Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

SME Fund


Ideas Powered for Business SME Fund este o inițiativă a Comisiei Europene pusă în aplicare de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) pentru a sprijini financiar întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu cupoane valorice (vouchere) PI pentru protecția drepturilor lor de proprietate intelectuală (PI), și anume mărci, desene și modele industriale. Fondul va aloca 20 de milioane EUR sub formă de subvenții distribuite în cinci etape (intervale) din ianuarie până în decembrie 2021.
 
Beneficiarii vor primi o rambursare parțială a costurilor serviciilor de prediagnoză de PI (IP Scan) și a cererilor de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale.
 
Serviciul 1: 75% reducere la servicii de prediagnoză de PI (IP Scan) oferite de oficiile naționale de proprietate intelectuală participante.
 
Serviciul 2: 50% reducere din taxele de bază pentru cereri de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale naționale, regionale și UE.
 
Fiecare IMM poate beneficia de rambursare până la o sumă maximă de 1.500 EUR.

Nu. IMM-ul trebuie să solicite mai întâi subvenția și să aștepte decizia de acordare a subvenției. După ce a primit decizia de subvenție, IMM-ul poate solicita serviciile (serviciul 1 sau serviciul 2 sau o combinație a acestora) pe care le-a indicat în formularul de cerere de subvenție (eForm1). În cele din urmă, IMM-ul poate solicita rambursarea corespunzătoare.

Un angajat autorizat sau directorul general al unui IMM din UE poate completa cererea de subvenție din Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) cu sediul în Uniunea Europeană sunt eligibile să solicite o subvenție sub forma unui voucher PI. IMM-urile care doresc să solicite un serviciu de prediagnoză în domeniul PI (IP Scan), trebuie să aibă sediul în țara în care este disponibil un furnizor eligibil de servicii de prediagnoză de PI (IP Scan), astfel cum a fost publicat în cererea de propuneri.
 
Vă rugăm să verificați definiția oficială a IMM-urilor dată de UE pentru a vă asigura că întreprinderea dumneavoastră este eligibilă.

Da, dar dacă cererea este admisă, numai IMM-ul poate beneficia de subvenție.

IMM-ul trebuie să aibă sediul în Uniunea Europeană.
 
Factorii care determină dacă o întreprindere este IMM, astfel cum sunt definiți în Recomandarea UE 2003/361, sunt cei indicați mai jos. 

Primul dintre cele cinci intervale se va deschide la 11 ianuarie 2021, potrivit următorului calendar:IMM-ul poate solicita o subvenție sub formă de voucher PI doar în timpul unui interval deschis pentru depunerea de cereri și doar prin formularul online furnizat. Cererile depuse în afara celor cinci intervale prevăzute nu vor fi luate în considerare.

Da. Dacă IMM-ul solicită un serviciu într-un interval de depunere, poate depune cerere pentru celălalt serviciu într-un interval ulterior.

Fiecărui IMM i se poate rambursa o sumă maximă de 1.500 EUR pentru serviciul 1 sau pentru serviciul 2 sau pentru o combinație a celor două servicii:
 
Serviciul 1: 75% reducere la servicii de prediagnoză de PI (IP Scan) oferite de oficiile naționale de proprietate intelectuală participante.
Serviciul 2: 50% reducere din taxele de bază pentru cereri de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale naționale, regionale și UE.
 
Exemplul 1. Serviciul 1: IMM-ul trebuie să plătească mai întâi costul total al serviciului de prediagnoză PI (IP Scan). În cazul în care costurile sunt de 1.000 EUR, rambursarea în proporție de 75% va fi egală cu 750 EUR. În acest caz, IMM-ului urmează să i se ramburseze 750 EUR.Exemplul 2. Serviciul 2: IMM-ul trebuie să plătească mai întâi costul total al taxelor de bază pentru cererile de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale. Dacă IMM-ul dorește să înregistreze două desene sau modele naționale care costă 250 EUR fiecare și, în același timp, dorește să înregistreze două mărci UE care costă 850 EUR fiecare, costul total al cererilor va fi de 2.200 EUR. Rambursarea de 50% va fi egală cu 1.100 EUR. În acest caz, IMM-ul plătește 2.200 EUR și i se rambursează suma de 1.100 EUR.Exemplul 3. Serviciul 1 și serviciul 2 combinate: Dacă IMM-ul va dori să beneficieze de ambele servicii menționate în exemplele 1 și 2, costul va fi de 1.000 EUR pentru serviciul 1 și 2.200 EUR pentru serviciul 2, costul total ridicându-se astfel la 3.200 EUR. În acest caz, IMM‑ului i s-ar rambursa suma maximă a subvenției, stabilită la 1.500 EUR.
 

 Dacă solicitanții sunt eligibili, se aplică principiul „primul venit, primul servit” pentru fiecare interval de depunere a cererilor, în funcție de data și ora depunerii cererii.

Solicitantul trebuie să citească cu atenție următoarea listă de verificare înainte să depună cererea, pentru a se asigura că documentația necesară poate fi pregătită.
 
LISTA DE VERIFICARE
 • Societatea/întreprinderea mea este o întreprindere mică sau mijlocie (IMM) cu sediul în UE.
 • Am citit cererea de propuneri înainte să completez formularul de cerere.
 • Cunosc datele bancare ale întreprinderii mele și dețin un extras de cont unde apar următoarele date: numele întreprinderii ca titular de cont, codul IBAN și codul BIC/SWIFT.
 • Dețin certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al întreprinderii mele.
 • Știu ce serviciu (servicii) intenționez să solicit (serviciul 1, serviciul 2 sau ambele), așa cum se menționează la întrebarea 1 de mai sus și în cererea de propuneri.
 • Știu ce drepturi de proprietate intelectuală (mărci și/sau desene sau modele industriale) intenționez să solicit (serviciul 2).
 • Înțeleg că nu pot solicita servicii dacă am primit deja finanțare națională sau UE pentru aceleași servicii sau pentru o parte dintre acestea.

Vă rugăm să consultați acest document și să respectați structura exemplificată pentru țara dumneavoastră atunci când completați câmpul referitor la TVA din formularul de cerere online (inclusiv codul țării).
Solicitanții considerați scutiți de impozite de către autoritatea națională competentă și care dețin un cod de identificare fiscală echivalent vor trebui să prezinte certificatul respectiv eliberat de autoritatea națională competentă, care să demonstreze existența juridică a societății lor.
Dacă structura codului de identificare fiscală este diferită de structura codului de înregistrare în scopuri de TVA, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos la codificarea informațiilor.
 • Dacă codul de identificare fiscală are același număr de cifre, dar lipsește codul de țară, trebuie precedat de codul țării.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 12345678. Solicitanții trebuie să introducă UE12345678.
 • Dacă codul de identificare fiscală conține codul țării, dar nu are același număr de cifre, trebuie urmat de litera „X” până când se atinge numărul necesar de cifre.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este UE123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.
 • Dacă codul de identificare fiscală nu conține codul țării și nu are același număr de cifre, trebuie precedat de codul țării și urmat de litera „X” până când se atinge numărul necesar de cifre.Exemplu: structura codului de înregistrare în scopuri de TVA este UE12345678, iar codul de identificare fiscală este 123456. Solicitanții trebuie să introducă UE123456XX.

Extrasul de cont trebuie să conțină datele bancare ale societății, cu denumirea societății menționată la titularul contului, codul IBAN și codul BIC/SWIFT. Nu trebuie semnat sau tradus (exemplu de extras de cont și exemplu de număr IBAN).

Vă atragem atenția că procesul poate dura până la 60 de minute.
Verificați dacă ați indicat adresa de e-mail corectă. Vă recomandăm să furnizați mai multe adrese de e-mail.
Verificați folderul pentru mesaje nesolicitate (spam) sau nedorite (junk).
Dacă tot nu ați primit e-mailul de confirmare, vă rugăm să contactați information@euipo.europa.eu.

Acest e-mail nu trebuie considerat ca o indicație că cererea este admisibilă, ci doar că a fost depusă. Solicitanții vor fi notificați individual, printr-un e-mail separat, cu privire la rezultatele evaluării, după cum se menționează în secțiunea 4.5 din cererea de propuneri.

 

Pentru a solicita subvenția, IMM-urile trebuie să parcurgă următoarele etape :
 
1. După citirea cererii de propuneri pe pagina noastră de internet Subvenții, completați și trimiteți formularul de cerere de subvenție online (eForm1), împreună cu documentația necesară. Citiți cu atenție lista noastră de verificare de la întrebarea 9 înainte de a depune cererea. Dacă cererea dumneavoastră este admisă, veți primi o decizie de subvenție semnată de EUIPO. Păstrați-o bine deoarece veți avea nevoie de ea mai târziu! Solicitanții respinși vor fi informați cu privire la motivele deciziei negative.
 
2. Ulterior, solicitați și plătiți marca și/sau desenul sau modelul dumneavoastră industrial și/sau serviciul de prediagnoză în domeniul PI (IP Scan) în termen de 30 de zile de la primirea deciziei de subvenție. 

Mărcile, desenele și modelele industriale pot fi solicitate la oricare dintre oficiile naționale de proprietate intelectuală ale UE (la nivel național), la Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală (pentru Belgia, Țările de Jos și Luxemburg; la nivel regional) sau la noi la EUIPO (oficiu care acoperă toate statele membre ale UE).
 
Serviciile de prediagnoză de PI (IP Scan) sunt disponibile la oficiile naționale care oferă acest serviciu (vezi lista de mai jos).
  
3. În sfârșit, după ce ați plătit serviciile, trimiteți cererea de plată (eForm2) înainte de 31 decembrie 2021 utilizând link-ul din decizia de subvenție pe care ați primit-o. Plata, sub rezerva aprobării informațiilor și a documentației prezentate, se efectuează în termen de 1 lună.

Da. De la data la care primiți decizia de subvenție, aveți la dispoziție 30 de zile pentru a solicita serviciile pe care le-ați indicat în cerere. În caz contrar, nu veți avea dreptul să solicitați rambursarea respectivă.

Dacă, după depunerea cererii, decideți să NU continuați, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa information@euipo.europa.eu, anexând e-mailul pentru confirmarea depunerii cererii și menționând „Aș dori să îmi retrag cererea de subvenție din Fondul pentru IMM-uri”.
 
Dacă vă retrageți cererea, nu veți putea participa în cadrul actualului interval de depunere a cererilor, însă veți putea depune din nou o cerere în oricare dintre următoarele intervale.

Nu, cu excepția cazului în care desfășoară o activitate economică. Vă invităm să consultați definiția Comisiei Europene referitoare la IMM.

IMM-ul va primi un e-mail prin care se va confirma primirea cererii sale.
 
Dacă cererea este admisă, IMM-ul va primi o decizie de subvenție semnată de EUIPO. Solicitanții respinși vor fi informați cu privire la motivele deciziei negative.

Serviciul 1: Seviciul de prediagnoză în domeniul PI (IP Scan)

Prediagnozele de PI sunt esențiale pentru elaborarea unei strategii în materie de proprietate intelectuală a IMM-ului. Experții în domeniul PI analizează modelul de afaceri, produsele și/sau serviciile și planurile de creștere ale IMM-ului, pentru a elabora o strategie în materie de proprietate intelectuală pentru întreprindere.
 
Acest serviciu poate ajuta IMM-urile să decidă ce drepturi de proprietate intelectuală să solicite, cum să-și dezvolte portofoliul PI dacă au deja drepturi înregistrate și cum să-și planifice strategia de viitor.

Toate drepturile de PI (brevete, mărci, desene și modele, modele de utilitate, soiuri de plante, indicații geografice) sunt acoperite de serviciul de prediagnoză de PI (IP scan), inclusiv cele neînregistrate/neînregistrabile (de exemplu, secrete comerciale, ©, desene sau modele neînregistrate) și nume de societăți, nume de domeniu etc.

Serviciile de prediagnoză de PI sunt furnizate de personalul oficiilor de proprietate intelectuală participante sau de experții externi recunoscuți selectați de aceste oficii. Rețineți că unele oficii naționale de PI pot oferi servicii de prediagnoză de PI („IP Scan”) în afara domeniului de aplicare al Fondului pentru IMM-uri. Vă rugăm să contactați oficiul național de PI pentru informații suplimentare.

Orice IMM interesat să solicite un serviciu de prediagnoză PI (IP Scan) în țara sa trebuie să verifice mai întâi dacă serviciul este disponibil la oficiul național de proprietate intelectuală în cadrul schemei Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Dacă serviciul este disponibil, IMM-ul poate contacta oficiul național de proprietate intelectuală pentru a-l solicita. Serviciul va fi furnizat de un expert în prediagnoză de PI (alocat de oficiul național), care va organiza interviuri la nivelul IMM-ului pentru a afla mai multe despre acesta din perspectivă economică și a proprietății intelectuale.
 
La final, expertul în prediagnoză PI va prezenta un raport în care își va prezenta constatările cu privire la drepturile de proprietate intelectuală ale IMM-ului și va propune recomandări pentru viitoarea gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală deținute de IMM.
 
Timpul necesar pentru prestarea serviciului va varia în funcție de IMM și poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni.
 

Serviciul 2: Cereri de înregistrare de mărci și desene sau modele industrialeIMM-ul poate solicita rambursarea în proporție de 50% a taxelor de bază pentru cererile de înregistrare pentru mărci și/sau desene sau modele industriale (naționale, regionale și/sau UE).
 
Mărcile, desenele și modelele industriale pot fi solicitate la oricare dintre oficiile naționale de proprietate intelectuală ale UE (la nivel național), la Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală (pentru Belgia, Țările de Jos și Luxemburg; la nivel regional) sau la EUIPO (oficiu care acoperă toate statele membre ale UE).
 
Nivelul teritorial de protecție selectat va depinde de strategia de afaceri și de planurile de creștere ale IMM-ului. Dacă IMM-ul nu este sigur cu privire la ce trebuie să solicite și la oficiul unde trebuie să depună cererea, un serviciu de prediagnoză PI (IP Scan) ar putea facilita luarea unei decizii.

IMM-ul sau reprezentantul în numele IMM-ului.

 • Pentru cererile de înregistrare a unei mărci: taxa de bază plătită la data depunerii cererii, excluzând clasele suplimentare de produse și servicii.
 • Pentru cererile de înregistrare a unui desen sau model: taxa de bază plătită la data depunerii cererii, excluzând eventualele taxe suplimentare de publicare sau de amânare.

Nu există nicio limită în ceea ce privește numărul de drepturi de proprietate intelectuală (mărci și/sau desene sau modele industriale) pe care le poate solicita IMM-ul. Cu toate acestea, IMM-ul va primi o rambursare în proporție de 50% din taxele de bază, până la un plafon maxim de 1.500 EUR.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Nu se face distincție între cererile de înregistrare a mărcilor care au fost admise și cele care au fost respinse. Dacă cererea de subvenție (voucher PI) este admisă, dujpă depunerea cererii și plata mărcii, IMM-ul poate cere rambursarea a 50% din taxa de bază pentru cererea de înregistrare a mărcii.

Reimbursement process

 • Veți primi prin e-mail confirmarea aprobării deciziei de subvenție.
 • Începând cu data acestei notificări, aveți la dispoziție 30 de zile pentru a depune cererea și pentru a plăti serviciile.
 • Pentru a depune cererea de plată, utilizați linkul din decizia de subvenție.
 • Veți primi un e-mail pentru confirmarea primirii cererii de plată. Vă atragem atenția că acest lucru poate dura până la 60 de minute.
 • Sub rezerva aprobării informațiilor și a documentației prezentate, plata se efectuează în termen de o lună în contul dumneavoastră bancar.

Veți primi o notificare prin e-mail.

IMM-ul poate solicita rambursarea în calitate de beneficiar, iar reprezentantul său poate face acest lucru în numele IMM-ului. Cu toate acestea, rambursarea va fi întotdeauna efectuată în contul bancar al IMM-ului.

Toate formularele de cerere de plată (eForm2) trebuie depuse până la 31 decembrie 2021. Cererile de plată depuse după această dată nu vor fi acceptate, iar rambursarea nu va fi posibilă.

Subvenția va fi plătită în contul bancar al întreprinderii indicat în formularul de cerere (eForm1).

Pagină actualizată ultima dată 26-01-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații