Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Pomoc – usługi online

Dodatkowe informacje na temat usług online znajdują się w następujących tematach:

Tematy

 

Zgłoś znak towarowy

Znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE w drodze jednej rejestracji dokonywanej online. Zachowuje on ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, na kolejne 10-letnie okresy. Aby proces zgłoszenia przebiegł bezproblemowo, przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z naszą listą kontrolną

 

Tematy

Zgłoś wzór

Nasz formularz zgłoszenia wzoru pozwala na przesyłanie obrazów statycznych i 3D za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania. Można wybrać jeden z dwóch formatów elektronicznych – formularz w czterech krokach ze wskazówkami na potrzeby rejestracji w trybie Fast Track albo formularz zaawansowany w przypadku bardziej skomplikowanych zgłoszeń.

Przed dokonaniem zgłoszenia zachęcamy do zapoznania się z wskazówkami dotyczącymi zgłaszania wzorów i najlepszymi praktykami w celu uniknięcia błędów w zgłoszeniu.


Tematy

 

Objaśnienie formularzy

Zapoznaj się z niżej przedstawionymi cechami każdego z procesów, co pomoże ci zdecydować, który format najlepiej odpowiada twoim potrzebom:

 
Formularz w czterech krokach Formularz zaawansowany
Zgłoszenie w trybie Fast Track – można zarejestrować wzór w ciągu dwóch dni lub krótszym x
Można poszukać podobnych wzorów w DesignView x
Wskazanie produktu z naszej bazy danych klasyfikacji lokarneńskiej Wskazanie produktu z naszej bazy danych klasyfikacji lokarneńskiej lub można podać własne wskazanie
Płatność kartą kredytową lub za pomocą rachunku bieżącego Płatność kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pomocą rachunku bieżącego
x Można wykorzystać inne wzory jako szablon
x Można określić informacje o pierwszeństwie z wystawienia
x Można zaznaczyć, że pierwszeństwo zostanie zastrzeżone później (opcja „Zastrzeż pierwszeństwo w późniejszym terminie")
W przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa trzeba załączyć dokumenty potwierdzające Można zastrzec pierwszeństwo bez załączania dokumentów (opcja „Prześlij dokumenty w późniejszym terminie")
x Importowanie lub tworzenie pełnomocnika, kiedy jest się zalogowanym jako zgłaszający
Importowanie lub tworzenie zgłaszających oraz importowanie dodatkowych pełnomocników, kiedy jest się zalogowanym jako pełnomocnik Importowanie lub tworzenie zgłaszających oraz tworzenie dodatkowych pełnomocników, kiedy jest się zalogowanym jako pełnomocnik
 

Informacje na temat badania zgłoszeń wzorów przez ekspertów można znaleźć w naszych Wytycznych

Aplikacja Builder towarów i usług

Aplikacja Builder towarów i usług jest narzędziem referencyjnym używanym do tworzenia wykazu terminów. W niniejszym rozdziale znajdują się informacje na temat tworzenia, edytowania i zarządzania towarami i usługami, które pozwolą na zaoszczędzenie czasu przy następnym zgłoszeniu online oraz przyczynią się do częstszego korzystania ze zharmonizowanej bazy danych (ZBD).

 

Tematy

Inne zgłoszenia

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) udostępnia formularze on-line służące do składania wniosków o wgląd do dokumentów związanych z rejestracją lub zgłoszeniem znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) lub zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), do składania wniosków o przedłużenie znaku towarowego UE lub ZWW oraz do dokonywania wpisów do rejestru. Możesz również usunąć lub wyznaczyć pełnomocnika i złożyć wniosek o konwersję znaku towarowego UE lub rejestrację międzynarodową (RM) on-line. Jednak aby skorzystać z tej funkcji, trzeba być zalogowanym.

Te czynności podlegają opłacie.

 

Tematy

Zweryfikuj uwierzytelnione kopie

Funkcja ta pozwala na weryfikację autentyczności uwierzytelnionych kopii wygenerowanych on-line.

W polu wyszukiwania wprowadź kod identyfikacyjny znajdujący się w uwierzytelnionej kopii, a następnie kliknij przycisk „Sprawdź”. Wyświetlona zostanie oryginalna kopia.

Uwaga: W polu kodu rozróżniane są wielkie i małe litery.

Opcja ta jest dostępna w następujących przypadkach:

  • po publikacji zgłoszenia,
  • w przypadku formularza zgłoszenia znaku towarowego UE, gdy znak towarowy został zgłoszony po 1 stycznia 2008 r.,
  • w przypadku świadectwa rejestracji znaku towarowego UE, gdy świadectwo rejestracji wydano po 1 stycznia 2001 r.,
  • w przypadku uwierzytelnionych kopii świadectw rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.