Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Cum să gestionaţi versiunile provizorii online

Puteţi salva în orice moment oricare dintre cererile dumneavoastră online şi puteţi reveni la acestea ulterior. Cererile salvate se află în partea „Versiuni provizorii" din secţiunea „User Area".

Reţineţi că, atunci când salvaţi o cerere, nu o depuneţi, ci doar o salvaţi ca versiune provizorie. Versiunile provizorii sunt salvate în secţiunea „User Area" pentru 30 de zile.

Drafts section

Pentru a salva o cerere ca versiune provizorie, folosiţi butonul „Salvare" din formularul de cerere.

În cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, veţi găsi butonul „Salvare" în opţiunile din antet.

'Save' button in the registered Community design application

În toate celelalte tipuri de cerere, veţi găsi butonul în meniul lateral de navigare din partea dreaptă superioară a ecranului.

'Save' button in trade mark application 'Save' button in the application for a notice of opposition

După ce faceţi clic pe „Salvare", versiunea provizorie a cererii va ajunge în partea „Versiuni provizorii" din secţiunea „User Area". Pentru a identifica cu uşurinţă o anumită versiune provizorie în tabelul versiunilor provizorii, reţineţi că puteţi adăuga un număr de referinţă personal alfanumeric în oricare dintre cererile dumneavoastră online.

Personal reference number in your online application Personal reference number in your online application

Veţi putea, astfel, să vă găsiţi cu uşurinţă cererea în secţiunea „User Area":

Reference column in the drafts table

Din partea „Versiuni provizorii" puteţi:

  • să redeschideţi cererea pentru a continua să lucraţi la aceasta făcând clic pe pictograma paginii Re-open icon
  • să trimiteţi prin e-mail o copie a versiunii provizorii la un destinatar, selectând versiunea provizorie relevantă şi făcând clic pe „Trimitere la un cont de e-mail"
  • să adăugaţi o notă la versiunea dumneavoastră provizorie făcând clic pe pictograma notelor din partea dreaptă a fiecărui rând Notes icon sau pe butonul „Note" din meniul comenzilor
  • să blocaţi Open lock icon o versiune provizorie, astfel încât aceasta să nu fie ştearsă automat după 30 de zile. Reţineţi că versiunile provizorii referitoare la desene şi modele industriale nu pot fi blocate şi că acestea vor fi şterse după şapte zile
  • să ştergeţi o versiune provizorie făcând clic pe pictograma coşului de gunoi Bin icon sau pe „Ştergere"

Pentru mai multe întrebări frecvente despre alte aspecte web, consultați secțiunea Centrul de asistență.

Pagină actualizată ultima dată 24-02-2018
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații