Wytyczne EUIPO

 


Bieżące praktyki EUIPO dot. znaków towarowych i wzorów opisano w serii wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw, które mają pomóc zarówno użytkownikom, jak i pracownikom Urzędu odpowiadającym za poszczególne procedury.

Compass on a table