Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zarządzanie swoimi wykazami

W tej części systemu zachowane zostają wszystkie wykazy utworzone przez użytkownika w Kreatorze. W przypadku pracy z kilkoma wykazami, za pomocą tego narzędzia można nimi zarządzać, edytować je oraz ponownie z nich skorzystać. Administrator informuje również o najnowszych zmianach w ZBD, zachęca do korzystania z trybu Fast Track i zawiera opcję propozycji terminów do włączenia podczas comiesięcznego przeglądu.

W ramach Administratora dostępne są trzy istotne zakładki Działań:

 • Moje wykazy:

  Nowy
  tutaj można przeglądać wszystkie utworzone wykazy towarów i usług oraz informacje na ich temat, na przykład: nazwę wykazu, język, klasy, zgodność z ZBD, ostatnie aktualizacje i ostatnio wykonane działania.

  Można wykonać następujące Działania.

  Informuje o tym, że jeden z terminów uległ zmianie w ZBD i odsyła do zakładki Najnowsze zmiany w ZBD.

  Otwiera Kreator towarów i usług oraz umożliwia jego edycję.

  Pobiera zaznaczony wykaz – kliknij Pobierz, aby zachować wykaz w formie zewnętrznego dokumentu na swoim komputerze. Z wyskakującego okienka wybierz preferowany format (.txt lub .csv), aby pobrać dokument, a także miejsce, w którym chcesz przeglądać wykaz na swoim komputerze. Uwaga: pobieranie dokumentów możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś się w serwisie, otrzymasz zaproszenie, aby zrobić to teraz.

  Eksportuj do zgłoszenia elektronicznego (w formularzu zaawansowanym lub pięcioetapowym) – wybierz tę opcję, aby wyeksportować wykaz towarów i usług do zgłoszenia elektronicznego. Następnie wybierz preferowaną metodę eksportowania do zgłoszenia elektronicznego – formularz zaawansowany lub pięcioetapowy.

  Usuń wykaz – kliknij ten przycisk, aby usunąć wykaz.

  Rozszerz zawartość wykazu oraz ewentualnie dodaj lub edytuj notatki.

  Możesz utworzyć nowy wykaz, korzystając z zakładki, która automatycznie przekieruje cię do Kreatora towarów i usług.

  Można wykonać szybkie przeszukiwanie wykazu.

  W przypadku zarządzania kilkoma wykazami można zwrócić się do Administratora o wyświetlenie konkretnej liczby wykazów na stronie.

   

 • Najnowsze zmiany w ZBD (Zharmonizowanej Bazie Danych)

  W tej sekcji można zapoznać się z najnowszymi zmianami w ZBD i w razie konieczności uaktualnić terminy. Zharmonizowana baza danych jest aktualizowana raz w miesiącu, aby odzwierciedlić zmieniające się sytuacje na rynku i potrzeby użytkowników. Każda aktualizacja jest wynikiem głosowania większościowego ekspertów ds. klasyfikacji ze wszystkich uczestniczących zharmonizowanych urzędów. W niniejszym przeglądzie można sprawdzić, które terminy zostały dodane, a które usunięte w marcu 2015 r.

   

 • Sugerowane przeze mnie terminy

  Kliknij tutaj, aby zaproponować termin, który powinien się znaleźć w ZBD. Można zaproponować maksymalnie pięć terminów miesięcznie, a następnie sprawdzać ich status.

  Po zaproponowaniu terminu można sprawdzać jego status w. Najpierw propozycję opiniują eksperci Urzędu ds. klasyfikacji, którzy decydują, czy zaproponowany termin można podać do zatwierdzenia, czy też należy go uznać za nieprawidłowy. Po zatwierdzeniu, unijne urzędy ochrony znaków towarowych zagłosują o przyjęciu lub odrzuceniu tego terminu.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.