Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

EUIPO

Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej..

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Informacje techniczne

Więcej danych na temat informacji technicznych znajduje się w następujących tematach:

 

Tematy

 

Wymagania systemowe

 • Sprzęt

  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zaleca się łącze o wysokiej przepustowości.

 • Oprogramowanie

  Do korzystania z aplikacji potrzebna jest jedna z następujących przeglądarek:

  • Internet Explorer 9 lub nowszy
  • Firefox 3 lub nowszy
  • Safari 4 lub nowszy
  • Chrome 5 lub nowszy

  Choć aplikacje mogą działać na wcześniejszych wersjach tych przeglądarek, mogą wystąpić problemy ze zgodnością, tzn. graficzny interfejs może nie wyświetlać się właściwie, a niektóre funkcje mogą nie działać właściwie. Zaleca się zainstalowanie najnowszych wersji przeglądarek.

  Ponieważ incydent techniczny może uniemożliwić otwieranie wiadomości elektronicznych w programie Internet Explorer 8, zalecamy korzystanie z nowszej wersji przeglądarki Internet Explorer lub innej kompatybilnej przeglądarki Firefox lub Google Chrome.

  Informujemy, że osobiste ustawienia bezpieczeństwa i ustawienia zgodności komputera również mogą wpłynąć na działanie aplikacji i blokować niektóre treści.

Nazwa użytkownika i hasło

Do zarejestrowania konta w User Area EUIPO i do jego dostępu w przyszłości potrzebna jest nazwa użytkownka i hasło. Kryteria wyboru nazwy użytkownika i hasła są następujące:

 
 • Nazwa użytkownika

  Nazwa użytkownika musi zawierać:

  • od 8 a 20 znaków;
  • znaki w alfabecie łacińskim (małe litery);
  • co najmniej jedną cyfrę (0-9).
 • Hasło

  Twoje hasło musi:

  • być unikalne dla każdego użytkownika;
  • różnić się od nazwy użytkownika;
  • zawierać co najmniej jedną cyfrę;
  • nie zawierać trzech powtórzonych znaków (np. aaa, 111), sekwencji (np. 123, abc) ani znaków specjalnych (np. #, *);
  • mieć co najmniej 8 znaków.
 • Zmiana hasła

  W celach bezpieczeństwa zalecamy regularną zmianę hasła.

Wymogi techniczne dotyczące załączników do elektronicznych zgłoszeń i powiadomień

Uwaga: oficjalne źródło tych informacji można znaleźć w dokumencie zatytułowanym: Warunki korzystania z User Area (obszaru użytkownika) załączonym do decyzji EX-20-9 dyrektora wykonawczego Urzędu z dnia 3 grudnia 2020 r. dotyczącej komunikacji za pośrednictwem środków elektronicznych.

 

 • Elektroniczne zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

  W przypadku elektronicznego dostarczenia przedstawienia zgłoszenia ZTUE rozmiar pliku elektronicznego jest następujący:

  • maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika: 2 MB (20 MB w przypadku MP4, OBJ, STL i X3D);
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 20 MB;
  • ograniczenie długości nazwy załączników: 25 znaków.

  W przypadku elektronicznego dostarczenia przedstawienia zgłoszenia ZTUE formaty plików elektronicznych są następujące:

  a) JPEG
  Jest to standardowy format pliku do stosowania w przedstawieniu zgłaszanego znaku (dostępny dla wszystkich rodzajów znaku towarowego w przypadku znaków słownych i multimedialnych) i powinien być zgodny z następującymi normami:

  • maksymalne rozmiary obrazu: 2835 x 2010 pikseli;
  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi;
  • tryb koloru: RGB, skala szarości, czarno-biały lub CMYK.

  Obrazy są automatycznie korygowane do rozmiaru 250 x 250 pikseli. Przesłany obraz będzie wyświetlony tak jak zostanie przedstawiony później w zaświadczeniu o zgłoszeniu.

  Przed wyświetleniem specjalne oprogramowanie do konwersji przekształci obrazy CMYK w obrazy RGB. W przypadku niektórych obrazów CMYK konwertowanych do formatu RGB niektóre kolory mogą wyglądać inaczej niż na oryginalnym obrazie. Dlatego zaleca się zmianę trybu koloru przed przesłaniem obrazu, tak aby zachować jego oryginalne kolory.

  b) MP3:
  Format ten można stosować przy zgłaszaniu rejestracji znaku dźwiękowego (wraz z plikiem JPEG) i powinien spełniać następujące wymagania:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • głębia bitowa: 8 lub 16 bitów;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

  c) OBJ, STL i X3D:
  Te formaty plików można stosować przy zgłaszaniu rejestracji znaku przestrzennego.

  Plików w formacie X3D nie można przesyłać przy użyciu przeglądarki Internet Explorer starszej niż wersja 11.

  d) MP4:
  Ten format pliku ten można stosować przy zgłaszaniu rejestracji znaków ruchomych, multimedialnych i holograficznych i powinien spełniać następujące wymagania:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 część 14);
  • kodeki wideo: pliki w formacie MP4 akceptują różne kodeki wideo (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 itp.), ale zalecanym kodekiem jest H.264;
  • kodeki audio: pliki w formacie MP4 akceptują różne kodeki audio (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), ale zalecanym kodekiem jest AAC-LC;
  • klatki na sekundę między 24 a 30 fps;
  • przepływność w zakresie 1 200–8 000 Kbps;
  • typy mediów: wideo/MP4, audio/MP4, aplikacja/MP4.
 • Elektroniczne zgłoszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

  W przypadku elektronicznego dostarczenia przedstawienia zgłoszenia ZWW rozmiar pliku elektronicznego jest następujący:

  • maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika: 2 MB (20 MB dla OBJ, STL i X3D);
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 20 MB;
  • ograniczenie długości nazwy załączników: 25 znaków.

  W przypadku elektronicznego dostarczenia przedstawienia zgłoszenia ZWW formaty plików elektronicznych są następujące:

  a) JPEG
  Jest to standardowy format pliku do stosowania w przedstawieniu zgłaszanego wzoru i powinien być zgodny z następującymi normami:

  • maksymalne rozmiary obrazu: 5000 x 5000 pikseli;
  • rozdzielczość w druku: min. 72, maks. 300 dpi;
  • tryby kolorów: CMYK (który będzie konwertowany do RGB), skala szarości, czarno-biały lub RGB;
  • progresywne obrazy JPEG zostaną przekształcone na obraz podstawowy (baseline);
  • przesyłanie dynamicznych rzutów 3D ORAZ innych rzutów statycznych jest ograniczone.

  b) OBJ, STL i X3D
  Formaty te mogą być stosowane do przesłania jednego dynamicznego rzutu 3D na potrzeby dodatkowych informacji oraz jako źródło obrazów statycznych przy rejestracji wzorów.

  Plików w formacie X3D nie można przesyłać przy użyciu przeglądarki Internet Explorer starszej niż wersja 11.

 • Elektroniczne zgłoszenie sprzeciwu i wykreślenia

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika: 5 MB;
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 20 MB;
  • ograniczenie długości nazwy załączników: 150 znaków.

  Akceptowane typy plików:

  JPEG
  Należy zastosować standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • maksymalne rozmiary obrazu: 2008 x 2835 pikseli;
  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi;
  • tylko RGB 8b (nie CMYK);
  • progresywne pliki JPEG nie są obsługiwane.

  PDF
  Akceptowane są wyłącznie standardowe, statyczne pliki PDF. Formularze w formacie PDF do wypełnienia oraz pliki PDF zawierające dodane elementy (np. podpisy, tekst zakryty (zaczerniony), tekst wyróżniony, strzałki) nie są akceptowane. Podczas procesu przesyłania dodane elementy zostaną utracone, a oryginalny dokument bez tych elementów może zostać ujawniony innym stronom postępowania lub udostępniony publicznie za pośrednictwem aplikacji do przeglądania plików.”


  MP3
  Pliki w tym formacie można stosować jedynie do przedstawiania wcześniejszych znaków dźwiękowych i powinny one spełniać następujące wymogi:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • głębia bitowa: 8 lub 16 bitów;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Elektroniczne zgłoszenie innych czynności (wniosek o zapis, przedłużenie, konwersję, wgląd do akt, dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w oparciu o zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej lub odwołanie)

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika: 2 MB (20 MB w przypadku elektronicznego odwołania);
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 20 MB.

  Akceptowane typy plików:

  JPEG
  Należy zastosować standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi
  • tylko RGB 8b (nie CMYK);
  • progresywne pliki JPEG nie są obsługiwane

  PDF
  Akceptowane są wyłącznie standardowe, statyczne pliki PDF. Formularze w formacie PDF do wypełnienia oraz pliki PDF zawierające dodane elementy (np. podpisy, tekst zakryty (zaczerniony), tekst wyróżniony, strzałki) nie są akceptowane. Podczas procesu przesyłania dodane elementy zostaną utracone, a oryginalny dokument bez tych elementów może zostać ujawniony innym stronom postępowania lub udostępniony publicznie za pośrednictwem aplikacji do przeglądania plików.”

  MP3
  Pliki w tym formacie można stosować jedynie do przedstawiania znaków dźwiękowych i powinny one spełniać następujące wymogi:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • głębia bitowa: 8 lub 16 bitów;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Inne elektroniczne powiadomienia i czynności

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika: 20 MB;
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 1 GB (100 MB w przypadku powiadomień dotyczących sprzeciwu, wykreślenia i odwołania);
  • ograniczenie długości nazwy załączników: 20 znaków.

  Jeżeli całkowity rozmiar powiadomienia z załącznikami przekracza 20 MB, Urząd nadal otrzyma załączniki, ale w trybie podglądu zostanie wyświetlone jedynie powiadomienie i ostateczne potwierdzenie odbioru.

  Akceptowane typy plików:

  JPEG
  Należy zastosować standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi;
  • tylko RGB 8b (nie CMYK);
  • progresywne pliki JPEG nie są obsługiwane.

  PDF
  Akceptowane są wyłącznie standardowe, statyczne pliki PDF. Formularze w formacie PDF do wypełnienia oraz pliki PDF zawierające dodane elementy (np. podpisy, tekst zakryty (zaczerniony), tekst wyróżniony, strzałki) nie są akceptowane. Podczas procesu przesyłania dodane elementy zostaną utracone, a oryginalny dokument bez tych elementów może zostać ujawniony innym stronom postępowania lub udostępniony publicznie za pośrednictwem aplikacji do przeglądania plików.”

  MP3
  Należy stosować standardowe pliki w formacie MP3 i powinny one spełniać następujące wymagania:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • głębia bitowa: 8 lub 16 bitów;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

  Pliki w formacie MP3 będą dopuszczalnymi załącznikami jedynie w następujących elektronicznych czynnościach w zakresie sprzeciwu:

  • Przedłożenie dodatkowych faktów
  • Przedłożenie dowodu używania
  • Przedłożenie innych dokumentów

  MP4
  Należy stosować standardowe pliki w formacie MP4 i powinny one spełniać następujące wymagania:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 część 14);
  • kodeki wideo: pliki w formacie MP4 akceptują różne kodeki wideo (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 itp.), ale zalecanym kodekiem jest H.264;
  • kodeki audio: pliki w formacie MP4 akceptują różne kodeki audio (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), ale zalecanym kodekiem jest AAC-LC;
  • klatki na sekundę między 24 a 30 fps;
  • przepływność w zakresie 1 200–8 000 Kbps;
  • typy mediów: wideo/MP4, audio/MP4, aplikacja/MP4.

   

  Pliki w formacie MP4 będą dopuszczalnymi załącznikami jedynie w następujących elektronicznych czynnościach w zakresie sprzeciwu:

  • Przedłożenie dodatkowych faktów
  • Przedłożenie dowodu używania
  • Przedłożenie innych dokumentów

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.