Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Strategia

Na tym etapie zapewne wiesz, że rejestracja wzoru wspólnotowego w niczym nie przypomina płacenia podatku od np. samochodu. ZWW chroni twoją twórczość i wspiera obecność firmy na rynku. Wartość zarejestrowanego wzoru nie jest jednak stała. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za wykorzystanie jego pełnego potencjału. Im więcej włożysz w to wysiłku, tym więcej zyskasz w zamian.

Strategia, jaką zastosujesz względem swojego wzoru, będzie zależeć od ciebie. Będzie wynikać z działalności twojej firmy oraz twojego portfela praw własności intelektualnej.

 

Opublikuj wzór

Jeśli decydujesz się na odroczenie publikacji wzoru, aby nie ujawniać go swoim konkurentom, pamiętaj, że publikacja jest niezbędna, jeśli chcesz czerpać pełne korzyści z rejestracji. Jeśli nie opublikujesz wzoru, nie będzie on istniał.

Zlecenie publikacji wzoru powinno trafić do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) najpóźniej na trzy miesiące przed upływem 30-miesięcznego okresu (tj. ostatniego dnia 27. miesiąca po dacie zgłoszenia lub dacie pierwszeństwa). Oczywiście można to również zrobić w dowolnym momencie przed upływem wspomnianego 27-miesięcznego okresu. Przy wysyłaniu wniosku o publikację należy również wskazać, czy EUIPO powinien opublikować wzór tak szybko, jak to możliwe, czy też zaczekać do końca okresu odroczenia. Jeśli w momencie zgłoszenia nie uiszczono opłaty za publikację, należy ją wnieść wraz z wnioskiem o publikację.

Urząd nie będzie przypominać o wygasającym 27-miesięcznym okresie. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu należy do zgłaszającego.

Rozszerz zakres ochrony

W miarę upływu lat twoja strategia własności intelektualnej oraz firma będą się rozwijać. Być może zechcesz chronić swój wzór poza granicami Unii Europejskiej (UE).

Jeżeli zarejestrowałeś swój wzór wspólnotowy, możesz skorzystać z pierwszeństwa. Możesz wykorzystać swoje zgłoszenie ZWW jako podstawę do dokonania innego zgłoszenia poza granicami UE. W tym celu należy złożyć wniosek o ochronę do innego urzędu w terminie sześciu miesięcy od zgłoszenia twojego ZWW. Jeżeli twoje zastrzeżenie pierwszeństwa zostanie zaakceptowane, twój wniosek będzie miał pierwszeństwo w stosunku do innych wniosków w tym sześciomiesięcznym okresie.

Aby twoje zastrzeżenie pierwszeństwa zostało zaakceptowane, zgłoszenie ZWW musi być twoim pierwszym zgłoszeniem wzoru.

W celu zastrzeżenia pierwszeństwa w niektórych państwach będziesz musiał udowodnić zgłoszenie wzoru w EUIPO. W niektórych urzędach wystarczy podać odniesienie do naszej bazy danych, podczas gdy w innych należy przedłożyć bardziej oficjalny dokument, który można uzyskać poprzez wystąpienie o wgląd do akt. Zwracamy uwagę, że w niektórych państwach niezbędne jest uwierzytelnienie bądź legalizacja poświadczonych kopii, zanim będzie można ich użyć jako podstawy do zastrzeżenia pierwszeństwa.

W niektórych krajach należy uwierzytelnić i zalegalizować poświadczone kopie, zanim zostaną one przyjęte jako dowód pierwszeństwa lub w innym charakterze.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.