Noul Regulament privind marca UE Modificări aplicabile de la 1 octombrie 2017

La 23 martie 2016 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului privind marca comunitară (Regulamentul de modificare).

Printre altele, Regulamentul de modificare a schimbat: denumirea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, numele mărcii administrate de Oficiu în marcă a Uniunii Europene și sistemul de taxe pentru mărci. S-au adus modificări și în privința procedurii de examinare, motivelor absolute, opoziției și anulării, motivelor relative și căilor de atac. O prezentare generală a modificărilor este disponibilă aici.

Regulamentul de modificare conține o serie de dispoziții care vor intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2017, întrucât au trebuit dezvoltate prin legislația secundară.

Legislația secundară cuprinde Regulamentul de punere în aplicare și Regulamentul delegat, care abrogă Regulamentele (CE) nr. 2868/95 și (CE) nr. 216/96.

Legislația secundară conține dispoziții tranzitorii detaliate care stabilesc momentul în care noile norme procedurale se aplică procedurilor (Tabel de dispoziții tranzitorii).

Procesul reformei legislative demonstrează succesul înregistrat de sistemul mărcilor UE, confirmând faptul că principiile sale de bază au rezistat în timp și continuă să răspundă așteptărilor și nevoilor operaționale. Obiectivul său este însă de a se baza pe acest succes făcând sistemul mai eficient și coerent per ansamblu și adaptându-l la era internetului.

Prin procesul reformei legislative se dorește mai ales simplificarea procedurii și creșterea securității juridice, precum și definirea clară a tuturor sarcinilor Oficiului, inclusiv a cadrului de cooperare și convergență a practicilor stabilit între Oficiu și oficiile de proprietate intelectuală din statele membre.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Această secțiune conține informații generale despre Regulamentul privind marca UE, ele neavând caracter juridic obligatoriu.
Recomandăm insistent tuturor utilizatorilor sau potențialilor utilizatori să consulte Regulamentul (UE) 2015/2424, disponibil în toate limbile UE.
Rețineți că ghidurile Oficiului reprezintă principalul punct de referință pentru utilizatorii sistemului de mărci al Uniunii Europene și pentru consilierii profesionali care doresc să se asigure că dețin ultimele informații despre practicile de examinare din cadrul EUIPO.

Informațiile referitoare la modificările care au intrat în vigoare la 23 martie 2016 sunt disponibile aici.