Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană


Conținutul acestei pagini este disponibil doar în limbile English, Español, Deutsch, Français şi Italiano.

Camerele de recurs

„Ne-am angajat să consolidăm rolul camerelor de recurs în calitate de organism de înaltă calitate, eficace, coerent și modern de soluționare a litigiilor în materie de proprietate intelectuală.”
João Negrão, Președinte al Camerelor de recurs

Camerele de recurs au competența de a se pronunța asupra contestațiilor împotriva deciziilor în primă instanță adoptate de EUIPO cu privire la mărcile Uniunii Europene și la desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate. Deciziile camerelor pot face, la rândul lor, obiectul unor acțiuni la Tribunal, ale cărui hotărâri pot fi atacate cu recurs la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (UE) cu privire la chestiuni de drept. Camerele de recurs sunt independente și nu primesc niciun fel de instrucțiuni în deciziile pe care le iau cu privire la cauze.

 

Regulament

Camerele de recurs sunt reglementate prin Regulamentul delegat privind marca UE care se aplică administrării contestațiilor atât conform regulamentului privind mărcile, cât și regulamentului privind desenele sau modelele industriale.

 

Regulamentul de procedură

Regulamentul de procedură reprezintă un set cuprinzător de norme procedurale aplicabile tuturor procedurilor de recurs în fața camerelor de recurs, referitoare atât la mărcile UE, cât și la desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate.

 

Prezidiul

Prezidiul răspunde de normele și de organizarea camerelor de recurs, inclusiv de alocarea membrilor la camere și de determinarea criteriilor de alocare a cauzelor la camere. Este compus din: președintele camerelor de recurs, care prezidează, președinții camerelor și membrii aleși pentru fiecare an calendaristic de toți membrii camerelor de recurs (cu excepția președintelui și a președinților de cameră).

În fiecare an prezidiul ia această hotărâre. Camerele de recurs sunt compuse în momentul de față din patru camere care se ocupă exclusiv de mărci și una care tratează cauze legate de desene sau modele industriale. În plus, marea cameră poate audia orice cauză cu privire la mărci și la desene sau modele industriale.

Deciziile Prezidiului

 

Membrii camerelor de recurs

Președintele camerelor de recurs este numit de Consiliul Uniunii Europene. Președintele are competențe de conducere și de organizare și prezidează prezidiul și marea cameră de recurs. Președinții de cameră sunt numiți tot de Consiliul Uniunii Europene. Ei au responsabilități de conducere și de organizare pentru camerele lor și răspund de numirea raportorului în fiecare dosar de contestație. Membrii camerelor de recurs sunt numiți de consiliul de administrație al Oficiului.

 

Planul de acțiune 2021-2026 privind camerele de recurs

Furnizarea de servicii de înaltă calitate în materie de mărci și desene sau modele industriale întreprinderilor care doresc protejarea rezultatelor investițiilor lor în inovare este esențială și un obiectiv la care aspiră Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). În această privință, prin furnizarea unor mijloace independente, eficace și profesionale de soluționare a litigiilor, camerele de recurs joacă un rol esențial în cadrul sistemului de proprietate intelectuală.

În acest context, Planul de acțiune 2021-2026 privind camerele de recurs este o foaie de parcurs internă, care stabilește direcția pe care o vor urma camerele de recurs în următorii ani, modul în care vor face față provocărilor viitoare și, mai ales, modul în care vor contribui la Planul strategic 2025. În acest sens, planul urmărește dezvoltarea în continuare a activității camerelor de recurs prin prezentarea unei serii de inițiative care urmează să fie lansate în următorii cinci ani în vederea punerii în aplicare a unei viziuni reînnoite asupra camerelor de recurs în calitate de organism de înaltă calitate, eficace, coerent și modern de soluționare a litigiilor în materie de proprietate intelectuală.

Planul de acțiune urmărește:

  • să asigure capacitatea camerelor de recurs de a face față unui număr tot mai mare de contestații din ce în ce mai complexe și de a pronunța decizii de înaltă calitate în timp util, în beneficiul utilizatorilor săi;
  • să îmbunătățească calitatea prin elaborarea unei practici decizionale mai consecvente și mai coerente, mai bine aliniate la jurisprudența Tribunalului și a CJUE, pentru a oferi utilizatorilor un nivel mai ridicat de previzibilitate și de securitate juridică cu privire la activitatea EUIPO în general;
  • să se concentreze asupra pronunțării de decizii de înaltă calitate în timp util, odată cu asumarea răspunderii în fața controlului public. În acest sens, o altă provocare se referă la necesitatea de a spori transparența și de a asigura răspunderea în toate activitățile camerelor de recurs;
  • să contribuie la consolidarea și extinderea utilizării unor metode alternative de soluționare a litigiilor în cadrul EUIPO, pentru a oferi părților mecanisme și instrumente potrivite în vederea identificării de soluții competente și rapide la conflictele lor într-un stadiu incipient, ca modalitate de sprijinire a întreprinderilor, în special a IMM-urilor;
  • să intensifice colaborarea cu partenerii externi, cum ar fi organismele de recurs ale oficiilor naționale de proprietate intelectuală, instanțele europene și naționale și asociațiile de utilizatori, pentru a facilita schimbul continuu de expertiză și cunoștințe, precum și extinderea continuă a practicilor comune în domeniul mărcilor și desenelor sau modelor industriale.

În contextul acestor obiective, planul de acțiune este structurat în jurul a cinci domenii de interes și a 19 inițiative-cheie interconectate de acțiuni care urmează să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu partenerii interni și externi.

 

 

 

Productivitatea camerelor de recurs

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații