Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

 

Accesibilitate

Din ianuarie 2010, toate paginile web noi ale instituţiilor europene trebuie create în conformitate cu „Orientările privind accesibilitatea conținutului web", versiunea 2.0, nivelul AA.

Scopul accesibilităţii web este să permită oricărui utilizator accesul în condiţii de egalitate la informaţiile şi funcţiile de pe web. Mai precis, accesibilitatea web înseamnă că persoanele cu abilităţi şi dizabilităţi pot percepe, înţelege, naviga şi interacţiona cu web-ul.

În conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, care a fost semnată de Uniunea Europeană, persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Utilizatorii de internet pot întâmpina probleme când folosesc web-ul din cauza a diverse tipuri de dizabilităţi, limitări de funcţii, factori de mediu sau aspecte de tehnologie:

  • persoane cu dizabilităţi: vizuale, auditive, fizice, cognitive;
  • persoane vârstnice, cu nivel de educaţie scăzut, alte persoane;
  • limitări legate de tehnologie sau incompatibilitate: browsere, platforme, dispozitive, web mobil;
  • factori de mediu: amplasament, lumină, zgomot, conexiune lentă.

Sursă: Comisia Europeană – Ghidul furnizorilor de informaţii

Din motive tehnice, paginile următoare nu sunt în conformitate cu Orientările privind accesibilitatea conținutului web, versiunea 2.0:

  • pagini care conţin materiale video;
  • formulare online.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.