notificării pentru a-și alimenta contul cu fonduri suficiente care să acopere taxele și comisioanele administrative.

Ca urmare a prelungirii termenelor însă, Oficiul nu va trimite notificări de fonduri insuficiente în conturile curente până la sfârșitul perioadei de prelungire, și anume la 1 mai, efectiv la 4 mai 2020.

Clienții pot folosi informațiile despre contul curent disponibile în secțiunea User Area pentru a urmări soldul contului, a detecta o eventuală lipsă de fonduri și a alimenta contul. În acest fel se evită blocarea debitelor, taxele administrative pentru notificări de fonduri insuficiente și, ulterior, se asigură avansarea dosarelor de mărci sau desene/modele.

Termenele indicate în notificările de fonduri insuficiente emise înainte de 9 martie 2020 care cad în perioada 9 martie - 30 aprilie sunt prelungite automat până la 1 mai 2020.

 


 
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații