Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wzór oraz produkty nim objęte

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać informacje na temat produktów, których dotyczyć będzie rejestracja wzoru.

Gdy zgłosisz swój wzór, otrzymasz prośbę o wskazanie nazw produktów, do których zostanie zastosowany lub w których zostanie wykorzystany wzór. Dane techniczne produktów należy podać w sposób jasno określający ich charakter, aby umożliwić określenie jednej kategorii produktu/-ów według klasyfikacji lokarneńskiej.

Klasyfikacja lokarneńska to międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych. We współpracy z urzędami UE ds. własności intelektualnej EUIPO opracował narzędzie wyszukiwania o nazwie Eurolocarno, które automatycznie klasyfikuje produkt do odpowiedniej klasy i podklasy. Narzędzie wykorzystuje strukturę klasyfikacji lokarneńskiej i jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych

Eurolocarno 

Dlaczego warto skorzystać z tego narzędzia?

Są dwa powody:

  • Jeśli wybierzesz termin z listy terminów wymienionych w narzędziu Eurolocarno, jego przyjęcie jest gwarantowane. Ponadto znacznie przyspieszy i uprości to procedurę rejestracyjną. Można tak zrobić bezpośrednio w naszym zgłoszeniu elektronicznym.
  • Klasyfikacja służy wyłącznie do celów administracyjnych i ułatwia przeszukiwanie bazy danych zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Opis produktów i klasyfikacja nie wpływają na zakres ochrony wzoru wspólnotowego. Innymi słowy terminologia użyta do opisywania produktu nie wpłynie na ochronę uzyskaną przez właścicieli dzięki ZWW.

Większa liczba zgłoszeń

Jeśli chcesz zgłosić kilka wzorów w ramach tego samego zgłoszenia i skorzystać ze zniżek „hurtowych", klasyfikacja produktów odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ wszystkie zgłoszone w ten sposób wzory powinny należeć do tej samej klasy Locarno. Ten wymóg nazywa się „wymogiem jednolitości klasy".

Wzory nie muszą jednak należeć do tej samej podklasy. Na przykład: zgłoszenie zawierające wiele wzorów zostanie przyjęte, gdy jeden z wzorów będzie dotyczyć produktu „Pojazdy silnikowe", a kolejny będzie należeć do grupy „Wnętrza pojazdu". W takim przypadku oba wzory należą do klasy 12 według klasyfikacji lokarneńskiej, ale do różnych podklas — odpowiednio do podklasy 08 i 16.


Ozdoby

Zasada wymogu jednolitości klasy obowiązująca zgłoszenia z wieloma wzorami ma jeden wyjątek: są nim ozdoby.

Ozdoby to elementy dekoracyjne, którymi można dopełnić produkt, nie modyfikując przy tym jego konturów. Według klasyfikacji lokarneńskiej ozdoby należą do klasy 32-00. Te elementy mogą być łączone z innymi klasami we wnioskach zbiorowych.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.