Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund este o inițiativă a Comisiei Europene pusă în aplicare de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) pentru a sprijini financiar întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu cupoane valorice (vouchere) PI pentru protecția drepturilor lor de proprietate intelectuală (PI), și anume mărci, desene și modele industriale. Fondul va aloca 20 de milioane EUR sub formă de subvenții distribuite în șase etape (intervale) din ianuarie până în decembrie 2021.
 
Beneficiarii vor primi o rambursare parțială a costurilor serviciilor de prediagnoză de PI (IP Scan) și a cererilor de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale.
 
Serviciul 1: 75% reducere la servicii de prediagnoză de PI (IP Scan) oferite de oficiile naționale de proprietate intelectuală participante.
 
Serviciul 2: 50% reducere din taxele de bază pentru cereri de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale naționale, regionale și UE.
 
Fiecare IMM poate beneficia de rambursare până la o sumă maximă de 1.500 EUR.

Nu. IMM-ul trebuie să solicite mai întâi subvenția și să aștepte decizia de acordare a subvenției. După ce a primit decizia de subvenție, IMM-ul poate solicita serviciile (serviciul 1 sau serviciul 2 sau o combinație a acestora) pe care le-a indicat în formularul de cerere de subvenție (eForm1). În cele din urmă, IMM-ul poate solicita rambursarea corespunzătoare.

Un angajat autorizat sau directorul general al unui IMM din UE poate completa cererea de subvenție din Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu sediul în Uniunea Europeană sunt eligibile să solicite o subvenție sub forma unui voucher PI. IMM-urile care doresc să solicite un serviciu de prediagnoză în domeniul PI (IP Scan), trebuie să aibă sediul în țara în care este disponibil un furnizor eligibil de servicii de prediagnoză de PI (IP Scan), astfel cum a fost publicat în cererea de propuneri.
 
Vă rugăm să verificați definiția oficială a IMM-urilor dată de UE pentru a vă asigura că întreprinderea dumneavoastră este eligibilă.

IMM-ul trebuie să aibă sediul în Uniunea Europeană.
 
Factorii care determină dacă o întreprindere este IMM, astfel cum sunt definiți în Recomandarea UE 2003/361, sunt cei indicați mai jos. 

Nu, cu excepția cazului în care desfășoară o activitate economică. Vă invităm să consultați definiția Comisiei Europene referitoare la IMM.

Da, dar dacă cererea este admisă, numai IMM-ul poate beneficia de subvenție.

Primul dintre cele sase intervale se va deschide la 11 ianuarie 2021, potrivit următorului calendar:IMM-ul poate solicita o subvenție sub formă de voucher PI doar în timpul unui interval deschis pentru depunerea de cereri și doar prin formularul online furnizat. Cererile depuse în afara celor sase intervale prevăzute nu vor fi luate în considerare.

Da. Dacă IMM-ul solicită un serviciu într-un interval de depunere, poate depune cerere pentru celălalt serviciu într-un interval ulterior.

Fiecărui IMM i se poate rambursa o sumă maximă de 1.500 EUR pentru serviciul 1 sau pentru serviciul 2 sau pentru o combinație a celor două servicii:
 
Serviciul 1: 75% reducere la servicii de prediagnoză de PI (IP Scan) oferite de oficiile naționale de proprietate intelectuală participante.
Serviciul 2: 50% reducere din taxele de bază pentru cereri de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale naționale, regionale și UE.
 
Exemplul 1. Serviciul 1: IMM-ul trebuie să plătească mai întâi costul total al serviciului de prediagnoză PI (IP Scan). În cazul în care costurile sunt de 1.000 EUR, rambursarea în proporție de 75% va fi egală cu 750 EUR. În acest caz, IMM-ului urmează să i se ramburseze 750 EUR.Exemplul 2. Serviciul 2: IMM-ul trebuie să plătească mai întâi costul total al taxelor de bază pentru cererile de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale. Dacă IMM-ul dorește să înregistreze două desene sau modele naționale care costă 250 EUR fiecare și, în același timp, dorește să înregistreze două mărci UE care costă 850 EUR fiecare, costul total al cererilor va fi de 2.200 EUR. Rambursarea de 50% va fi egală cu 1.100 EUR. În acest caz, IMM-ul plătește 2.200 EUR și i se rambursează suma de 1.100 EUR.Exemplul 3. Serviciul 1 și serviciul 2 combinate: Dacă IMM-ul va dori să beneficieze de ambele servicii menționate în exemplele 1 și 2, costul va fi de 1.000 EUR pentru serviciul 1 și 2.200 EUR pentru serviciul 2, costul total ridicându-se astfel la 3.200 EUR. În acest caz, IMM‑ului i s-ar rambursa suma maximă a subvenției, stabilită la 1.500 EUR.

Fiecărui IMM i se poate rambursa o sumă maximă de 1 500 EUR pentru serviciul 2 sau pentru o combinație a serviciilor 1 și 2. La solicitarea serviciului 1, se rambursează maximum 75 % din costurile eligibile, după cum urmează:


Se poate depune o singură cerere pentru serviciul 1, serviciul 2 sau o combinație a lor, obținând întotdeauna o rambursare maximă de  1 500 EUR per solicitant.
Dacă solicitați un serviciu într-un interval, puteți solicita celălalt serviciu într-un interval ulterior.


 

 Dacă solicitanții sunt eligibili, se aplică principiul „primul venit, primul servit” pentru fiecare interval de depunere a cererilor, în funcție de data și ora depunerii cererii.

Pentru a solicita subvenția, IMM-urile trebuie să parcurgă următoarele etape :
 
1. După citirea cererii de propuneri pe pagina noastră de internet Subvenții, completați și trimiteți formularul de cerere de subvenție online (eForm1), împreună cu documentația necesară. Citiți cu atenție lista noastră de verificare de la întrebarea 9 înainte de a depune cererea. Dacă cererea dumneavoastră este admisă, veți primi o decizie de subvenție semnată de EUIPO. Păstrați-o bine deoarece veți avea nevoie de ea mai târziu! Solicitanții respinși vor fi informați cu privire la motivele deciziei negative.
 
2. Ulterior, solicitați și plătiți marca și/sau desenul sau modelul dumneavoastră industrial și/sau serviciul de prediagnoză în domeniul PI (IP Scan) în termen de 30 de zile de la primirea deciziei de subvenție. 

Mărcile, desenele și modelele industriale pot fi solicitate la oricare dintre oficiile naționale de proprietate intelectuală ale UE (la nivel național), la Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală (pentru Belgia, Țările de Jos și Luxemburg; la nivel regional) sau la noi la EUIPO (oficiu care acoperă toate statele membre ale UE).
 
Serviciile de prediagnoză de PI (IP Scan) sunt disponibile la oficiile naționale care oferă acest serviciu (vezi lista de mai jos).
  
3. În sfârșit, după ce ați plătit serviciile, trimiteți cererea de plată (eForm2) înainte de 31 mai 2022 utilizând link-ul din decizia de subvenție pe care ați primit-o. Plata, sub rezerva aprobării informațiilor și a documentației prezentate, se efectuează în termen de 1 lună.

Solicitantul trebuie să citească cu atenție următoarea listă de verificare înainte să depună cererea, pentru a se asigura că documentația necesară poate fi pregătită.
 
LISTA DE VERIFICARE
 • Societatea/întreprinderea mea este o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) cu sediul în UE.
 • Am citit cererea de propuneri înainte să completez formularul de cerere.
 • Cunosc datele bancare ale întreprinderii mele și dețin un extras de cont unde apar următoarele date: numele întreprinderii ca titular de cont, codul IBAN și codul BIC/SWIFT.
 • Dețin certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al întreprinderii mele.
 • Știu ce serviciu (servicii) intenționez să solicit (serviciul 1, serviciul 2 sau ambele), așa cum se menționează la întrebarea 1 de mai sus și în cererea de propuneri.
 • Știu ce drepturi de proprietate intelectuală (mărci și/sau desene sau modele industriale) intenționez să solicit (serviciul 2).
 • Înțeleg că nu pot solicita servicii dacă am primit deja finanțare națională sau UE pentru aceleași servicii sau pentru o parte dintre acestea.

Este foarte important să indicați în câmpul „Denumirea societății” aceleași informații care apar în documentul fiscal/referitor la TVA anexat și în extrasul de cont bancar.

Altă greșeală frecventă constă în introducerea unui număr IBAN incomplet în formularul online, acesta trebuind să fie identic cu cel din extrasul de cont bancar (și să includă codul de țară).

Asigurați-vă că toate documentele anexate sunt perfect lizibile.

Puteți furniza mai multe adrese de e-mail pentru a vă asigura că primiți toate comunicările.

Asigurați-vă că indicați același nume ca cel care figurează în certificatul de TVA, care ar trebui să fie, de asemenea, același cu numele titularului de cont al certificatului bancar anexat.

Vă rugăm să consultați acest document și să respectați structura exemplificată pentru țara dumneavoastră atunci când completați câmpul referitor la TVA din formularul de cerere online (inclusiv codul țării).
Solicitanții considerați scutiți de impozite de către autoritatea națională competentă și care dețin un cod de identificare fiscală echivalent vor trebui să prezinte certificatul respectiv eliberat de autoritatea națională competentă, care să demonstreze existența juridică a societății lor.
Dacă structura codului de identificare fiscală este diferită de structura codului de înregistrare în scopuri de TVA, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos la codificarea informațiilor.
 • Dacă codul de identificare fiscală are același număr de cifre, dar lipsește codul de țară, trebuie precedat de codul țării.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 12345678. Solicitanții trebuie să introducă UE12345678.
 • Dacă codul de identificare fiscală conține codul țării, dar nu are același număr de cifre, trebuie urmat de litera „X” până când se atinge numărul necesar de cifre.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este UE123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.
 • Dacă codul de identificare fiscală nu conține codul țării și nu are același număr de cifre, trebuie precedat de codul țării și urmat de litera „X” până când se atinge numărul necesar de cifre.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.

Extrasul de cont sau certificatul bancar trebuie să indice „Titularul de cont” (acesta trebuie să fie același cu „Denumirea societății”), „Denumirea băncii”, „Numărul de cont IBAN” și „Codul BIC/SWIFT”. Ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii nu sunt obligatorii. Puteți găsi un exemplu aici.

  1.Vă atragem atenția că procesul poate dura până la 60 de minute.
  2. Verificați dacă ați indicat adresa de e-mail corectă. Vă recomandăm să furnizați mai multe adrese de e-mail.
  3. Verificați folderul pentru mesaje nesolicitate (spam) sau nedorite (junk).
  4. Dacă tot nu ați primit e-mailul de confirmare, vă rugăm să contactați information@euipo.europa.eu.

Acest e-mail nu trebuie considerat ca o indicație că cererea este admisibilă, ci doar că a fost depusă. Solicitanții vor fi notificați individual, printr-un e-mail separat, cu privire la rezultatele evaluării, după cum se menționează în secțiunea 4.5 din cererea de propuneri.

 

După încheierea intervalului de depunere a cererilor, comisia de evaluare va examina toate cererile și, în cazul în care are nevoie de informații suplimentare, va trimite o notificare prin e-mail.

Dacă, după depunerea cererii, decideți să NU continuați, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa grants.smefund@euipo.europa.eu anexând e-mailul pentru confirmarea depunerii cererii și menționând „Aș dori să îmi retrag cererea de subvenție din Fondul pentru IMM-uri”.
 

Da. De la data la care primiți decizia de subvenție, aveți la dispoziție 30 de zile pentru a solicita serviciile pe care le-ați indicat în cerere. În caz contrar, nu veți avea dreptul să solicitați rambursarea respectivă.

Serviciul 1: Seviciul de prediagnoză în domeniul PI (IP Scan)

Prediagnozele de PI sunt esențiale pentru elaborarea unei strategii în materie de proprietate intelectuală a IMM-ului. Experții în domeniul PI analizează modelul de afaceri, produsele și/sau serviciile și planurile de creștere ale IMM-ului, pentru a elabora o strategie în materie de proprietate intelectuală pentru întreprindere.
 
Acest serviciu poate ajuta IMM-urile să decidă ce drepturi de proprietate intelectuală să solicite, cum să-și dezvolte portofoliul PI dacă au deja drepturi înregistrate și cum să-și planifice strategia de viitor.

Serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) nu constituie un serviciu juridic.

Toate drepturile de PI (brevete, mărci, desene și modele, modele de utilitate, soiuri de plante, indicații geografice) sunt acoperite de serviciul de prediagnoză de PI (IP scan), inclusiv cele neînregistrate/neînregistrabile (de exemplu, secrete comerciale, ©, desene sau modele neînregistrate) și nume de societăți, nume de domeniu etc.

În cadrul Fondului pentru IMM-uri, serviciile de prediagnoză de PI (IP Scan) nu sunt oferite în toate statele membre. Pentru a verifica dacă acest serviciu este oferit în statul dumneavoastră membru de către oficiul național de proprietate intelectuală sau de către un partener extern al oficiului național de proprietate intelectuală, consultați următoarea LISTĂ.

Rețineți că unele oficii naționale de PI pot oferi servicii de prediagnoză de PI („IP Scan”) în afara domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri. Vă rugăm să contactați oficiul național de PI pentru informații suplimentare.

După ce ați primit decizia de acordare a subvenției, puteți contacta oficiul național pentru PI și puteți solicita serviciul 1 de prediagnoză de PI (IP Scan).
După ce ați primit factura și ați plătit taxa pentru acest serviciu, puteți depune cererea de rambursare folosind linkul disponibil în anexa IV la decizia de subvenție.


Serviciul 2: Cereri de înregistrare de mărci și desene sau modele industriale


IMM-ul poate solicita rambursarea în proporție de 50% a taxelor de bază pentru cererile de înregistrare pentru mărci și/sau desene sau modele industriale (naționale, regionale și/sau UE).
 
Mărcile, desenele și modelele industriale pot fi solicitate la oricare dintre oficiile naționale de proprietate intelectuală ale UE (la nivel național), la Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală (pentru Belgia, Țările de Jos și Luxemburg; la nivel regional) sau la EUIPO (oficiu care acoperă toate statele membre ale UE).
 
Nivelul teritorial de protecție selectat va depinde de strategia de afaceri și de planurile de creștere ale IMM-ului. Dacă IMM-ul nu este sigur cu privire la ce trebuie să solicite și la oficiul unde trebuie să depună cererea, un serviciu de prediagnoză PI (IP Scan) ar putea facilita luarea unei decizii.

IMM-ul sau reprezentantul în numele IMM-ului.

 • Pentru cererile de înregistrare a unei mărci: taxa de bază plătită la data depunerii cererii, excluzând clasele suplimentare de produse și servicii.
 • Pentru cererile de înregistrare a unui desen sau model: taxa de bază plătită la data depunerii cererii, excluzând eventualele taxe suplimentare de publicare sau de amânare.

Taxa de bază este suma achitată la depunerea cererii pentru un desen/model industrial. Nu include taxe suplimentare de publicare sau amânare. Pentru o cerere, taxa este de 230 EUR, din care 50 % poate fi rambursată în cadrul schemei de subvenții „Fondul pentru IMM-uri”. Prin urmare, dacă solicitați rambursarea taxei pentru un desen/model industrial comunitar înregistrat, veți primi 115 EUR. Alte costuri suportate nu sunt eligibile pentru rambursare.


Da, reprezentantul poate solicita și poate plăti cererea (cererile) de marcă (mărci) și/sau model(e)/desen(e) industrial(e) în numele unui IMM. Ulterior, reprezentantul poate să depună și cererea de rambursare în numele IMM-ului. Rambursarea se va efectua însă în contul bancar al IMM-ului (adică al beneficiarului deciziei de subvenție).

Nu există nicio limită în ceea ce privește numărul de drepturi de proprietate intelectuală (mărci și/sau desene sau modele industriale) pe care le poate solicita IMM-ul. Cu toate acestea, IMM-ul va primi o rambursare în proporție de 50% din taxele de bază, până la un plafon maxim de 1.500 EUR.

Întrucât este permisă o singură cerere per serviciu, toate drepturile de PI trebuie incluse în aceeași cerere.

Da, după ce ați primit decizia de subvenție, aveți la dispoziție 30 de zile pentru a depune cererea pentru servicii. Pentru a beneficia de subvenție, cererile de rambursare pentru toate mărcile și/sau desenele sau modelele industriale trebuie depuse în același timp.

Nu, trebuie să așteptați până primiți o decizie de subvenție. După ce ați primit decizia, puteți depune cererea și plăti pentru marca și/sau pentru desenul/modelul industrial și/sau pentru serviciul de prediagnoză de PI (IP Scan) în termen de 30 de zile calendaristice.

Nu, subvenția este disponibilă numai pentru cereri de înregistrare a unei mărci noi și/sau a unui desen sau model nou.
 

Nu se face distincție între cererile de înregistrare a mărcilor care au fost admise și cele care au fost respinse. Dacă cererea de subvenție (voucher PI) este admisă, dujpă depunerea cererii și plata mărcii, IMM-ul poate cere rambursarea a 50% din taxa de bază pentru cererea de înregistrare a mărcii.

Puteți să solicitați doar serviciile necesare, atât timp cât ele sunt incluse în decizia de subvenție acordată pe baza îndeplinirii tuturor cerințelor.

Da, subvenția poate fi utilizată pentru cererile multiple de înregistrare de DMIC, dar rețineți că numai taxa de bază va fi eligibilă. Taxele reduse și cele suplimentare nu sunt incluse.
Structura taxelor pentru o cerere multiplă de înregistrare de DMIC este următoarea:
 
 • taxa de bază pentru un singur desen/model industrial sau pentru primul desen/model industrial dintr-o cerere multiplă (inclusă în subvenție);
 • taxa redusă pentru al doilea desen/model industrial (neinclusă în subvenție);
 • taxa de publicare pentru fiecare desen/model industrial (neinclusă în subvenție);
 • taxa de amânare pentru fiecare desen/model industrial, opțională (neinclusă în subvenție).

Rambursare


 • Veți primi prin e-mail confirmarea aprobării deciziei de subvenție.
 • Începând cu data acestei notificări, aveți la dispoziție 30 de zile pentru a depune cererea și pentru a plăti serviciile.
 • Pentru a depune cererea de plată, utilizați linkul din decizia de subvenție.
 • Veți primi un e-mail pentru confirmarea primirii cererii de plată. Vă atragem atenția că acest lucru poate dura până la 60 de minute.
 • Sub rezerva aprobării informațiilor și a documentației prezentate, plata se efectuează în termen de o lună în contul dumneavoastră bancar.

Veți primi o notificare prin e-mail.

IMM-ul poate solicita rambursarea în calitate de beneficiar, iar reprezentantul său poate face acest lucru în numele IMM-ului. Cu toate acestea, rambursarea va fi întotdeauna efectuată în contul bancar al IMM-ului.

Toate formularele de cerere de plată (eForm2) trebuie depuse până la 31 mai 2022. Cererile de plată depuse după această dată nu vor fi acceptate, iar rambursarea nu va fi posibilă.

Subvenția va fi plătită în contul bancar al întreprinderii indicat în formularul de cerere (eForm1).

Când completați marca (mărcile) solicitată (solicitate) și/sau desenul/modelul (desenele/modelele) industrial(e) solicitat(e), suma va fi calculată automat.

Notificări


IMM-ul va primi un e-mail prin care se va confirma primirea cererii sale.
 
Dacă cererea este admisă, IMM-ul va primi o decizie de subvenție semnată de EUIPO. Solicitanții respinși vor fi informați cu privire la motivele deciziei negative.

După examinarea cererii dumneavoastră, comitetul de evaluare va trimite întotdeauna una dintre următoarele notificări privind rezultatele examinării: acordarea unei subvenții, solicitare de informații suplimentare sau cerere neacceptată.

Trimiteți pur și simplu un răspuns la adresa de e-mail indicată în scrisoarea de solicitare de informații suplimentare pe care ați primit-o. Introduceți informațiile și/sau anexați documentele solicitate, iar noi vom actualiza cererea dumneavoastră.

Informațiile transmise vor fi examinate de comitetul de evaluare și veți primi o notificare privind rezultatul examinării.

După ce primiți decizia de subvenție, puteți depune cererea și puteți plăti taxa pentru marca și/sau desenul/modelul industrial în termen de 30 de zile calendaristice.
 
După ce ați plătit taxa pentru servicii, puteți depune cererea de rambursare folosind linkul disponibil în anexa IV la decizia de subvenție. După ce ați depus această cerere, veți primi un e-mail cu confirmarea de primire a cererii de rambursare. Vă atragem atenția că acest lucru poate dura până la 60 de minute. Sub rezerva validării informațiilor și a documentelor depuse, rambursarea se efectuează în termen de 1 lună, iar beneficiarii vor fi notificați în consecință prin e-mail.


Pagină actualizată ultima dată 11-03-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații