Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Întrebări de bază

 

Conform definiției enunțate în regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare, „desen sau model industrial” înseamnă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau ornamentației produsului în sine.

Pentru protecția unui desen sau model industrial comunitar, desenul sau modelul industrial trebuie să fie nou și să aibă un caracter individual.
Există două tipuri de desene sau modele industriale comunitare:
  • desenul sau modelul industrial comunitar neînregistrat; și
  • desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat.

Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat este un desen sau model înregistrat într-o manieră prevăzută în regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare. Un desen sau model industrial este definit ca fiind „aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau ornamentației produsului în sine”. Aflați dacă desenul sau modelul dumneavoastră se califică pentru înregistrare.

Desenul sau modelul industrial comunitar neînregistrat este un desen sau un model industrial care respectă cerințele regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare și care a fost pus la dispoziția publicului fiind publicat, expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod, astfel încât, în cursul normal al afacerilor, se poate presupune că acțiunea respectivă ar fi devenit cunoscută grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate.
Nu se consideră divulgat publicului un desen sau un model industrial care a fost divulgat numai unui terț, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite.

Întinderea protecției este aceeași. Ambele au un caracter unitar la nivelul întregii Uniuni Europene și îndeplinesc aceleași cerințe pentru obținerea protecției, cum ar fi noutatea și caracterul individual.
Ceea ce diferă sunt drepturile conferite. Desenul sau modelul industrial înregistrat îi oferă titularului dreptul exclusiv de a utiliza, a fabrica, a oferi, a introduce pe piață, a importa, a exporta sau a depozita produse care încorporează desenul sau modelul industrial protejat, precum și de a împiedica alte persoane să realizeze astfel de acțiuni cu produse care încorporează desenul sau modelul industrial protejat și care nu produc o impresie generală diferită.
Desenul sau modelul industrial comunitar neînregistrat conferă dreptul de a împiedica utilizarea comercială a desenului sau modelului industrial doar dacă utilizarea rezultă din copiere. Prin urmare, nu se încalcă drepturile dacă desenul sau modelul industrial a fost creat în mod independent de un al doilea autor (care poate dovedi că nu avea cunoștință de existența desenului sau modelului industrial protejat).

Informații suplimentare privind conceptul din spatele desenului sau modelului industrial în contextul proprietății intelectuale (PI).

Un desen sau model industrial comunitar înregistrat conferă drepturi exclusive asupra aspectului exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care rezultă în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau materialelor produsului în sine și/sau a ornamentației sale. Faptul că dreptul este înregistrat îi conferă desenului sau modelului industrial un grad înalt de securitate în cazul în care se produce o încălcare. Un desen sau model industrial comunitar înregistrat are o perioadă de valabilitate inițială de 5 ani de la data depunerii cererii și poate fi reînnoit pe perioade de câte cinci ani, până la maximum 25 de ani.
 
Informații suplimentare despre desene sau modele industriale în UE.

Un desen sau model industrial comunitar înregistrat are o perioadă de valabilitate inițială de 5 ani de la data depunerii cererii și poate fi reînnoit pe perioade de câte cinci ani, până la maximum 25 de ani, în timp ce un desen sau model industrial comunitar neînregistrat asigură protecție doar pentru o perioadă de 3 ani de la data primei dezvăluiri pe teritoriul UE.

Informații suplimentare privind perioada de validare a înregistrării desenului sau modelului industrial și modalitatea de depunere a cererii.

Desenele și modelele industriale comunitare fac obiectul unei proceduri unice de înregistrare, care asigură o protecție solidă și uniformă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Acest lucru înseamnă o simplificare a formalităților prin:
  • o singură cerere;
  • o singură limbă de redactare;
  • un singur centru administrativ;
  • un singur dosar de gestionat;
  • o singură plată;
  • posibilitatea de a depune cereri multiple (adică includerea în aceeași cerere a mai multor desene sau modele industriale, cum ar fi o gamă întreagă de produse similare);
  • posibilitatea ca desenul sau modelul industrial să rămână nepublicat timp de maximum 30 de luni (astfel încât concurența să nu afle despre el).
Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat îi conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și de a împiedica utilizarea sa de către orice terț, fără consimțământul titularului.

Informații suplimentare despre avantajele unui desen sau model industrial comunitar.

Nu. Materialele specifice nu pot fi protejate printr-un desen sau model industrial comunitar.
Ceea ce se protejează este aspectul produsului la care se referă desenul sau modelul industrial, chiar dacă utilizarea anumitor materiale, precum lemnul, poate contribui la obținerea acestui aspect exterior.
Dreptul conferit nu înseamnă acordarea unei exclusivități de fabricare a unui anumit produs din lemn. Concurenților le este permis să-și fabrice în continuare propriul produs din lemn, dacă acesta este proiectat cu respectarea cerințelor referitoare la noutate și la caracterul individual.

Exemple de desene sau modele industriale.
Criterii pentru depunerea unei cereri de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Un exemplu ar fi piesele auto, de exemplu oglinzile laterale, barele de protecție, capotele sau farurile.
Dacă sunt vizibile în cursul utilizării normale a produsului complex, acestea nu sunt neapărat excluse de la înregistrare, dar beneficiază de protecție limitată. Astfel de piese înregistrate pot să fie fabricate și vândute cu scopul specific de a repara un produs original, fără ca prin aceasta să se încalce drepturile conferite de desenul sau modelul comunitar înregistrat. Dacă nu sunt vizibile în condiții normale de utilizare, ele nu vor fi excluse de la protecția conferită de înregistrare, dar nu vor beneficia de protecția juridică acordată desenelor sau modelelor comunitare, întrucât EUIPO nu efectuează o examinare pe fond înainte de înregistrare.

Un sistem modular constă într-o serie de articole proiectate astfel încât să poată fi asamblate în mai multe moduri. Un exemplu tipic de sistem modular sunt piesele de construit sau cuburile pentru copii. Această noțiune este deosebit de relevantă și pentru industria mobilei, deoarece cuprinde articole precum birouri și mese care pot fi alcătuite din mai multe mese mai mici, care la rândul lor se asamblează în diferite configurații.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

Termenul „interconexiuni” se referă la caracteristicile unui produs care îi permit să fie asamblat sau racordat mecanic la un alt produs, de exemplu, racordul unei bujii sau țeava de eșapament, care trebuie să aibă forme și dimensiuni specifice pentru a se potrivi cu autoturismul.
De obicei, interconexiunile nu oferă posibilitatea unor configurații alternative, ca în cazul sistemelor modulare.
Cererile de înregistrare a „interconexiunilor” nu sunt excluse de la protecția prin înregistrare, dar nici nu vor beneficia de protecția juridică acordată unui desen sau model industrial comunitar, deoarece EUIPO nu efectuează o examinare pe fond înainte de înregistrare.

Se pot obține ambele forme de protecție.
Desenul sau modelul comunitar va fi protejat dacă la momentul depunerii cererii îndeplinește cerințele juridice referitoare la noutate și caracter individual. Protecția acordată de un desen sau model industrial comunitar cuprinde liniile, contururile, culorile, forma și/sau textura produsului pe care se aplică sau în care este încorporat acesta.
Marca UE tridimensională va fi înregistrată dacă produsul în sine poate fi considerat un semn care diferențiază produsele solicitantului de cele ale unei alte persoane sau întreprinderi care activează într-un domeniu similar. Protecția acordată de o marcă UE se referă la caracterul distinctiv al semnului față de reproducerile identice și față de alte semne care prezintă similitudini vizuale, fonetice sau conceptuale care ar putea produce confuzie.
De exemplu, ambalajele pot fi protejate atât ca mărci UE, cât și ca desene sau modele comunitare înregistrate, dacă îndeplinesc cerințele juridice corespunzătoare: o formă inedită devine sinonimă cu produsele/serviciile unei societăți și atunci poate fi înregistrată ca marcă, putând fi, totodată, protejată printr-un desen sau model industrial comunitar în virtutea caracterului individual și a noutății sale.
 
Consultați exemple de mărci tridimensionale în Ghid, partea B, Examinare, secțiunea 2, Formalități, punctul 9.3.
Informații suplimentare despre desene sau modele industriale.

Înregistrarea ca marcă tridimensională protejează caracterul distinctiv al semnului în comparație cu celelalte semne existente utilizate pentru aceleași produse sau servicii, în timp ce un desen sau model industrial protejează noutatea și caracterul individual al produsului.
Caracteristica noutății nu se aplică mărcilor, iar caracterul distinctiv nu se aplică desenelor și modelelor industriale.
O marcă este valabilă pe termen nelimitat (poate fi reînnoită pe termen nelimitat pentru perioade de câte 10 ani), în timp ce protecția unui desen sau model industrial comunitar înregistrat durează maximum 25 de ani de la data depunerii cererii de înregistrare.

Un brevet protejează funcția, exploatarea sau execuția unei invenții. Se poate acorda brevet pentru orice invenție, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să aibă caracter de noutate, să presupună o etapă inventivă și să poată fi aplicată la nivel industrial.
Pentru informații suplimentare despre brevete, consultați Registrul european de brevete.
Desenul sau modelul protejează doar aspectul unui produs. El nu poate să protejeze funcția produsului.
În cazul în care se dorește protejarea unui produs atât printr-un brevet, cât și prin înregistrarea unui desen sau model industrial (de exemplu, este perfect posibil ca un produs nou să aibă atât funcții noi, cât și un aspect nou), va fi esențială coordonarea depunerii cererilor, astfel încât publicarea unui drept sau a altuia să nu excludă constatarea condiției de noutate pentru cealaltă cerere.
 

Modelul de utilitate este un drept exclusiv acordat pentru o inovație. Acesta este similar unui brevet și este denumit uneori „brevet mic” sau „brevet de inovație”. Se poate acorda oricărei persoane care inventează sau descoperă un aparat, un produs fabricat sau o compoziție de material cu caracter nou și util sau o îmbunătățire nouă și utilă a acestora. Nu în toate statele membre ale UE există modele de utilitate, iar protecția unui model de utilitate nu se poate obține la nivelul UE.
 
Informații suplimentare privind lista de țări și regiuni care asigură protecția modelelor de utilitate.

Da. Publicarea poate fi însă amânată cu până la 30 de luni, produsul rămânând confidențial până când sunteți pregătit să îl faceți public. În cazul în care preferați să nu publicați deloc desenul sau modelul comunitar înregistrat, înregistrarea va expira la sfârșitul perioadei de amânare de 30 de luni.
Pentru a publica un desen sau model industrial după o perioadă de amânare a publicării, trebuie plătite taxele de publicare aferente și, după caz, trebuie depusă reprezentarea desenului sau modelului industrial (în cazul în care cererea a inclus un specimen) în termen de cel mult 27 de luni de la data depunerii cererii sau de la o eventuală dată de prioritate.
 
Informații suplimentare privind publicarea desenului sau modelului industrial
Informații suplimentare despre taxe și plăți.
 

Autorul (sau viitorul titular al unui desen sau model industrial) poate să depună o cerere de protecție în termen de cel mult un an de la prima dezvăluire a desenului sau modelului industrial, fără ca propria dezvăluire să reprezinte un argument împotriva înregistrării. Aceasta este cunoscută drept „perioadă de grație” (cu alte cuvinte, se consideră desen sau model industrial nou timp de 1 an după ce a fost făcut public). Acest lucru le oferă titularilor posibilitatea să-și dea seama dacă merită să obțină protecție pentru un desen sau model industrial. Dezavantajul constă în incertitudinea juridică pentru terți, care nu pot ști dacă un anumit desen sau model industrial urmează să fie înregistrat sau nu. Acest dezavantaj există însă pentru o perioadă relativ scurtă, în care concurenții oricum nu dispun de libertatea de a copia desenul sau modelul respectiv, având în vedere dreptul de care beneficiază un desen sau model industrial neînregistrat conform Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare.
Acest lucru este deosebit de util pentru întreprinderile mici, cărora deseori le lipsesc resursele necesare pentru a finanța înregistrarea sistematică a unor desene sau modele al căror succes pe piață este incert.
 
Informații suplimentare.

Da, cu condiția respectării perioadei de grație de 1 an. Cu alte cuvinte, cererea de înregistrare ca desen sau model industrial comunitar trebuie depusă în termen de un an de la dezvăluirea desenului sau modelului industrial național. În plus, dacă prima cerere de înregistrare a desenului sau modelului industrial a fost depusă cu mai puțin de 6 luni înainte, în cererea de înregistrare ca desen sau model industrial comunitar se poate revendica un drept de prioritate în virtutea cererii anterioare.
 
Informații suplimentare cu sfaturi și bune practici pentru depunerea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale.

Premiile DesignEuropa recompensează excelența în domeniul creării și al gestionării de desene și modele industriale comunitare în rândul titularilor de desene și modele industriale comunitare înregistrate (DMIC), indiferent că este vorba de persoane individuale, de firme mici sau de întreprinderi mari.

Informații suplimentare despre premiile DesignEuropa și modalitatea de depunere a candidaturii.

Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

Pagină actualizată ultima dată 14-03-2019
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații