logo Fast Track

Uzyskaj szybszą publikację znaku

Dzięki trybowi Fast Track EUIPO dla znaków towarowych możesz uzyskać publikację swojego znaku w czasie krótszym o co najmniej połowę.

Tryb ten jest również bezpieczniejszy i bardziej przewidywalny w fazie rozpatrywania zgłoszeń. Dzięki trybowi Fast Track można uniknąć błędów w zakresie klasyfikacji, ponieważ będziesz wybierać towary i usługi ze zharmonizowanej bazy danych zawierającej terminy automatycznie akceptowane przez każdy krajowy i regionalny urząd ds. własności intelektualnej w UE.

logo Fast Track

tylko
3 tygodnie *
średni czas publikacji znaku w trybie Fast Track
* Liczbę tę aktualizujemy dzięki najnowszym informacjom z naszej Karty usług.
Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób dokonujemy pomiaru naszych standardów
więcej niż
30% *
zgłoszeń i odsetek ten wciąż rośnie
* Procent zgłoszeń złożonych online.
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2016 r.

logo Fast Track

Dlaczego dobrze wybrać tryb Fast Track: Gwarancja dopuszczenia terminówikona gwarancji

Eksperci ds. klasyfikacji z każdego unijnego urzędu ds. własności intelektualnej sprawdzili każdy termin w zharmonizowanej bazie danych, naszej bazie danych towarów i usług dla trybu Fast Track.

Oznacza to, że jeżeli w swoim zgłoszeniu użyjesz terminu z wyświetlanej listy towarów i usług, nie ma ryzyka zastrzeżeń co do klasyfikacji odnośnie do twojego znaku towarowego UE lub krajowego zgłoszenia znaku towarowego. Dalsza droga twojego zgłoszenia do rejestracji będzie prostsza.


logo Fast Track
logo Fast Track

W jaki sposób wysłać zgłoszenie do rozpatrzenia w trybie Fast Track?

Aby zgłoszenie kwalifikowało się do rozpatrzenia w trybie Fast Track, spełnione muszą być dwa główne warunki:

logo Fast Track

Należy wybrać towary i usługi, do których odnosi się twój znak towarowy, ze zharmonizowanej bazy danych.

logo Fast Track

Opłatę należy wnieść z góry: nasi pracownicy mogą przystąpić do rozpatrywania zgłoszenia dopiero wtedy, gdy opłata zostanie uiszczona.

* O ile opłatę wniesiono niezwłocznie oraz o ile nie wystąpiły błędy w chwili dokonywania zgłoszenia i podczas jego rozpatrywania, zgłoszeniu nadany zostanie bieg w trybie Fast Track.W jaki sposób dowiem się, czy zgłoszenie kwalifikuje się do rozpatrzenia w trybie Fast Track?

Formularz zaawansowany został zaprojektowany w taki sposób, aby zgłaszający otrzymywał ostrzeżenie, gdy zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków dotyczących trybu Fast Track. Zgłaszający może wówczas zdecydować, czy wprowadzi poprawki, czy też po prostu dokona zgłoszenia w trybie zwykłym.

Po zakończeniu procesu dokonywania zgłoszenia i bezpośrednio przed etapem płatności otrzymasz wiadomość potwierdzającą, że zgłoszenie kwalifikuje się do rozpatrzenia w trybie Fast Track, lub informującą, jakie działania należy podjąć. 
logo Fast Track

Fast Track ok

logo Fast Track

Fast Track niemożliwy

 

Czy jesteś gotowy na zgłoszenie w trybie Fast Track?

Dowiedz się o zaletach wybrania trybu Fast Track EUIPO:

  • szybsza publikacja

  • mniej błędów

  • terminy dotyczące towarów i usług akceptowane we wszystkich państwach członkowskich UE

  • stosowany jako podstawa zgłoszeń międzynarodowych
Zgłoś swój znak towarowy w trybie Fast Track teraz

* Tryb Fast Track: Pełne warunki
Powrót do góry