Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Portal poświęcony przejrzystości

EUIPO w pełni przestrzega zasady przejrzystości i dostępności w ramach art. 15 ust. 3 TFUE. Celem Portalu jest zapewnienie łatwiejszego niż kiedykolwiek wcześniej wyszukiwania i znajdowania dokumentów oraz udostępniania nowo opublikowanych dokumentów. Dokumenty są podzielone na pięć kategorii: kwestie ekonomiczne; środowiskowe; kadry; organizacyjne oraz społeczne i relacyjne, które są dostępne z paska menu po prawej stronie lub z poniższego przesuwanego menu:

Poniżej, dla ułatwienia dostępu, wymienione zostały główne dokumenty lub linki do głównych zbiorów dokumentów i informacji w rejestrze publicznym.

Plan strategiczny 2025

 

Plan strategiczny jest planem działania EUIPO, który określa strategiczną wizję EUIPO do 2025 r. Plan strategiczny jest tworzony z wykorzystaniem porad i pomocy z wielu różnych źródeł – pracowników, użytkowników, urzędów ds. własności intelektualnej z Unii Europejskiej i spoza niej – oraz jest zatwierdzany przez Zarząd EUIPO.

 


PDF Więcej szczegółów>>

Program prac

 

Co roku Urząd opracowuje program prac do zatwierdzenia przez Zarząd, składający się z przedstawicieli państwach członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Program prac obejmuje wszystkie zaplanowane działania na nadchodzący rok. Program prac jest wdrażany po zatwierdzeniu go przez Zarząd.


PDF Więcej szczegółów>>

Budżet EUIPO 2023 r.

 

Budżet EUIPO na kolejny rok jest opracowywany i przedstawiany do zatwierdzenia przez Komitet Budżetowy Urzędu. Budżet nie może zostać wykonany przed zatwierdzeniem przez Komitet Budżetowy, składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
 


PDF Więcej szczegółów >>

Indeks treści GRI EUIPO

 

Indeks treści Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI) podsumowuje cykl sprawozdawczy EUIPO i jest publikowany jako załącznik do sprawozdania rocznego w pierwszym półroczu każdego roku. Jako organizacja publiczna EUIPO wykazuje zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez świadczenie usług oraz wdrażanie swojej polityki i strategii określonych w Planie strategicznym 2020.


PDF

Dokument Pobierz
Strategic Plan 2025 PDF Więcej szczegółów >>
Struktura organizacyjna Urzędu PDFWięcej szczegółów >>
Zarząd Więcej szczegółów >>
Sprawozdanie szczegółowe EUIPO nt. znaków towarowych: zmiany 2010-2017 PDF
Sprawozdanie szczegółowe EUIPO nt. wzorów: zmiany 2010-2019 PDF
Akt ustanawiający PDF

 

Tytuł DIN Utworzone Widok
Can’t find what you are looking for? Request here
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji